abstract

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations adjective: /ˈæbstrækt/, verb: /æbˈstrækt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/adj. æbˈstrækt, ˈæbstrækt; n. ˈæbstrækt; v. æbˈstrækt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adj. ab strakt, abstrakt; n. abstrakt; v. ab strakt for 1114, abstrakt for 15)WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not concrete)abstrakcyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I'm very practical and I didn't like their abstract approach.
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not practical)oderwany od rzeczywistości wyr.
 Thinking about the problem in an abstract way will not solve it; we need to discuss practical solutions.
 Myślenie o tym problemie w sposób oderwany od rzeczywistości nie rozwiąże go; musimy omówić praktyczne rozwiązania.
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (art: non-representational) (sztuka: nierealny)abstrakcyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The office is decorated with abstract paintings.
abstract nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (summary of text)streszczenie, podsumowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The abstract looked interesting so I downloaded the paper.
abstract vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)odrywać, odejmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oderwać, odjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
abstract [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (condense, summarize in writing)streszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  streścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The handout will abstract the main points of the speech.
abstract [sth] from [sth] vtr + prep (consider out of practical context)oddzielać, odseparowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oddzielić, odseparować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It is difficult to abstract Baroque music from its religious context.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not real)abstrakcyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
abstract adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (undefined)niejasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
abstract nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-representational artwork)abstrakcyjne dzieło sztuki wyr.
 Lately abstracts have not been popular at auctions.
abstract [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain [sth] from a source)wydobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The data is abstracted from online news stories.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
abstract art nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-representational art)sztuka abstrakcyjna ż + przym.
 When looking at abstract art, remember that it is usually not a portrayal of a tangible object.
abstract expressionism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (20th-century art movement)ekspresjonizm abstrakcyjny m + przym.
abstract idea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intellectual concept)idea abstrakcyjna ż + przym.
  myśl abstrakcyjna ż + przym.
 Beauty, truth, and honesty are all abstract ideas that you can illustrate with specific instances.
abstract noun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (name for [sth] intangible)rzeczownik abstrakcyjny m + przym.
abstract of title nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (real estate report)wyciąg z księgi wieczystej wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'abstract' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: check the abstract to [see, find], [read, skim] the abstract before, See the abstract for [more, further] information., więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "abstract" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'abstract'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.