advanced

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈvɑːnst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈvænst/ ,USA pronunciation: respelling(ad vanst, -vänst)

From the verb advance: (⇒ conjugate)
advanced is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: advanced, advance

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: ahead of others)wysunięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  posunięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jenna is an advanced reader for her age.
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more developed)rozwinięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 George's reading skills are advanced for his age.
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not basic)zaawansowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Alice easily passed the advanced biology course.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
advanced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ideas: progressive)nowoczesny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  wyprzedzajacy swoje czasy
 Galileo's ideas were advanced for his time.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move forward)posuwać do przodu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  posunąć do przodu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 In the chess game, he advanced his pawn forward two spaces.
 Przesunął pionek do przodu o dwa pola podczas rozgrywki szachowej..
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (further)robić postęp ndk. + m
  rozwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He advanced his career by winning clients.
 Rozwinął swoją karierę, pozyskując klientów.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement forward)ofensywa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The advance of the killer bees throughout the country can't be stopped.
 Nie można zahamować ofensywy morderczych pszczół na terenie całego kraju.
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (issued ahead of schedule)sygnalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I have an advance copy of tomorrow's newspaper.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move forward)posuwać się naprzód zwr. ndk. + przys.
  posunąć się naprzód zwr. dk. + przys.
 The invading army was advancing.
advances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (progress)postępy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 You have made great advances in your English studies.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loan)zaliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His boss gave him a three hundred dollar advance on his wages.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placed toward the front)przedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  znajdujący się z przodu wyr.
 The advance train cars are all first class.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progress)postęp mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The advance of democracy is a slow one.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase)wzrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The advance in stock prices continued on strong earnings reports.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attempts at romance)zaloty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 Linda made it clear that Don's advances were not welcome.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (increase in value)rosnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wzrosnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The stock price continued to advance to new highs.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (improve, progress)poprawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  poprawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The child's reading skills are advancing.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose)przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I have a proposal that I want to advance to you.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hasten)przyśpieszać, przyspieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyśpieszyć, przyspieszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's advance our departure because a hurricane is coming.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lend)wypłacać coś tytułem zaliczki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wypłacić coś tytułem zaliczki zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His boss advanced him three hundred dollars.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase)zwiększać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwiększyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (cena)podnosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podnieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can advance the price, but you might lose sales.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
advanced | advance
AngielskiPolski
advanced age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (old age)zaawansowany wiek, podeszły wiek przym. + m
 Cataracts are a common eye problem, especially for people of an advanced age.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'advanced' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: has an advanced degree in [math, literature], has advanced knowledge of [math], is doing advanced research in, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "advanced" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'advanced'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.