acknowledged

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əkˈnɒlɪdʒd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ak nolijd)

From the verb acknowledge: (⇒ conjugate)
acknowledged is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: acknowledged, acknowledge

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
acknowledged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted, noted)uznany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ruth is an acknowledged expert in ancient Greek history.
acknowledged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (known, understood)uznany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
acknowledge [sth],
acknowledge that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(admit, accept as true)przyznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I acknowledge that I could have made better decisions.
 Przyznaję, że mogłem podjąć lepsze decyzje.
acknowledge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recognise)uznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The father acknowledged his paternity of the child, based on a strong physical resemblance.
acknowledge [sb],
acknowledge [sb] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(thank [sb] for)dziękować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podziękować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The president acknowledged her contributions in a ceremony.
 Prezydent podziękował za jej wkład podczas ceremonii.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
acknowledge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)przyznawać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  przyznać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 The killer acknowledged his guilt in court.
acknowledge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet)zwracać uwagę na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zwrócić uwagę na kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He didn't even acknowledge me.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'acknowledged' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [universally, generally, widely] acknowledged [truth, fact], is an acknowledged [expert, leader, scientist], an acknowledged authority [of, in, on], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "acknowledged" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'acknowledged'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.