aching

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪkɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respellingking)


From the verb ache: (⇒ conjugate)
aching is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: aching, ache

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
aching adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hurting)bolący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Julia sat down on a tree stump to rest her aching legs.
aching adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeling: sad, yearning) (przenośny)bolący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny)obolały, zbolały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Nothing could soothe Jane's aching heart following the death of her beloved dog.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain)ból mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Laura complained of an ache in one of her teeth.
ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (yearning)ból mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is an ache in my heart since you left me.
ache viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt)boleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 After moving heavy furniture all day, Jim's body ached.
ache for [sth] vi + prep figurative (yearn for)pragnąć czegoś, pożądać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 After many years abroad, Bob ached for his homeland.
ache for [sb] vi + prep figurative (yearn for)wzdychać do kogoś ndk. + przyim.
  pożądać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Helen ached for the man she could not be with.
ache to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn, long to do)pragnąć coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  bardzo chcieć coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When it's this cold, I ache to go to the Bahamas.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
aching | ache
AngielskiPolski
have an aching for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (yearn for [sth])pragnąć czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapragnąć czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
have an aching to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (yearn to do [sth])pragnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'aching' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: have an aching pain in my [head, shoulder], my [head] is aching from the [accident, fall], [dull, tired] aching muscles, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "aching" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'aching'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.