accept

Listen:
 [ækˈsɛpt]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (receive)odbierać, przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odebrać, przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She accepted the shipment from the deliveryman.
 Odebrała przesyłkę od doręczyciela.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (answer affirmatively)przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He accepted the invitation to the party.
 Przyjął zaproszenie na przyjęcie.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (as payment)akceptować, przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować, przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We accept cash and credit cards as payment for merchandise.
 Przyjmujemy gotówkę i karty kredytowe jako formy płatnicze za towar.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consent to)akceptować, przyjmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować, przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zgadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zgodzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The losing army accepted the terms of surrender.
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (believe)wierzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwierzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I can't accept your excuse; it doesn't make sense.
 Nie wierzę w twoją wymówkę; to nie ma sensu.
accept [sth],
accept that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(tolerate, agree with)przyjmować, akceptować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyjąć, zaakceptować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She cannot accept that he is married to someone else now.
 Ona nie może zaakceptować, że on jest teraz w związku małżeńskim z inną osobą.
accept [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: approve of)akceptować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaakceptować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dać aprobatę dk. + ż
 Her father never really accepted her boyfriend.
accept viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accept a gift, offering)przyjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When offered a meal by your host, it is polite to accept.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
accept [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accommodate: an insert)tłumaczenie niedostępne
 This lamp only accepts specialized light bulbs.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
accept the responsibility v (be willing to take on duties)przyjmować obowiązek ndk. + m
  zaakceptować odpowiedzialność dk. + ż
 She accepted the responsibility of planning the office Christmas party.
refuse to accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deny, be unwilling to believe)nie przyjmować
  nie przyjąć
 He refused to accept that his illness was incurable.
refuse to accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be unwilling to receive [sth] offered)nie przyjmować
  nie przyjąć
 She refused to accept flowers from men she did not know.
refuse to accept vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb]: be unwilling to include)nie przyjmować
  nie przyjąć
 Those snotty girls refuse to accept anybody whose parents aren't rich.
unwilling to accept preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intolerant of)niechętny na, niechętny ku
unwilling to accept preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in denial of)tłumaczenie niedostępne
 She was unwilling to accept that her daughter wasn't coming back.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'accept' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: accept the [terms, contract, outcome, facts], accept the [position, invitation, award, offer], I cannot accept your [invitation, description], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "accept" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'accept'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.