advantage

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈvɑːntɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈvæntɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(ad vantij, -vän-)


Inflections of 'advantage' (v): (⇒ conjugate)
advantages
v 3rd person singular
advantaging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
advantaged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
advantaged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factor leading to success)zaleta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 One advantage of this team is our flexibility.
 Zaletą naszej drużyny jest elastyczność.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competitive superiority, favor)przewaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The army that holds the high ground has the advantage in this battle.
 Armia, która trzyma wyższą pozycję ma przewagę w bitwie.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit or gain)korzyść żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (w zwrocie: use to [sb]'s advantage)wykorzystać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My father went to this university, so I'm going to use that to my advantage and mention it in my application essay.
 Mój ojciec studiował na tym uniwersytecie, więc zamierzam to wykorzystać i wspomnieć o tym w moim podaniu.
advantage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis: point scored after deuce)przewaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 In a game of tennis, the player who scores the next point after deuce has the advantage.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
have the advantage of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (benefit from: [sth] extra)mieć zaletę ndk. + ż
  mieć przewagę ndk. + ż
 She has the advantage of being beautiful.
take advantage viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exploit [sb])wykorzystywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykorzystać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I know she's very generous, but you shouldn't take advantage!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'advantage' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [strong, definite, clear] advantage, tennis: advantage scoring, a [competitive, strategic] advantage, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "advantage" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'advantage'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.