ace

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/eɪs/ ,USA pronunciation: respelling(ās)


Inflections of 'ace' (v): (⇒ conjugate)
aces
v 3rd person singular
acing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
aced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
aced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
ace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (card)as mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In this game, an ace is worth 10 points.
ace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: excellent)as mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Kate is an ace at darts.
ace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fighter pilot)as mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The aces and crewmen celebrated the victory together.
ace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis shot)as mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Matt won the tennis match with two aces.
ace vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tennis: serve)zdobywać asa ndk. + m
  zdobyć asa dk. + m
ace adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expert)doskonały, świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He's an ace marksman.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
ace adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, dated, slang (great)świetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (potoczny)super przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
ace vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (exam: do very well) (potoczny)zdać śpiewająco dk. + przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (asset, trump)as w rękawie wyr.
 Gloria's ace in the hole is her fantastic singing voice.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advantage hidden from opponents)as w rękawie wyr.
ace of spades nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playing card, sometimes considered omen of death)as pikowy m + przym.
come within an ace of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (almost do [sth](potoczny, przenośny)być o włos od czegoś zwrot posił.
have an ace up your sleeve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (have a secret advantage)mieć asa w rękawie, chować asa w rękawie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: the ace of [hearts, spades], had [three] aces (in his hand), Aces are wild., więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "ace" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ace'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.