accepting

US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ækˈsɛptɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(ak septing)


Na tej stronie: accepting, accept

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accepting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tolerant)tolerancyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 This is a welcoming and accepting community.
accepting of [sth] adj + prep (tolerant of [sth])tolerancyjny wobec czegoś przym. + przyim.
 This community is accepting of people of all cultures and backgrounds.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive)odbierać, przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odebrać, przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She accepted the shipment from the deliveryman.
 Odebrała przesyłkę od doręczyciela.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (answer affirmatively)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He accepted the invitation to the party.
 Przyjął zaproszenie na przyjęcie.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (as payment)akceptować, przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować, przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We accept cash and credit cards as payment for merchandise.
 Przyjmujemy gotówkę i karty kredytowe jako formy płatnicze za towar.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consent to)akceptować, przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować, przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zgadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zgodzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The losing army accepted the terms of surrender.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (believe)wierzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwierzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't accept your excuse; it doesn't make sense.
 Nie wierzę w twoją wymówkę; to nie ma sensu.
accept [sth],
accept that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(tolerate, agree with)przyjmować, akceptować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć, zaakceptować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She cannot accept that he is married to someone else now.
 Ona nie może zaakceptować, że on jest teraz w związku małżeńskim z inną osobą.
accept [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: approve of)akceptować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dać aprobatę dk. + ż
 Her father never really accepted her boyfriend.
accept viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accept a gift, offering)przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When offered a meal by your host, it is polite to accept.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate: an insert)tłumaczenie niedostępne
 This lamp only accepts specialized light bulbs.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'accepting' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "accepting" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'accepting'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.