WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

advertising agent


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "advertising" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: agent
Na tej stronie: advertising, advertise

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advertising nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (showing ads)reklama żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The advertising of prescription medications on television is controversial.
advertising nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job, profession)reklama żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Ursula's brother works in advertising.
advertising,
Advertising
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(department)reklama żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Advertising is hiring new managers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advertise,
also US: advertize
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(promote)reklamować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zareklamować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
advertise for [sth],
US: also advertize
vi + prep
(solicit via advertisement)zamieszczać ofertę ndk. + ż
  zamieścić ofertę dk. + ż
  zamieszczać ogłoszenie ndk. + n
  zamieścić ogłoszenie dk. + n
advertise [sth],
also US: advertize [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(product: promote)reklamować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zareklamować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
advertise [sth],
also US: advertize [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(fact: make known)rozgłaszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozgłosić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
advertising | advertise
AngielskiPolski
advertising agency nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company: creates advertisements)agencja reklamowa ż + przym.
 The company employed an advertising agency to produce some television commercials.
advertising man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male who works in advertising)pracownik branży reklamowej wyr.
classified advertising nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small private advertisements in print publications)ogłoszenia drobne n, l.mn. + przym.
 Revenue from classified advertising used to fund newspapers, but now it's going online.
internet advertising,
also US: Internet advertising
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(marketing via the world wide web)reklama internetowa ż + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "advertising agent" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'advertising agent'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.