answer

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɑːnsər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈænsɚ/ ,USA pronunciation: respelling(ansər, än-)

Na tej stronie: answer, answer yes

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
answer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (response)odpowiedź żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I don't have an answer to your question.
 Nie mam odpowiedzi na twoje pytanie.
answer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solution)rozwiązanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  odpowiedź żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The answers to the maths problems can be found in the textbook.
 Rozwiązania zadań matematycznych można znaleźć w podręczniku.
 Odpowiedzi do zadań matematycznych można znaleźć w podręczniku.
answer vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (respond)odpowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The teacher tried to answer all of his students' questions.
 Nauczyciel starał się odpowiadać na wszystkie pytania uczniów.
answer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (solve [sth])rozwiązywać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozwiązać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The students worked hard to answer all of the maths problems.
answer [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reply, respond)odpowiadać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpowiedzieć komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  odpowiadać na coś ndk. + przyim.
  odpowiedzieć na coś ndk. + przyim.
 Kate answered Ben with a nod of her head.
answer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (respond in writing)odpisywać na coś ndk. + przyim.
  odpisać na coś dk. + przyim.
 I hope Robert answers my letter.
answer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (satisfy a need) (przenośny)odpowiadać na coś ndk. + przyim.
  (przenośny)odpowiedzieć na coś dk. + przyim.
  (przenośny)być odpowiedzią na coś zwrot posił.
 Our service answers a need for quality at-home care.
answer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a response)odpowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He called out to her and she answered.
answer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write in reply)odpisywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpisać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I have written to him, and hope he will answer soon.
answer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phone: respond) (telefon)odbierać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (telefon)odebrać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Why isn't she answering her phone?
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
answer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (door, doorbell, knock: respond)otwierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  otworzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Even though it was midday, Eugene was still in his pyjamas when he answered the door.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
answer yes,
answer "yes"
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(confirm [sth])odpowiadać „tak” ndk. + part.
  odpowiedzieć „tak” dk. + part.
 The defendant answered yes to the judge's questions about his identity.
answer yes,
answer "yes"
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(give your consent)zgadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zgodzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  odpowiadać „tak” ndk. + part.
  odpowiedzieć „tak” dk. + part.
 The patient answered "yes" when asked if he agreed to the procedure being carried out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
answer | answer yes
AngielskiPolski
answer back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (reply impudently) (potoczny)odszczekiwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Take your hands out of your pockets and don't answer back, young man!
answer for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (face consequences)odpowiadać za ndk. + przyim.
 He's committed a crime and he'll be forced to answer for it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
answer | answer yes
AngielskiPolski
answer back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reply impudently to)odpyskowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpyskować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If she gets bossy, answer back.
answer back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (reply to [sth])odpowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I haven't had an answer back to my job application.
answer book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solutions to exercises)lista odpowiedzi ż + ż, l.mn.
 I purchased the math textbook, but did not buy the answer book.
answer to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be named)być nazwanym posił. + przym.
 His name is Timothy but he answers to Timmy.
answer to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (correspond to)odpowiadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpowiedzieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
answer to a problem nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solution)odpowiedź na problem wyr.
 The answer to the problem may be quite simple.
complete answer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full and detailed response)pełna odpowiedź przym. + ż
 You can't possibly have provided a complete answer with such a short response.
find the answer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (devise the solution to [sth])znajdować odpowiedź ndk. + ż
  znaleźć odpowiedź dk. + ż
 The problem may seem insoluble right now, but you're a resourceful chap - I'm sure you'll find the answer somehow.
have to answer for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take responsibility or blame for)być podporządkowanym posił. + przym.
 Come the next election, the Government will have to answer for its economic mistakes.
in answer advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by way of reply)w odpowiedzi przyim. + ż
 I said hello and all I got in answer was a grunt.
in answer to your question advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by way of reply to your enquiry)w odpowiedzi na twoje pytanie
 In answer to your question, he is not married.
negative answer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no)negatywna odpowiedź przym. + ż
 "No", "never" and "none" are negative answers to a question.
question-and-answer session nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conference)sesja pytań i odpowiedzi
 The presentation will be followed by a question-and-answer session.
short answer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concise reply)zwięzła odpowiedź przym. + ż
 Does he get along with his family? The short answer is no.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'answer' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: answer [me, the question]!, the [correct, right, incorrect, wrong] answer, answer questions (about), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "answer" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'answer'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.