account

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkaʊnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈkaʊnt/ ,USA pronunciation: respelling(ə kount)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money in bank)konto nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He withdrew half the money in his account.
 Wypłacił połowę pieniędzy z konta.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retail credit)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She charged the shoes to her account.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (registration with a website, etc.)tłumaczenie niedostępne
 Do you have a WordReference account?
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)relacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  sprawozdanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He gave a detailed account of the football match.
 Zdał szczegółową relację z przebiegu meczu.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)relacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The police did not believe Sally's account of her actions.
account for [sth] vi + prep (explain)tłumaczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wytłumaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  rozliczać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozliczyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 How do you account for the fact that no one can confirm your alibi for that night?
 Jak wytłumaczysz fakt, że nikt nie może potwierdzić twojego alibi na tamtą noc?
account for [sth] vi + prep (justify)wyjaśniać, tłumaczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjaśnić, wytłumaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We were asked to account for our actions.
account for [sth] vi + prep (cause)być przyczyną czegoś posił. + ż
  spowodować coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She wondered what could account for his sadness.
account for [sth] vi + prep (be total of)stanowić coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Women in Britain now account for almost half of the workforce.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value)pożytek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They turned his new idea to account. US: His ideas are of no account.
 Odnieśli pożytek z jego nowego pomysłu.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (judgment)tłumaczenie niedostępne
 He is a fine actor, by his own account!
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (customer)klient mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The company has just won two new accounts.
 Firma właśnie pozyskała dwóch nowych klientów.
account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assets in a brokerage)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I have an equities and an account with an NYSE brokerage.
accounts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bookkeeping record)księgi rachunkowe ż, l.mn. + przym.
Uwaga: often preceded by "the"
 There was an error in the accounts.
account for [sth] vi + prep (count up)rozliczać się z czegoś zwr. ndk. + przyim.
  rozliczyć się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 He could account for every penny he had spent.
account [sth],
account [sth] [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(report to be)uznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The critics accounted it a good play.
 Krytycy uznali, że to dobra sztuka.
account [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (consider)uważać kogoś za kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He accounts himself poor.
 On uważa się za biednego.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
account for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (give reasons for [sth])wytłumaczyć coś, wyjaśnić coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
account balance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of debit or credit with bank)stan konta m + n
 My account balance is slightly over $4000.
account book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (finance ledger)księga rachunkowa ż + przym.
account book nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (accounting ledger)księga rachunkowa ż + przym.
 The bookkeeper kept two sets of account books: one for the tax man, and another for his investors.
account executive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sales representative)osoba odpowiedzialna za konto
account manager nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insurance consultant)specjalista ds. klientów
 We are hiring an account manager for the telcom industry.
bank account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money kept in a bank)konto bankowe n + przym.
 A debit card takes money directly from your bank account.
charge account,
UK: credit account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (current account with a bank)kredyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
checking account,
UK: current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (bank: current account)rachunek bieżący m + przym.
 I'd like to pay this money into my checking account.
detailed account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (record of every event)wydruk z rachunku wyr.
 The witness gave the police a detailed account of what had happened.
expense account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account for expenses)fundusz reprezentacyjny m + przym.
 The director charged her business lunch to her expense account.
have an account with [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (bank with)mieć konto u zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I have an account with Lloyds Bank.
have an account with [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a credit account with: a business)mieć kredyt u zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I have an account with the university bookshop on the High Street.
IRA nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, acronym (individual retirement account)indywidualne konto emerytalne wyr.
 Tom opened an IRA account when he joined the company.
joint account,
joint bank account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bank account in more than one person's name)wspólne konto przym. + n
 My wife and I have a joint account at the bank.
on account of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of, due to)ze względu na wyr.
 The picnic is canceled on account of the rain.
on account of this advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for this reason)z tego powodu wyr.
 The bridge collapsed; on account of this, we have to take the ferry.
open account,
current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(banking)rachunek otwarty m + przym.
open an account v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (register with a bank)otwierać konto ndk. + n
  otworzyć konto dk. + n
 One of the first things you need to do on arrival in a new country is to go to a bank and open an account.
own account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal admission)według czyichś zeznań wyr.
 By his own account, he wasn't there that night.
own account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]'s personal version of events)wlasna wersja przym. + ż
savings account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking: current account)konto oszczędnościowe n + przym.
 I put my tax refund into my savings account.
statement of account,
account statement
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(document showing bank balance)wykaz stanu konta bankowego wyr.
suspense account nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary ledger)rachunek przejściowy m + przym.
take account of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take into consideration)brać coś pod uwagę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć coś pod uwagę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 If you use a pesticide, you must take account of various health and safety considerations.
take [sth] into account v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consider, allow for)tłumaczenie niedostępne
 You should have taken their age into account. You must take into account both the exchange rate and the bank fees.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'account' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: which accounts for their [actions, decisions], a [new, free] account, account [information, password, number], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "account" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'account'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.