after

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɑːftər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈæftɚ/ ,USA pronunciation: respelling(aftər, äf-)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: later)po przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We can discuss it more after lunch.
 Możemy dłużej o tym porozmawiać po lunchu.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of)przez, dzięki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 After all of our advice, he finally changed his mind.
 Dzięki wszystkim naszym radom w końcu zmienił zdanie.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (next in series)po przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The letter 'c' comes after the letter 'b'.
 Litera „c” jest po literze „b”.
after conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (time: when, if)jak zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
  po tym jak wyr.
 You can watch TV after you've eaten.
 Możesz pooglądać telewizję, jak zjesz.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (position: behind)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Could you close the door after you, please?
after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (behind)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We'll go first and you can follow after.
 My pójdziemy pierwsi, a wy możecie pójść za nami.
after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (time: later)później przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  po przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He walked off in anger but came back two hours after.
 Wyszedł rozzłoszczony, ale wrócił po dwóch godzinach.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower in rank)niższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A lieutenant comes after a captain.
 Porucznik to niższy stopień niż kapitan.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (next, later)następny, późniejszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was wild in his youth but settled down in after years.
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nautical: farther aft)tylny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A gym is located in the after part of the ship.
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aeronautics: farther aft)tylny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There's a bullet hole in the after part of the plane.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in search of)w poszukiwaniu przyim. + n
 He went off after another loaf of bread.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the style of)w stylu przyim. + m
 Painting by Smith, after Monet.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (asking about)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She was asking after your mother. What should I tell her?
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (named for)po przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Judith is named after her grandmother.
 Judith nosi imię po swojej babci.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in accord with)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Now there's a man after my own heart!
 Oto mężczyzna, za którym przemawia moje serce!
be after [sth/sb] vi + prep informal (search for [sth], [sb])szukać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I'm after a new service provider; which one would you recommend?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
come after [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (pursue, chase)następować po ndk. + przyim.
  nastąpić po dk. + przyim.
 The police came after the robbers in a patrol car.
come after [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (follow in sequence)następować po ndk. + przyim.
  nastąpić po dk. + przyim.
 The letter Q comes after P in the English alphabet.
inquire after [sb],
enquire after [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
formal (ask for news of [sb])pytać o kogoś ndk. + przyim.
  zapytać o kogoś dk. + przyim.
 Kate inquired after Ben's sister when she saw him at the store.
see after [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (look after, take care of)doglądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
take after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (parent: resemble)być podobnym do kogoś zwrot posił.
 Many people say that Maria takes after her grandmother. Sam really takes after his father.
take after [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (chase)gonić kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
after a fashion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a way)w sposób przyim. + m
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po pewnym czasie wyr.
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
after all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ultimately)przecież part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 After all, nobody but the patient has the right to refuse the treatment.
after all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (despite that)mimo wszystko przyim. + zaim.
 Tina is feeling better now, so she can come with us after all.
after all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (explanatory: because)przecież part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 I'm definitely going to the concert - they are my favourite band after all.
after all is said and done advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ultimately)w ostatecznym rozrachunku wyr.
  ostatecznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 After all is said and done, the decision to have a baby is a personal one.
after hours advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after closing time)po godzinach przyim. + ż, l.mn.
 Pubs aren't allowed to sell alcohol after hours.
after school advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when school day is over)po szkole przyim. + ż
after school adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extra-curricular)pozaszkolny, dodatkowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Drama is a popular after-school activity at my school.
after some time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (after a while, after a considerable period)po jakimś czasie wyr.
 After quite some time, the architect delivered the plans for our new house.
after that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (then, next)potem, następnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 We went to see a film, and after that had a meal in an Italian restaurant.
after the fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (afterwards)po fakcie przys. + m
 He had no knowledge of the robbery until after the fact.
after the fact exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (added after a matter seemed concluded)po fakcie przys. + m
 Conditions added to a contract after the fact are invalid unless both parties agree to them.
after which conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (and following this)po czym przyim. + zaim.
 He took his morning shower, after which he dressed and began to prepare breakfast.
ask after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enquire about health of: [sb])pytać o ndk. + przyim.
  zapytać o dk. + przyim.
 I ran into your old friends Vicki and Peter yesterday, and they asked after you.
be named after [sth/sb],
be named for [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be given the same name as)być imienia posił. + n
 I was named after my mother's best friend. The park was named for the town's mayor.
chase after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pursue, try to capture: [sb])gonić za ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pogonić za dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The police chased after the burglar and caught him in my neighbour's garden.
chase after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seek: [sth] unrealistic)gonić za ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pogonić za dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 John is rather homely, but he's always chasing after the pretty girls.
chase after girls v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try to seduce young women)ganiać za dziewczynami, uganiać za dziewczynami zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Ron seems to spend most of his time chasing after girls.
crave for [sth],
crave after [sth]
vi + prep
(desire, long for)pragnąć czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  tęsknić za czymś ndk. + przyim.
