about

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbaʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbaʊt/ ,USA pronunciation: respelling(ə bout)

Na tej stronie: about, around
'about' jest alternatywnym terminem dla 'around'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'about' is an alternate term for 'around'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (quantity: approximately)około, koło przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were about fifteen people in our tour group.
 W naszej grupie zwiedzającej było około piętnastu osób.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (time: close to, more or less)około, koło przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I heard a crash at about ten o'clock last night.
 Wczorajszej nocy około dwudziestej drugiej usłyszałem łomot.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the subject of)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 This book is about a king who loses his crown.
 Ta książka jest o królu, który traci swoją koronę.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of, concerning)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  na temat przyim. + m
 What do you think about the president's speech?
 Co myślisz o przemówieniu prezydenta?
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (all around)dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She was sitting at her desk, books lying all about.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." mainly UK (from one spot to another)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He was dancing about, waving his lottery ticket in the air.
about to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on the point of doing)właśnie coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  prawie coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
 Miałem właśnie wejść do wanny, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in the opposing direction) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 He whirled about and saw that his girlfriend was behind him.
 Odwrócił się i zobaczył, że jego dziewczyna jest za nim.
UK: about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in circumference)w obwodzie przyim. + m
 The lake is approximately three miles about.
about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prevalent)powszechnie występujący przys. + przym.
  wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There are lots of cases of the measles about.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the nature of [sth])w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 There's something about his voice that makes me nervous.
 W jego głosie jest coś takiego, co mnie denerwuje.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were shots all about us.
about preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." mainly UK (near to)w pobliżu przyim. + n
 There are lots of trees about the house and garden.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (surrounding)dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 They put a fence around the swimming pool.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in a circle about [sth])dookoła, wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 They sat around the table wondering what to do next.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on every side)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's a beautiful house with trees all around.
 To piękny dom z drzewami wokół.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(all over, from place to place)po całym przyim. + przym.
 She travels around the country for her job.
 Ona jeździ po całym kraju przez wzgląd na swoją pracę.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (encircling)wokół przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Put the belt around your waist and then fasten it.
 Załóż pasek wokół talii i zapnij go.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in all directions)dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There were roads leading off all around the house.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(scattered through)po całym przyim. + przym.
 Books were spread all around the room.
 Książki były rozłożone po całym pokoju.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(time: approximately)koło, około przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I'll see you around three o'clock.
 Zobaczę się z tobą koło trzeciej.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in a ring, circle)w kółko przyim. + n
 The dog ran around and around trying to catch its tail.
 Pies biegał w kółko, starając się złapać swój ogon.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in all directions)dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Look around and note down everything you can see.
 Rozejrzyj się dookoła i zanotuj wszystko, co widzisz.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with a circular course)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The earth turns around on its axis.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
around,
also UK: about
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (in existence)tłumaczenie niedostępne
 Plastic chairs have been around for thirty years.
around adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (present, nearby)w okolicy przyim. + ż
  pod ręką przyim. + ż
 Is she around? I want to ask her something.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in circumference)w obwodzie przyim. + m
  obwód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The vase is ten centimetres around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(surrounding a place)w okolicy przyim. + ż
  dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There are lots of shops around.
around,
also UK: about
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
used in compounds (in circulation) (przenośny: plotki, pogłoski)krążyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 There are rumours going around.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with roundabout direction)zakręcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)zawijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The road goes around to the orchard.
around advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a circuit)wokół, dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The crowd watched with excitement as the cars raced around.
around (US),
round (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(over: to a certain place)-
 She came around to my house.
 Ona przyszła do mojego domu.
around,
also UK: about
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(size, amount: approximately)około, koło przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 It's around three inches tall and an inch wide.
 To ma około trzech cali wysokości i jednego cala szerokości.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in, near)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Is James around the office somewhere?
 Czy James jest gdzieś blisko biura?
 Czy James jest gdzieś w biurze?
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to various parts of)po, przez przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We should go around town and put posters up.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (centred on)wokół przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The course is organized around important historical events.
around preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (quantity: approximately)około przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
about | around
AngielskiPolski
bang around,
also UK: bang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(move about clumsily)hałasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)tłuc się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The baby woke up in the middle of the night, crying, because Joe was banging around in the kitchen.
bang on about [sth] vi phrasal + prep UK, informal (talk insistently about [sth](potoczny)ględzić o czymś ndk. + przyim.
 Tanya is always banging on about how awful her boss is.
bat [sth] around,
also UK: bat [sth] about
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, informal (discuss casually)omawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  omówić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)obgadywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obgadać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
clown around,
also UK: clown about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (play the fool, behave in a silly way) (potoczny)wygłupiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 One can never take him seriously; he's always clowning around.
come about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (happen)zdarzyć się dk. + zaim.
  mieć miejsce ndk. + n
 Dave's idea to start his own business came about after he lost his job.
come about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (nautical: tack)zdarzyć się dk. + zaim.
  mieć miejsce ndk. + n
 The yacht came about.
complain about [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be critical of, express unhappiness about)narzekać na ndk. + przyim.
