absorbed

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əbˈzɔːrbd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/æbˈsɔrbd, -ˈzɔrbd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(ab sôrbd, -zôrbd)


Na tej stronie: absorbed, absorb, adsorb

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
absorbed in [sth] adj + prep figurative (person: concentrating)zaabsorbowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was so absorbed in the novel that she didn't hear the telephone ring.
be absorbed into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be integrated, assimilated)tłumaczenie niedostępne
 The police lost sight of Tom when he was absorbed into the crowd.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soak up: liquid)wchłaniać, pochłaniać, absorbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wchłonąć, pochłonąć, zaabsorbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The towel absorbed the excess water.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: take in without echo)pochłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pochłonąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  absorbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The walls of this room absorb sound.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soften: impact) (uderzenie: złagodzić)amortyzować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (uderzenie: złagodzić)absorbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take on ideas)chłonąć, pochłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wchłonąć, pochłonąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The students absorbed the professor's radical ideas.
absorb [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (assimilate) (przenośny)wchłaniać, pochłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)wchłonić, pochłonąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The corporation gradually absorbed the smaller firms in the area.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (consume) (przenośny: konsumować, zużywać)pochłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny: konsumować, zużywać)pochłonąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If demand continues to absorb the available supply at this rate, we are headed for disaster.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take in: information, experience) (wiedzę, informacje)przyswajać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wiedzę, informacje)przyswoić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (przenośny, wiedza: nabywać)chłonąć, wchłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny, wiedza: nabyć)wchłonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pay for) (przenośny)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His company absorbed the losses of the business it acquired.
absorb [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (interest) (przenośny: zainteresować)wciągać, pochłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny: zainteresować)wciągnąć, pochłonąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The latest novel in the series absorbed readers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
adsorb,
absorb [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(substance: attract to surface)adsorbować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadsorbować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
absorbed | absorb | adsorb
AngielskiPolski
absorbed by adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: engrossed in)zaabsorbowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was so absorbed by the experiment he was running that he got locked in the lab overnight.
self-absorbed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (selfish, narcissistic)samolubny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  skupiony na sobie wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'absorbed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "absorbed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'absorbed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.