around

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈraʊnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈraʊnd/ ,USA pronunciation: respelling(ə round)


Na tej stronie: around, about
'around' jest alternatywnym terminem dla 'about'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'around' is an alternate term for 'about'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 They put a fence around the swimming pool.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in a circle about [sth])dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 They sat around the table wondering what to do next.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on every side)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's a beautiful house with trees all around.
 To piękny dom z drzewami wokół.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(all over, from place to place)po całym przyim. + przym.
 She travels around the country for her job.
 Ona jeździ po całym kraju przez wzgląd na swoją pracę.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (encircling)wokół przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Put the belt around your waist and then fasten it.
 Załóż pasek wokół talii i zapnij go.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in all directions)dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were roads leading off all around the house.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(scattered through)po całym przyim. + przym.
 Books were spread all around the room.
 Książki były rozłożone po całym pokoju.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(time: approximately)koło, około przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I'll see you around three o'clock.
 Zobaczę się z tobą koło trzeciej.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in a ring, circle)w kółko przyim. + n
 The dog ran around and around trying to catch its tail.
 Pies biegał w kółko, starając się złapać swój ogon.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in all directions)dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Look around and note down everything you can see.
 Rozejrzyj się dookoła i zanotuj wszystko, co widzisz.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with a circular course)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The earth turns around on its axis.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (in existence)tłumaczenie niedostępne
 Plastic chairs have been around for thirty years.
around adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (present, nearby)w okolicy przyim. + ż
  pod ręką przyim. + ż
 Is she around? I want to ask her something.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in circumference)w obwodzie przyim. + m
  obwód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The vase is ten centimetres around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(surrounding a place)w okolicy przyim. + ż
  dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There are lots of shops around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
used in compounds (in circulation) (przenośny: plotki, pogłoski)krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There are rumours going around.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with roundabout direction)zakręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)zawijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The road goes around to the orchard.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a circuit)wokół, dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The crowd watched with excitement as the cars raced around.
around (US),
round (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(over: to a certain place)-
 She came around to my house.
 Ona przyszła do mojego domu.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(size, amount: approximately)około, koło przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 It's around three inches tall and an inch wide.
 To ma około trzech cali wysokości i jednego cala szerokości.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in, near)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Is James around the office somewhere?
 Czy James jest gdzieś blisko biura?
 Czy James jest gdzieś w biurze?
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to various parts of)po, przez przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We should go around town and put posters up.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (centred on)wokół przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The course is organized around important historical events.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: approximately)około przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (quantity: approximately)około, koło przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were about fifteen people in our tour group.
 W naszej grupie zwiedzającej było około piętnastu osób.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (time: close to, more or less)około, koło przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I heard a crash at about ten o'clock last night.
 Wczorajszej nocy około dwudziestej drugiej usłyszałem łomot.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the subject of)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 This book is about a king who loses his crown.
 Ta książka jest o królu, który traci swoją koronę.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of, concerning)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  na temat przyim. + m
 What do you think about the president's speech?
 Co myślisz o przemówieniu prezydenta?
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (all around)dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She was sitting at her desk, books lying all about.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (from one spot to another)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He was dancing about, waving his lottery ticket in the air.
about to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on the point of doing)właśnie coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  prawie coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
 Miałem właśnie wejść do wanny, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in the opposing direction) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 He whirled about and saw that his girlfriend was behind him.
 Odwrócił się i zobaczył, że jego dziewczyna jest za nim.
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in circumference)w obwodzie przyim. + m
 The lake is approximately three miles about.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prevalent)powszechnie występujący przys. + przym.
  wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There are lots of cases of the measles about.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the nature of [sth])w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 There's something about his voice that makes me nervous.
 W jego głosie jest coś takiego, co mnie denerwuje.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were shots all about us.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (near to)w pobliżu przyim. + n
 There are lots of trees about the house and garden.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
around | about
AngielskiPolski
bang around,
also UK: bang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(move about clumsily)hałasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)tłuc się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The baby woke up in the middle of the night, crying, because Joe was banging around in the kitchen.
bat [sth] around,
also UK: bat [sth] about
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, informal (discuss casually)omawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  omówić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)obgadywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obgadać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
boss [sb] around,
boss around [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (order about) (potoczny)komenderować kimś, dyrygować kimś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 My manager likes to boss people around.
bum around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (be idle)lenić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Over the holidays I just bummed around and watched TV.
cat around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (look for sex) (potoczny: o mężczyźnie)łajdaczyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (slang: o kobiecie)puszczać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Wives don't want their husbands to cat around with other women.
