admission

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ədˈmɪʃən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ædˈmɪʃən/ ,USA pronunciation: respelling(ad mishən)


Na tej stronie: admission, admission fee

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of guilt)przyznanie się n + zaim.
 Joan's admission of guilt came as a surprise to her parents.
admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entry)wstęp mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The tickets will grant you admission for the entire day.
admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (to movies)wejście nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  wstęp mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hospital)przyjęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 After his admission to the hospital, Ivan's condition began to improve.
admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entrance)przyjęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The university saw an increase in admissions for three years in a row.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
admission fee,
admission
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(entry charge, cost of admittance)opłata za wstęp wyr.
 The admission fee for Disneyland rises every year.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
admission | admission fee
AngielskiPolski
admission of guilt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: oral or written confession)przyznanie się do winy wyr.
admission to the Bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: pass Bar exam)dopuszczenie do wykonywania praktyki adwokackiej wyr.
free admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no cost to enter)bezpłatny wstęp przym. + m
 Tickets cost $20, except on Tuesdays when the museum offers free admission.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'admission' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [pay, charge] an admission fee, gave a full admission of guilt, Was that an admission (of guilt)?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "admission" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'admission'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.