accelerator

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ækˈsɛləreɪtər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ækˈsɛləˌreɪtɚ/ ,USA pronunciation: respelling(ak selə rā′tər)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
accelerator,
accelerator pedal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(vehicle's speed-control pedal)akcelerator mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The driver put his foot down hard on the accelerator.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
particle accelerator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: device to increase kinetic energy of charged particles)akcelerator cząstek m + ż, l.mn.
 Some bloggers claimed that CERN's new particle accelerator, the Large Hadron Collider, would cause the end of the world.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'accelerator' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "accelerator" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'accelerator'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.