 Żony nie chcą, żeby ich mężowie łajdaczyli się z innymi kobietami.
clown around,
also UK: clown about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (play the fool, behave in a silly way) (potoczny)wygłupiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 One can never take him seriously; he's always clowning around.
come around,
UK: come round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(date, event: occur again)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Jill always feels sad when the anniversary of her husband's death comes round.
come around,
UK: come round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(visit [sb])przychodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)wpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)wpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you come round later, we can do our homework together.
come around (US),
come round (UK)
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
figurative (be persuaded)przekonywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przekonać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
come around,
UK: come round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (recover consciousness)odzyskiwać przytomność ndk. + ż
  odzyskać przytomność dk. + ż
  ocknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The patient came round soon after his operation.
fart around,
also UK: fart about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, slang (spend time foolishly) (wulgarny)opierdalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
fiddle around,
also UK: fiddle about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (waste time doing [sth] trivial) (potoczny)marnować czas na głupoty zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He began to fiddle around doing crossword puzzles, but soon noticed his English was improving.
fiddle around with [sth],
also UK: fiddle about with [sth]
vi phrasal + prep
informal (play absent-mindedly with)bawić się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 She fiddled around with the things on her desk while I was talking.
fiddle around with [sth],
also UK: fiddle about with [sth]
vi phrasal + prep
informal (alter or adjust unhelpfully) (potoczny)majstrować przy czymś ndk. + przyim.
 He loved to fiddle about with old cars, but never actually fixed them up.
fool around,
fool about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (act in silly way)wygłupiać się ndk. + zaim.
  wygłupić się dk. + zaim.
 The teacher told Bobby to stop fooling around in class.
fool around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (have casual sex)wygłupiać się ndk. + zaim.
  wygłupić się dk. + zaim.
 Helen suspects that her husband has been fooling around.
fool around with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slang (have casual sex)szaleć z ndk. + spój.
  poszaleć z dk. + spój.
 He had fooled around with every girl in town before he met Helen.
fool around with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (amuse yourself)szaleć z ndk. + spój.
  poszaleć z dk. + spój.
 Ben spent the afternoon fooling around with his new camera.
f*** around,
also UK: f*** about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, offensive, slang (waste time) (wulgarny, obraźliwy)opierdalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Stop f***ing about and get on with your work!
f*** around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." vulgar, offensive, slang (have casual sex) (wulgarny, obraźliwy)pierdolić się z kim popadnie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Stan accused his girlfriend of f***ing around.
gather round,
US: gather around
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(congregate)zbierać się ndk. + zaim.
  zebrać się dk. + zaim.
 Gather round everybody! Richard has something to say!
get around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (circulate) (potoczny)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 When word got around that she was baking cookies, all the children appeared at her door.
get around to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (find time)zabierać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zabrać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 Bill eventually got round to the washing-up.
get around to doing [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (find time)zbierać się do robienia czegoś zwrot zwr. ndk.
  zebrać się do robienia czegoś zwrot zwr. dk.
 One of these days, I will get around to making the trip to Paris.
go round (US),
go round (UK)
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(rotate, revolve)kręcić się, obracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  obrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The baby watched the top go round and laughed. Each of the beautifully painted horses became visible as the carousel went round.
go around,
also UK: go round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(illness: be transmitted)krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  panować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There's a nasty strain of flu going around.
go around,
also UK: go about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(be in a state habitually)chodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He goes around looking filthy.
 On ciągle chodzi brudny.
go around,
UK: go round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal, figurative (circulate, spread)krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There's a rumour going round that you're cheating on Tim.
go around,
UK: go round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (pay a visit to [sb](potoczny)wpadać do kogoś, wstępować do kogoś ndk. + przyim.
  (potoczny)wpaść do kogoś, wstąpić do kogoś dk. + przyim.
 I'll go round to your place when I'm done.
hang around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (wait)oczekiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  czekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
hang around,
UK: hang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (loiter)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pokręcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It's annoying when youths hang around at the bus stop intimidating customers.
have [sb] over,
also UK: have [sb] round,
have [sb] around
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (receive as a guest)gościć kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
horse around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (behave in a silly or frivolous way)brykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pobrykać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 While the parents made dinner the kids horsed around at their feet.
hover around,
also UK: hover about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
figurative (wait nearby) (potoczny)kręcić się w pobliżu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
joke around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (speak lightheartedly)żartować sobie ndk. + zaim.
  zażartować sobie dk. + zaim.
kick [sth] around,
kick around [sth],
kick [sth] about,
kick about [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (consider, debate: an idea)przedyskutować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
kick [sb] around,
kick around [sb],
kick about [sb],
kick around [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(mistreat, abuse)poniewierać kimś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
kid around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (behave jokingly or playfully)żartować sobie ndk. + zaim.
