abroad

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbrɔːd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbrɔd/ ,USA pronunciation: respelling(ə brôd)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abroad advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside own country)za granicą, za granicę przyim. + ż
 I met many interesting people when I traveled abroad.
abroad advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (widely)szeroko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 By the time Paul woke up, the news had circulated abroad.
abroad advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (about, in circulation) (Nie ma dokładnego odpowiednika.)-
abroad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foreign country)zagranica żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 When Joy came back from abroad, her attitude was different.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
blaze [sth],
blaze [sth] abroad
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make known)obwieszczać, rozgłaszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obwieścić, rozgłosić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
go abroad vi + adv (travel outside country)jechać za granicę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pojechać za granicę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Stavros is planning to go abroad for the first time in his life.
settlement abroad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emigration, moving to another country)osiedlenie się za granicą wyr.
study abroad vi + adv (take academic course in foreign country)studiować za granicą zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 After high school, she intended to study abroad.
travel abroad vi + adv (go to a foreign country)podróżować za granicę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyjeżdzać za granicę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'abroad' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [imports, cars, products] from abroad, The [imports] were [sent, shipped, purchased] from abroad., is returning from abroad (next week), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "abroad" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'abroad'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.