WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

advance guard


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "advance" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: guard

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move forward)posuwać do przodu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  posunąć do przodu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 In the chess game, he advanced his pawn forward two spaces.
 Przesunął pionek do przodu o dwa pola podczas rozgrywki szachowej..
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (further)robić postęp ndk. + m
  rozwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He advanced his career by winning clients.
 Rozwinął swoją karierę, pozyskując klientów.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement forward)ofensywa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The advance of the killer bees throughout the country can't be stopped.
 Nie można zahamować ofensywy morderczych pszczół na terenie całego kraju.
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (issued ahead of schedule)sygnalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I have an advance copy of tomorrow's newspaper.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move forward)posuwać się naprzód zwr. ndk. + przys.
  posunąć się naprzód zwr. dk. + przys.
 The invading army was advancing.
advances nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (progress)postępy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 You have made great advances in your English studies.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loan)zaliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His boss gave him a three hundred dollar advance on his wages.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
advance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placed toward the front)przedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  znajdujący się z przodu wyr.
 The advance train cars are all first class.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (progress)postęp mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The advance of democracy is a slow one.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase)wzrost mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The advance in stock prices continued on strong earnings reports.
advance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attempts at romance)zaloty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 Linda made it clear that Don's advances were not welcome.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (increase in value)rosnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wzrosnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The stock price continued to advance to new highs.
advance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (improve, progress)poprawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  poprawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The child's reading skills are advancing.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose)przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I have a proposal that I want to advance to you.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hasten)przyśpieszać, przyspieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyśpieszyć, przyspieszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's advance our departure because a hurricane is coming.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lend)wypłacać coś tytułem zaliczki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wypłacić coś tytułem zaliczki zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His boss advanced him three hundred dollars.
advance [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (increase)zwiększać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwiększyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (cena)podnosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podnieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can advance the price, but you might lose sales.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
advance fee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money paid upfront, deposit)zaliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Be alert for scams requesting an advance fee.
advance notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warning)zawiadomienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Please give advance notice if you have to cancel an appointment.
advance payment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum paid before delivery)zaliczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The author received an advance payment before he completed his new book.
advance upon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invade, move in to attack)atakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaatakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The swarm of killer bees advanced upon the unsuspecting cow that was grazing in the pasture.
in advance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beforehand)z góry przyim. + ż
 You'll need to get your tickets in advance: the band's very popular.
in advance of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (prior to)przed przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I bought my tickets in advance of the concert.
pay in advance vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give money for [sth] to be obtained later)płacić z góry
  zapłacić z góry
 Some cell phone companies require you to pay in advance for your service.
thank you in advance interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (expressing a polite request)dziękuję z góry wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "advance guard" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'advance guard'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.