acquainted

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkweɪntɪd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ə kwāntid)

Na tej stronie: acquainted, acquaint

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
acquainted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (known to each other)zaznajomiony, zapoznany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Are you two already acquainted?
acquainted with [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (familiar with [sth/sb])zaznajomiony z przym. + przyim.
  obeznany z przym. + przyim.
acquainted with [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (familiar with [sb])zaznajomiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
acquainted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aware of)obeznany, oswojony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
acquaint [sb] with [sth] vtr + prep (introduce, make familiar)zapoznawać kogoś z czymś, zaznajamiać kogoś z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapoznać kogoś z czymś, zaznajomić kogoś z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Once Mark had acquainted his assistant with the computer program, she was able to work on her own.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
acquainted | acquaint
AngielskiPolski
become acquainted with [sb] vi + adj (person: get to know)poznawać kogoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  poznać kogoś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I first became acquainted with Arthur about five years ago.
become acquainted with [sth] vi + adj figurative (familiarize yourself)zapoznawać się z czymś zwr. ndk. + przyim.
  zapoznać się z czymś zwr. dk. + przyim.
 It takes some time to become acquainted with the rules of the game.
get acquainted with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (familiarize oneself with, get to know)zaznajamiać się z ndk. + przyim.
  zaznajomić się z dk. + przyim.
 You'd better get acquainted with new computers if you want to keep your job.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'acquainted' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: am well acquainted with, am already acquainted with [her], am still getting acquainted with, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "acquainted" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'acquainted'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.