ache

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/eɪk/ ,USA pronunciation: respelling(āk)


Inflections of 'ache' (v): (⇒ conjugate)
aches
v 3rd person singular
aching
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
ached
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
ached
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain)ból mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Laura complained of an ache in one of her teeth.
ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (yearning)ból mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is an ache in my heart since you left me.
ache viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt)boleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 After moving heavy furniture all day, Jim's body ached.
ache for [sth] vi + prep figurative (yearn for)pragnąć czegoś, pożądać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 After many years abroad, Bob ached for his homeland.
ache for [sb] vi + prep figurative (yearn for)wzdychać do kogoś ndk. + przyim.
  pożądać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Helen ached for the man she could not be with.
ache to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn, long to do)pragnąć coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  bardzo chcieć coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When it's this cold, I ache to go to the Bahamas.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
eye ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain in eye area)ból oka m + n
stomach ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain in the gut)ból brzucha m + m
 He had a dreadful stomach ache after eating too much chocolate.
stomachache,
stomach ache
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pain in the stomach)ból brzucha m + m
 The kids got a stomachache from eating too much candy on Halloween.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'ache' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: have an ache in my [back, knee, heart], Is the ache in your [back] any better?, a [terrible, dull, pounding, sharp] ache, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "ache" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ache'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.