admit

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈmɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈmɪt/ ,USA pronunciation: respelling(ad mit)


Inflections of 'admit' (v): (⇒ conjugate)
admits
v 3rd person singular
admitting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
admitted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
admitted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
admit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)przyznawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 She admitted she was in love with him.
admit to [sth] vi + prep (confess to: a crime)przyznawać się do czegoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przyznać się do czegoś zwr.dk.
 Cross admitted to the theft of the money.
admit to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (acknowledge: feelings)przyznawać się do czegoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przyznać się do czegoś zwr.dk.
 Dave had admitted to being jealous of his younger brother.
admit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow entry)wpuszczać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wpuścić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The staff doesn't admit anyone after five o'clock.
admit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (accept as a member)przyjmować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The club is not admitting new members at this time.
admit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept validity of)przyznawać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I admit the logic of your argument, though I still disagree with your conclusion.
admit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (concede)uznawać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uznać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The candidate admitted defeat.
admit [sb] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (place in an institution)przyjmować kogoś gdzieś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć kogoś gdzieś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Have you ever been admitted to a hospital?
admit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (permit)dopuszczać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dopuścić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The judge admitted the evidence.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
admit to [sth] vi + prep formal, UK (door, gate: provide access to)prowadzić dokądś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The gate admits to the courtyard.
admit [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)przyznawać się komuś do czegoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przyznać się komuś do czegoś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  wyznać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He admitted to the police that he was the murderer.
admit [sb] to [sth],
admit [sb] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow entry)wpuszczać kogoś gdzieś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wpuścić kogoś gdzieś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The night watchman has to go to the door to admit you into the building.
admit [sb] to [sth],
admit [sb] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(as a member)przyjmować kogoś gdzieś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć kogoś gdzieś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He was admitted into the golf club as a member.
admit [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (to institution)przyjmować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She was admitted against her will.
admit to [sb] that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)wyznać komuś, że dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jones admitted to the police that he had been involved in the criminal enterprise.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
admit guilt v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (confess to [sth])przyznawać się do czegoś zwrot zwr. ndk.
  przyznać się do czegoś zwrot zwr. dk.
 Smith admitted guilt for his role in the robbery.
refuse to admit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deny)odmawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odmówić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The minister refused to admit that he had acted inappropriately.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'admit' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: admit to [being, having, doing], admitted to the [crime, mistake], [freely, readily, openly] admit (to), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "admit" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'admit'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.