advise

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈvaɪz/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈvaɪz/ ,USA pronunciation: respelling(ad vīz)

Inflections of 'advise' (v): (⇒ conjugate)
advises
v 3rd person singular
advising
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
advised
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
advised
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advise [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (counsel [sb])doradzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  doradzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Our team of experienced attorneys is ready to advise you.
 Nasz zespół doświadczonych prawników chętnie ci doradzi.
advise [sb] on [sth] vtr + prep (counsel [sb] on [sth])doradzać komuś w czymś ndk. + przyim.
  doradzić komuś w czymś dk. + przyim.
 He was hired to advise the Queen on matters of state.
advise [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (replace: advise [sb] to do [sth])radzić komuś coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poradzić komuś coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I advised him to eat before the flight.
advise [sb],
advise [sb] that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
formal (with clause: notify [sb])informować kogoś, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poinformować kogoś, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 A text message advised me that my flight was delayed.
advise [sb] of [sth] vtr + prep formal (notify [sb] of [sth])informować kogoś o czymś ndk. + przyim.
  poinformować kogoś o czymś dk. + przyim.
 Newcastle Council have advised us of a series of road closures.
advise viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give advice)radzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poradzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I did not command, I just advised.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
advise against [sth] vi + prep (warn [sth] is unwise)odradzać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odradzić czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'd advise against that course of action.
advise [sb] against [sth] vtr + prep (warn [sb] [sth] is unwise)odradzać komuś coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I'd advise you against that approach, which can be costly.
Please advise interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used to request assistance)prosić o pomoc, prosić o radę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poprosić o pomoc, poprosić o radę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The pilot has passed out. I have the controls. Please advise.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'advise' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: advise [students, my clients, his patients], advised the [board, committee, president, council], advise you [in advance, by email, in writing, in person], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "advise" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'advise'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.