accusing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkjuːzɪŋ/


From the verb accuse: (⇒ conjugate)
accusing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: accusing, accuse

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accusing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (placing blame)oskarżający, pomawiający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The police officer spoke to me in an accusing tone.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accuse vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: charge)oskarżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskarżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
accuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blame)oskarżać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskarżyć kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obwiniać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obwinić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Whether or not you think I committed the crime, you can't accuse me without proof.
accuse vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blame)oskarżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskarżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zarzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
accuse [sb] of [sth] vtr + prep often passive (law: charge with a crime)oskarżać kogoś o coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oskarżyć kogoś o coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Mr Robertson's former employer has accused him of fraud.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "accusing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'accusing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.