  (zaźartować sobie)dk.+zaim.
 Stop kidding around! Sit down and shut up!
laze around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be idle, lounge about)lenić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  polenić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 On Saturdays, I like to just laze around the house instead of going out.
lie around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." ([sb]: lounge idly)wylegiwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 You said you would mow the lawn, but all you've done today is lie around the house. The teenager chose to lie around for most of the day.
lie around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal ([sth]: remain unused) (potoczny)wylegiwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 We have many old books that just lie around the attic waiting to be read.
loaf about,
US: loaf around
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
UK, informal (sit idly)leniuchować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poleniuchować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't loaf about, watching television; I have to go to work. The lazy student loafed about instead of doing his homework.
look around,
UK: look round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(examine surrounding area)rozglądać się ndk. + zaim.
  rozejrzeć się dk. + zaim.
 Sarah spent the afternoon looking around the local shops.
look around for [sb/sth],
UK: look round
vi phrasal + prep
(seek in surrounding area)rozglądać się za zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  rozejrzeć się za zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I misplaced my keys, so I'll have to look around for them.
lounge around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sit idly)relaksować się ndk. + zaim.
  zrelaksować się dk. + zaim.
 We spent the whole weekend lounging around, drinking beer and watching television.
mess around,
UK: also mess about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (be frivolous)grzebać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wygrzebać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Stop messing around and let's discuss this seriously.
mess around,
UK: also mess about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (be unproductive) (potoczny)wydurniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)wydurnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 My husband is messing around in the garage - I've no idea what he's doing in there.
mess around with [sth],
UK: also mess about
vi phrasal + prep
informal (tamper, play with)grzebać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wygrzebać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He enjoyed messing around with boats.
mess around with [sb],
also UK: mess about with [sb]
vi phrasal + prep
slang (tease) (slang)podpuszczać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Why are you so upset? We were just messing around with you.
monkey around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be frivolous or mischievous)wygłupiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  bawić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He monkeyed around with the carburettor for a while, then found the problem in the spark plug.
move around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be mobile, active)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The doctor said I have to move around in order to maintain my weight. He's always moving around, he never stays long in one place.
muck about,
muck around
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
UK, slang (behave in a frivolous way)wałęsać się ndk. + zaim.
  powałęsać się dk. + zaim.
 Stop mucking about and get to work.
order [sb] around,
UK: order [sb] about
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (be bossy towards)rozkazywać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny, potoczny)rozstawiać kogoś po kątach zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Don't try to order me around; you aren't my boss.
play around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (experiment)bawić się ndk. + zaim.
 I was just playing around to see if I could get the webcam to work.
play around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be frivolous)bawić się ndk. + zaim.
 Quit playing around and get back to work!
play around with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (tamper)bawić się z zwr. ndk. + przyim.
  pobawić się z zwr. dk. + przyim.
 Someone has been playing around with the projector and now it doesn't work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
around | about
AngielskiPolski
a millstone around your neck (US),
a millstone round your neck (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative (burden: mental or emotional) (przenośny)kamień u szyi wyr.
all around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (everywhere)wszędzie zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Prices have increased all around.
all around (US),
all round (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (for everyone)tłumaczenie niedostępne
 Joe called for drinks all around to celebrate his good news.
all around (US),
all round (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in all aspects)tłumaczenie niedostępne
 This is a better solution all round.
all-around (US),
all-round (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(versatile, multi-skilled)wszechstronny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Joe has developed into an all-around player for the basketball team.
all-around (US),
all-round (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(comprehensive, total)całościowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  ogólny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  kompleksowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The school aims to provide an all-around education for its students.
around fifty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 50 in number)około pięćdziesiąt przys. + licz.
 There were around fifty different tables at the job fair.
around fifty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (approximately fifty years old)około pięćdziesiątki przys. + liczeb.
 Interest in fast cars begins to decline around fifty.
around the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time)przez całą dobę wyr.
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective
 The engineers are working around the clock to get the project finished on time.
around the corner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the near future)w niedalekiej przyszłości wyr.
