apartment

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈpɑːrtmənt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈpɑrtmənt/ ,USA pronunciation: respelling(ə pärtmənt)

Na tej stronie: apartment, flat
'apartment' jest alternatywnym terminem dla 'flat'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'apartment' is an alternate term for 'flat'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
apartment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US (flat: single-story residence)mieszkanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  apartament mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I have lived in apartments for years, but now I'm going to buy a house.
 Żyłem w mieszkaniu przez lata, ale teraz zamierzam kupić dom.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
apartment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (room, habitation)pokój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He had a small apartment in the attic of his uncle's house.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level)płaski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The ground was flat enough to put a chair on.
 Teren był wystarczająco płaski, aby postawić na nim krzesło.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (financial market: unchanged)bez zmian przyim. + ż
  jednakowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The markets were flat today.
 Rynki pozostały dziś bez zmian.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deflated)niedopompowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)sflaczały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The bike tyre is a little flat. It needs to be pumped up.
 Opona w tym rowerze jest trochę niedopompowana. Trzeba ją napompować.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (apartment, single-story dwelling)mieszkanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 My flat is very small. It only has one bedroom.
 Moje mieszkanie jest bardzo małe. Ma tylko jedną sypialnię.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deflated tyre) (potoczny)guma żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The car had a flat, so we had to stop to get a new tyre.
 Złapaliśmy gumę, więc musieliśmy się zatrzymać, by zmienić oponę na nową.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (smooth)płaski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She went on a diet to regain her flat stomach.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extended, prone)płasko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He lay flat so the enemy couldn't see him.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (without taste)mdły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We expected a rich taste, but it was a little flat.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without effervescence)zwietrzały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The Coke was opened hours ago and it is now flat.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (categorical, definite)kategoryczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He issued a flat denial that he was gambling.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (monotonous) (przenośny)bezbarwny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  beznamiętny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The speaker's delivery was flat and boring.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (matte finish, not reflective)matowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The model is painted with flat paint, not glossy.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: key)bemol mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The next piece is in B-flat.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: below pitch) (przenośny)bezbarwny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His voice was flat and he sounded awful.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (touching closely)przylegający im. czyn.imiesłów czynny: Forma oznaczająca czynność jednoczesną z orzeczeniem zdania (np. biegnąc, śpiewając).
 The board was flat with the side of the house.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without variation)jednolity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Internet access is sold for a flat rate per month.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tennis shot: no spin)płaski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A top-spin shot will bounce much higher than a flat shot.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (completely)kompletnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I am flat broke. I need to get a job.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: exactly)dokładnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He made it back in ten minutes flat.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (definitively, absolutely)kompletnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He turned me down flat.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (music: below pitch)za nisko przyim. + przys.
 He always sings flat.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: a note one half tone down)dźwięk obniżony o pół tonu wyr.
 She was supposed to play a sharp, but she played a flat.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level land tract)nizina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They walked across the flats near the river.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marsh, shallow)nizina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Nobody goes to the flats. It is dangerous with all the snakes and crocodiles.
flat,
flat shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tennis)płaskie uderzenie przym. + n
flats nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (low-heeled shoe)buty na płaskim obcasie wyr.
 She hated high heels and usually wore flats.
flat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (musical note: flatten, make flat)obniżyć o pół tonu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
apartment | flat
AngielskiPolski
apartment block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: flats, apartments)blok mieszkaniowy m + przym.
 Twelve families live in my apartment block.
apartment building nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (block of flats)budynek mieszkalny m + przym.
 The city razed the old apartment buildings, as they were condemned last year.
duplex apartment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one of two adjoining apartments)apartament bliźniak m + m
 Sometimes I hear my neighbor's music in my duplex apartment.
studio nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one-room apartment)kawalerka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Philip lives in a studio in the city centre.
studio apartment (US),
studio flat (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one-room flat)jednopokojowe mieszkanie przym. + n
  kawalerka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She could only afford to rent a small studio apartment.
three-storey apartment,
US: three-story apartment
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (flat with three floors)trzypiętrowy apartament przym. + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'apartment' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [studio, luxury, student] apartment, in my apartment [building, complex], a [fully, partially, barely, minimally] furnished apartment, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "apartment" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'apartment'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.