along

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈlɒŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈlɔŋ, əˈlɑŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ə lông, ə long)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
along preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (following the length of)wzdłuż przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 A fence runs along the river for safety.
 Płot biegnie wzdłuż rzeki dla bezpieczeństwa.
along preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (running next to)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 My dog likes to run along the path as I ride by. While walking along the road, Anna found a gold ring.
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (further down)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The bank is a little way along this road.
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (accompanying)razem z przys. + przyim.
 When Joe goes to the shops, his sister likes to come along too.
 Gdy Joe wychodzi na zakupy, jego siostra chętnie idzie razem z nim.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuity) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 I was walking along when I saw an accident.
 Spacerowałem sobie, gdy zobaczyłem wypadek.
along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to this place)na miejsce przyim. + n
  pojawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  przyjechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bus came along just when it was starting to rain.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
come along,
come on
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal, figurative (progress)zjawić się dk. + zaim.
  przyjść dk. + zaim.
Uwaga: Commonly used in continuous tenses
 My history project is coming along nicely.
come along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (appear, arrive)zjawić się, pojawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Suddenly, two buses came along at the same time.
come along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (accompany, go with)iść z kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść z kimś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Jack and I are going to the movies this afternoon; you can come along if you like.
 Jack i ja wybieramy się do kina po południu. Możesz pójść z nami, jeśli chcesz.
come along with [sb] vi phrasal + prep (accompany)iść z kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść z kimś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Nancy came along with us to the park.
drag [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (force to accompany)zaciągać kogoś gdzieś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaciągnąć kogoś gdzieś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you drag your son along to church he will only resent it.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be friends)być na dobrej stopie
 My friends and I get along very well.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (cope)radzić sobie ndk. + zaim.
  poradzić sobie dk. + zaim.
 After she went blind, it took her a long time to learn how to get along without vision.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (progress)postępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 In my profession, you aren't going to get along without the support and help of more experienced people.
get along with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be friends)dobrze się dogadywać przys. + zwr. ndk.
 I get along very well with my mother-in-law.
get along without [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not need)radzić sobie bez zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poradzić sobie bez zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I can get along without luxuries in this economy.
go along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move, advance)posuwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  posunąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Until yesterday, things had been going along quite nicely. We were going along at about 30 mph.
go along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (consent, accept)tłumaczenie niedostępne
 I'll go along with the idea, even though I don't think it's a good one.
go along with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (permit, consent to)zgadzać się na zwr. ndk. + przyim.
  zgodzić się na zwr. dk. + przymi.
 I usually just go along with what she says to avoid any arguments.
limp along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (proceed slowly and unevenly)wlec się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The project has hit unexpected difficulties and is just limping along at the moment.
move along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (advance, go forward)posuwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  posunąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The train was moving along at great speed.
move along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (leave, go on your way)posuwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  posunąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The officer told the boys to move along.
play along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (feign co-operation)udawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I don't always do what my mother suggests, but I play along with her plans to make her happy.
play along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (music: play accompaniment)udawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Joanna sang while Keith played along on the guitar.
roll along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move on wheels)toczyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The car was rolling along smoothly.
roll along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (progress smoothly)posuwać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  posunąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Everything seems to be rolling along without any problems.
string [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (mislead)zabierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zabrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The scammers strung Wilson along with promises of a one-third share in a $50 million windfall.
string [sb] along vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (keep waiting)zabierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zabrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 John's been stringing Janet along for three years, but he won't marry her.
tag along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (accompany [sb])przyczepiać się, doczepiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przyczepić się, doczepić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 My younger brother always wanted to tag along.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all along advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the whole time)od początku przyim. + m
 She knew about the surprise party all along.
all along preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (alongside)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were willow trees all along the river banks.
along by preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK (along the length of, next to)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
along the lines of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the same sort as)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.
along the side of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (along the length of, beside)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We built a retaining wall along the side of the terrace.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (over the course of a route)wzdłuż przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the course of events)w trakcie przyim. + m
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
along with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in addition to)razem z, wraz z przys. + przyim.
 Students need to budget for accommodation, along with the cost of tuition.
along with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (together with)razem z, wraz z przys. + przyim.
 Vicky went to the night club, along with her friend Cheryl.
beetle along,
beetle off
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(hurry)pomknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The little old lady beetled off to her card game.
bob,
bob along,
bob up and down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
used in compounds (move up and down: on water)podskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The toy boat bobbed along on the surface of the lake.
bomb,
bomb along,
bomb off
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative, slang (move very quickly) (potoczny)galopować, zasuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Nelson angrily bombed off for home.
bring along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry or take: to a given place)przynosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nosić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This is not a private dinner so please invite your friends and bring along a bottle of wine.
bucket,
bucket along [sth],
bucket down [sth]
vi + prep
UK (travel quickly)pędzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popędzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The car was bucketing along the road.
carry along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring)przynosić, przywozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przynieść, przywieźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
drift along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (be carried along)dryfować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The tumbleweed drifted along pushed by a soft prairie breeze.
drift along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (live without purpose)dryfować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He drifts along without any purpose, he'll never amount to anything.
easy to get along with adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (affable)łatwy we współżyciu wyr.
 Jim is a friendly guy who is easy to get along with.
feel your way along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (proceed tentatively)iść na wyczucie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na wyczucie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She felt her way along the corridor in the dark.
get along interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go away) (slang)zmywaj się wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Why are you still here? Get along with you!
go along with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support, agree with [sb])popierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
help along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give assistance to)pomagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomóc dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
hobble along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (walk with a limp)kuśtykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokuśtykać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Although it was painful he was able to hobble along with the help of a cane.
hobble along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (manage with difficulty)jakoś sobie radzić
  jakoś sobie poradzić
 I have $60 to last me till the end of the month, but somehow I'll manage to hobble along.
limp along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (walk with a hobble)kuśtykać, utykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokuśtykać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The poor disabled soldier limped along the sidewalk because of his war injury.
not get along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be friends)nie układać się dobrze zwrot zwr. ndk.
 My sister and I never really got along when we were growing up.
pass along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand round)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please pass along these hints for healthy living.
pull-along,
pull along
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(toy for pulling)zabawka do ciągnięcia wyr.
pull-along,
pull along
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(able to be pulled)ciągnięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
run along interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (go)biegnij
scurry,
scurry along
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(hurry along)pędzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popędzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The little boy scurried along to keep up with his brother.
scuttle,
scuttle along,
scuttle away,
scuttle off
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(insect: crawl quickly)pełzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 A beetle scuttled along the rail.
scuttle,
scuttle along
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(person: move hurriedly) (potoczny)zmykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmyknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Richard was watching people scuttle along the busy road.
sing along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accompany vocally)akompaniować głosowo ndk. + przys.
speed along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (travel rapidly)szybko pędzić przys. + ndk.
  szybko popędzić przys. + dk.
 We watched all the German cars speed along the Autobaun.
sweep along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry, transport)przewozić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewieźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Debris from the street was swept along by the wind.
sweep along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move smoothly)mknąć, pędzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popędzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
trail along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (accompany [sb] informally)wlec się za ndk. + przyim.
 When we go to the mall, my little sister always wants to trail along.
trundle,
trundle along
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(move along on wheels)toczyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The boy trundled down the hall on his scooter.
walk along viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stroll)spacerować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pospacerować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
walk along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stroll the length of [sth])iść wzdłuż
  pójść wzdłuż
 We walked along the canal at sunset.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'along' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: along the [road, river, path], [sang, cheered] along with [the class, the others, the fans, them], [all, somewhere] along the way, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "along" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'along'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.