 It's best to be prepared because you never know what's around the corner.
around the corner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)w pobliżu przyim. + n
 A new bakery opened recently around the corner.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many countries)prawie na całym świecie wyr.
 The Internet allows people around the world to share information.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (circumnavigating the world)przez cały świat wyr.
 Ferdinand Magellan's ship sailed around the world in the 1500s.
around-the-clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (constant)bez przerwy przyim. + ż
 The journalist had to work around-the-clock to meet his deadline.
ask around v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consult many people)popytać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  popytać ludzi dk. + m, l.mn.
bandy,
bandy [sth],
bandy [sth] about,
bandy [sth] around
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (bow-legged)krzywonogi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
bandy,
bandy [sth],
bandy [sth] about,
bandy [sth] around
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(toss or throw around)rozrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
bandy,
bandy [sth],
bandy [sth] about,
bandy [sth] around
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(exchange: words, etc.)roznosić (plotki) Ndk.
beat around the bush,
beat about the bush
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (avoid getting to the point) (przenośny)owijać w bawełnę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Stop beating around the bush and give me the real reason!
carry around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take everywhere)brać wszędzie ze sobą
cart [sth] around vtr + adv (move by cart)wozić wózkiem ndk. + m
change [sth] around (US,
change around [sth] (US),
change [sth] round (UK),
change round [sth] (UK)
vtr + adv
(rearrange [sth])przestawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przestawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can change around the icons on your computer to make them more convenient. The coach changed the players around to balance out the teams.
ferret around vi + adv informal (search) (potoczny)myszkować, szperać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Jim ferreted around in the records.
ferret around for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (search)myszkować w poszukiwaniu czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  szperać za czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The lawyer ferreted around for any evidence that the police might have missed.
flail,
flail around,
UK: flail about
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(thrash about)młócić powietrze ndk. + n
 Chuck flails and kicks in his sleep.
flop,
flop around
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(flail loosely)miotać się, rzucać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The fish were flopping in the bucket.
get around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (travel, move about)podróżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I certainly get around a bit on my job because, this year, I've had to go to Korea, Australia, Turkey and South Africa.
get around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circumvent, avoid)unikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can't get around the problem by pretending it doesn't exist.
get your head around [sth],
get your head round [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (understand)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: Often used in the negative
 I'm trying to get my head around the subjunctive, but I'm still not sure when to use it.
go around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encircle, surround)otaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I had grown so fat that none of my belts would any longer go around my waist.
go around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change path to avoid hitting [sth])omijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ominąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The radio advised of heavy traffic downtown, so we went around the city instead.
go around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sufficient when distributed)wystarczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wystarczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Do you think there'll be enough loaves and fishes to go around?
haul around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry: [sth] heavy or cumbersome)wlec ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 We will leave our luggage at the hotel, as we don't want to have to haul it around with us all day.
have been around v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be experienced) (potoczny)dużo widzieć przys. + ndk.
 He's been around and knows what to expect.
 Dużo już widział i wie, czego oczekiwać.
just around the corner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the next street)zaraz za rogiem wyr.
 The post office is just around the corner.
just around the corner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (waiting to happen) (przenośny)czający się za rogiem wyr.
 For every "safe" nuclear reactor, there is a disaster just around the corner.
mess around with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: use foolishly, spoil)marnować, psuć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmarnować, zepsuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Your painting is fine now, don't mess around with it any more or you will ruin it.
messing around nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (silly or frivolous behaviour)wygłupy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Stop your messing around and eat your dinner!
messing around nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (being sexually unfaithful)rozwiązłość żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He hired a private detective to follow his wife and find out whether she was messing around.
monkeying around nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (silly behaviour)wygłupy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The boss ordered me to quit monkeying around and get back to work.
nose around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (pry, snoop)węszyć, szukać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  powęszyć, poszukać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The detective decided to nose around the slums to see what mischief was afoot.
ordered around adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (told what to do)ganiany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My older sister always ordered me around when we were kids.
parade [sth/sb] around,
also UK: parade [sth/sb] about
vtr + adv
(display ostentatiously)obnosić się z czymś zwr. ndk. + przyim.
  afiszować się z kimś zwr. ndk. + przyim.
pass around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distribute, circulate)rozdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They passed around sandwiches and drinks at the party.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'around' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: (somewhere) around [here, there, the city hall], it's around [500] miles to [London, the coast], is there a [pharmacy, station] around here?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "around" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'around'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.