 After years in an office job, Erika found herself craving after an opportunity to work outdoors.
day after nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (following day, next day)następnego dnia przym. + m
 At supper I ate so much that the day after I felt quite ill.
day after day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every day)dzień po dniu wyr.
 I'm sick of doing the same thing day after day.
day after tomorrow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (two days from now)pojutrze nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Don't worry, the meeting isn't until the day after tomorrow - that gives us all today and tomorrow to prepare for it.
go after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pursue)poszukiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Mark is now going after a Master's degree in science.
go after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (attack verbally)atakować słownie ndk. + przys.
  zaatakować słownie dk. + przys.
 He really decided to go after him when he saw him flirting with his wife.
go after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be next)być następnym posił. + przym.
 In the alphabet, the letter B goes after the letter A.
half after three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time: half past three, three thirty)wpół do czwartej
 School generally got over by half after three, but today was an exception!
hanker for [sth],
hanker after [sth]
vi + prep
(yearn for [sth])mieć ochotę ndk. + ż
  (przenośny)wzdychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatęsknić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Micah has been hankering after a blueberry bagel all day.
happily ever after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fairytale ending)żyli długo i szczęśliwie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Cinderella married her Prince Charming and they both lived happily ever after.
hour after hour advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuously for many hours)godzina w godzinę wyr.
 The police studied hour after hour of CCTV footage in order to identify the thieves.
immediately after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (just following)natychmiast po przys. + przys.
 Immediately after the wedding, the couple flew off to Jamaica for their honeymoon.
long after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for a long time following)długo po przys. + przyim.
  długo po tym, jak wyr.
 The feeling of good times lingered on in the house long after the party was over.
look after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take care of)opiekować się ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaopiekować się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She stayed at home to look after the children.
look after [sb],
[sth]
v
(take care of [sb], [sth])opiekować się ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaopiekować się
 Who will look after the children while we're away?
looked after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cared for, tended)zadbany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
looking after nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (care and attention)opiekowanie się n + zaim.
lust after [sb] vi + prep (desire sexually)pożądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Don Juan lusted after every woman he saw.
lust after [sth],
lust for [sth]
vi + prep
figurative (want)pożądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Tania is lusting after a new smartphone.
month after month advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every month)miesiąc po miesiącu wyr.
 Month after month I have to pay so many bills.
name [sb/sth] after [sb/sth] vtr + prep (give the same name as)nazywać jak ndk. + part.
  nazwać jak dk. + part.
 We'd like to name the baby after my mother if it's a girl.
one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time)jeden po drugim wyr.
 I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!
pattern [sth] after [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (model, base: on [sth])wzorować coś na czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 This design is patterned after the latest Paris fashions.
 Ten krój jest wzorowany na ostatniej paryskiej modzie.
quest after [sth],
quest for [sth]
vi + prep
formal (seek, search)poszukiwać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The legend tells of how King Arthur's knights quested for the Holy Grail.
right after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (immediately following)tuż potem
 We set off right after breakfast.
run after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chase)gonić za ndk. + przyim.
  pogonić za dk. + przyim.
 My dog loves to run after a ball.
seek after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (search for, try to find)szukać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poszukać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
shortly after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (just following)wkrótce po przys. + przyim.
 Shortly after the Second World War, the Labour government in Britain set about establishing the welfare state.
sigh for [sth],
sigh after [sth]
vi + prep
(pine, yearn) (przenośny)wzdychać za kimś/czymś ndk. + przyim.
 Rachel is still sighing after that promotion.
soon after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short while later)wkrótce potem przys. + przys.
 I was born at 3pm; my twin brother followed soon after.
soon after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (just following)zaraz potem
 The team fired their manager soon after losing the game.
sought after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (desired, desirable)poszukiwany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This area is one of the most sought-after locations in the city.
the day after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (next day: in past)następnego dnia przym. + m
 I ate so much at supper that the day after I felt quite ill.
 Tak objadłem się na kolację, że następnego dnia czułem się bardzo źle.
thirst after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (desire keenly)pragnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Man has thirsted after knowledge since the dawn of time.
time after time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (repeatedly)wielokrotnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
year after year advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every year)rok po roku wyr.
 His Christmas parties seem to fail year after year. Year after year I say I'll quit smoking and I never do.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'after' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: after the [movie, meeting, vacation, class], [placed, ranked, positioned] after, tell me after [class], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "after" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'after'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.