acknowledge

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ækˈnɒlɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ækˈnɑlɪdʒ/ ,USA pronunciation: respelling(ak nolij)


Inflections of 'acknowledge' (v): (⇒ conjugate)
acknowledges
v 3rd person singular
acknowledging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
acknowledged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
acknowledged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
acknowledge [sth],
acknowledge that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(admit, accept as true)przyznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I acknowledge that I could have made better decisions.
 Przyznaję, że mogłem podjąć lepsze decyzje.
acknowledge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recognise)uznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The father acknowledged his paternity of the child, based on a strong physical resemblance.
acknowledge [sb],
acknowledge [sb] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(thank [sb] for)dziękować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podziękować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The president acknowledged her contributions in a ceremony.
 Prezydent podziękował za jej wkład podczas ceremonii.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
acknowledge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)przyznawać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  przyznać się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 The killer acknowledged his guilt in court.
acknowledge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (greet)zwracać uwagę na kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zwrócić uwagę na kogoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He didn't even acknowledge me.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
acknowledge receipt of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inform [sb] that one has received [sth] they sent)potwierdzić odbiór dk. + m
  potwierdzić otrzymanie dk. + n
refuse to acknowledge vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disregard)ignorować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zignorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'acknowledge' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: acknowledge his [existence, presence], acknowledge the [necessity, presence, existence] of, acknowledge her [brilliance, potential], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "acknowledge" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'acknowledge'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.