according to

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈkɔːrdɪŋ/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/əˈkɔrdɪŋ ˌtu/


Na tej stronie: according to, accord

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the opinion of)według przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  zdaniem nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 According to David, the concert was very good.
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the words of)zgodnie z przys. + przyim.
  według przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 According to Proudhon, property is theft!
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order determined by)zgodnie z przys. + przyim.
 The children lined up according to their height, from shortest to tallest.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)porozumienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  zgoda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The two gentlemen have an accord to cease fighting.
accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (treaty)porozumienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  ugoda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The two nations signed an accord that would end hostilities.
accord with [sth] vi + prep (correspond)być zgodnym z zwrot posił.
  zgadzać się z zwr. ndk. + przyim.
  zgodzić się z zwr. dk. + przyim.
 Make sure your behavior accords with the company's code of conduct.
accord [sth] to [sb] vtr + prep (grant)przyznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We hereby accord to the petitioner the relief that she requests.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
according to | accord
AngielskiPolski
according to custom advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is traditional)wedle zwyczaju przyim. + m
 According to custom, the dinner must be on the first Sunday in June.
according to law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in agreement with law)wedle prawa, według prawa przyim. + n
 According to law, the website owner must check all materials published on it.
according to regulations advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (following official rules)zgodnie z przepisami wyr.
 According to regulations, you cannot take lighter fluid on to an airplane.
according to reports advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has been reported)wedle sprawozdań przyim. + n, l.mn.
 According to reports, there has been a coup in Niger. Further details are not yet available.
according to the agreement advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the agreement)zgodnie z porozumieniem wyr.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the contract)zgodnie z umową wyr.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to law)prawnie, legalnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  zgodnie z literą prawa wyr.
 These laws are no longer obeyed according to the letter.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the letter, word for word, verbatim)dosłownie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
according to the rules exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by the rules, as stated in the rules)wedle zasad, według zasad przyim. + ż, l.mn.
  wedle przepisów przyim. + m, l.mn.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
play according to the rules viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (respect the regulations: of game, sport)grać według zasad zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zagrać według zasad zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Play the game according to the rules outlined below.
play according to the rules,
play by the rules
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (behave fairly)grać według zasad zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zagrać według zasad zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 It's best to play according to the rules if you want to get on at work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'according to' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "according to" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'according to'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.