another

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈnʌðər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈnʌðɚ/ ,USA pronunciation: respelling(ə nuᵺər)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
another adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one more)jeszcze jeden part. + licz.
 I'd like another cup of coffee, please.
 Poproszę jeszcze jedną filiżankę kawy.
another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (one more)następny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  jeszcze jeden part. + licz.
 First, Alfie ate one biscuit, and then he ate another.
 Al najpierw zjadł jednego herbatnika, a potem następnego.
another adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (different)inny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That's another story, altogether.
 A to już zupełnie inna historia.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
another adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (like [sb] or [sth] well known)kolejny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This war looks like another Vietnam.
another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the other)drugi licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The twins are so similar, I can't tell one from another.
 Bliźniaki są takie podobne, nie mogę odróżnić jednego od drugiego.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
another crack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (another attempt)jeszcze jedna próba wyr.
 If you give me another crack at solving the riddle, I'm sure I'll get it.
another go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (further attempt)jeszcze raz przys. + m
 I'll have another go at winning the lottery.
another go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (another turn)Jeszce raz przys. + m
 The line is shorter now so I think I'll have another go at the roller coaster.
another one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one more)jeszcze jeden
 You can never have too many credit cards so I applied for another one.
another one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a different one)inny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I lost my teddy bear so my parents bought me another one.
another shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (another attempt)następne podejście przym. + n
 I am going to have another shot at it.
another thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] else, and also)jeszcze jedna rzecz wyr.
 You ate the last piece of cake, and another thing, there's no bread left - did you eat that too? Another thing that annoys me is that she smokes at the dinner table.
another try nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a further attempt)kolejna próba przym. + ż
 If you are not successful the first time, give it another try.
at another time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some point in the future)innym razem przym. + m
 Not tonight, perhaps at another time?
get to know one another v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become better acquainted)poznawać się nawzajem zwr. ndk. + przys.
  poznać się nawzajem zwr. dk. + przys.
 The two men got to know each other while they were both at college.
groom each other,
groom one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(animals: clean each other)czyścić sobie nawzajem sierść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Kate's cats groom each other often, and produce a lot of hairballs.
have another go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try again)próbować jeszcze raz zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  spróbować jeszcze raz zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Gary wasn't happy with his first attempt so he decided to have another go.
have another go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK: informal (game: take further turn)próbować jeszcze raz zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  spróbować jeszcze raz zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you throw a six, you move six squares and then have another go.
have another helping,
have a second helping
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(receive additional serving of [sth])mieć dokładkę dk. + ż
 That pudding was delicious, Can I have another helping please?
help one another viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assist each other)pomagać sobie nawzajem
  pomóc sobie nawzajem
 The students formed study groups, to help one another prepare for the exams.
in another way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (differently)inaczej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
be made for each other,
be made for one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (be ideally suited to each other) (przenośny)być stworzonym dla siebie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.
 Co za cudowna para; oni są stworzeni dla siebie.
on another note exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to change the subject)poza tym przyim. + zaim.
  abstrahując od czegoś wyr.
one another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (each other)wzajemnie
 The lovers liked nothing better than to be with one another.
one thing leads to another exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one action begins a series)jedno prowadzi do drugiego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 One thing led to another, and now she's pregnant.
take another look v (re-examine [sth])przeglądać ponownie
  przejrzeć ponownie
 Once you think you have everything figured out, it's never a bad idea to take another look.
understand one another,
understand each other
vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves."
(have an agreement)rozumieć się nawzajem ndk. + przys.
  wzajemnie się rozumieć
 We really understand one another; sometimes we don't even need to speak.
yet another adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one more, an additional)dodatkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'another' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [here, there] is another, [have, give it] another [go, try], another of those [dropouts, school kids, things], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "another" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'another'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.