 She never stops complaining about her lazy, useless husband.
fart around,
also UK: fart about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, slang (spend time foolishly) (wulgarny)opierdalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
fiddle around,
also UK: fiddle about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (waste time doing [sth] trivial) (potoczny)marnować czas na głupoty zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He began to fiddle around doing crossword puzzles, but soon noticed his English was improving.
fiddle around with [sth],
also UK: fiddle about with [sth]
vi phrasal + prep
informal (play absent-mindedly with)bawić się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 She fiddled around with the things on her desk while I was talking.
fiddle around with [sth],
also UK: fiddle about with [sth]
vi phrasal + prep
informal (alter or adjust unhelpfully) (potoczny)majstrować przy czymś ndk. + przyim.
 He loved to fiddle about with old cars, but never actually fixed them up.
flutter about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (make small quick movements)wiercić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The leaves on the trees would flutter about in the breeze.
flutter about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (move around nervously)wiercić się nerwowo zwr. ndk. + przys.
fool around,
fool about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (act in silly way)wygłupiać się ndk. + zaim.
  wygłupić się dk. + zaim.
 The teacher told Bobby to stop fooling around in class.
f*** around,
also UK: f*** about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
vulgar, offensive, slang (waste time) (wulgarny, obraźliwy)opierdalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Stop f***ing about and get on with your work!
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (travel frequently or widely)podróżować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (walk, move around)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Though 98 years old, my grandfather still gets about like he was half that age.
go about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (conduct oneself)zachowywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zachować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She goes about as if she owns the place.
go about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move from place to place)poruszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He goes about from place to place, taking casual jobs wherever he can get them.
go about [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach, tackle: a task)wziąć się do zwr. dk. + przyim.
 Isn't it time you went about fixing the broken table? How am I to go about painting the ceiling when I have no ladder?
go around,
also UK: go about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(be in a state habitually)chodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He goes around looking filthy.
 On ciągle chodzi brudny.
hang about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (wait, be kept waiting)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pokręcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Hurry up! I haven't got time to hang about for ever!
hang around,
UK: hang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (loiter)kręcić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pokręcić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It's annoying when youths hang around at the bus stop intimidating customers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
about | around
AngielskiPolski
about to become preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the point of becoming)ma mieć miejsce
  ma się stać
 She is about to become the youngest scientist to win the Nobel Prize.
about to happen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imminent)ma się stać, ma się odbyć
 You want me to give you money? That's not about to happen.
about-face,
about face
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (policy, opinion: reversal)zmiana poglądów ż + m, l.mn.
 Following a strong public outcry, the politician did an about-face regarding his position on global warming.
about-face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (military: turn, change of direction)odwrót, zawrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Company halt! About face! Forward march!
agree with [sb] about/on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have same opinion about)zgadzać się z kimś co do czegoś zwrot zwr. ndk.
  zgodzić się z kimś co do czegoś zwrot zwr. dk.
 We all agreed with Jack about the colour of the new chairs.
all about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK (in the surrounding area, all around)wokół., dookoła przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
all about adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on the topic of)wokół przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I want to hear all about your trip.
angry about [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cross about [sth])być złym z jakiegoś powodu zwrot posił.
 He was angry about his son's failure.
be apprehensive about [sth] adj + prep (be nervous about [sth])obawiać się czegoś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  być pełnym obaw o coś zwrot posił.
 I'm apprehensive about moving to Japan; I have never lived abroad before.
argue about [sth],
argue about [sth] with [sb]
vi + prep
(disagree)kłócić się o coś zwr. ndk. + przyim.
  sprzeczać się o coś zwr. ndk. + przyim.
 My friend always argues about money with her husband.
ask,
ask,
ask about
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(request information about)pytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapytać, spytać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He asked his father about jobs in the factory.
 Zapytał swojego ojca o pracę w fabryce.
ask about [sth] vi + prep (request information)pytać się o coś zwrot zwr. ndk.
  spytać się o coś zwrot zwr. dk.
 The journalist was asking about the director's latest film.
at about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: at approximately)o mniej więcej wyr.
  o około przyim. + przyim.
 Class starts at one, shall we meet at about quarter to?
bad feeling about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (misgivings, suspicions with regard to)niedobre przeczucie przym. + n
 I have a bad feeling about this place; I think we should leave.
bandy,
bandy [sth],
bandy [sth] about,
bandy [sth] around
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (bow-legged)krzywonogi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
bandy,
bandy [sth],
bandy [sth] about,
bandy [sth] around
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(toss or throw around)rozrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
bandy,
bandy [sth],
bandy [sth] about,
bandy [sth] around
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(exchange: words, etc.)roznosić (plotki) Ndk.
be about advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (be near)być blisko posił. + przys.
 That's about where I left him.
beat around the bush,
beat about the bush
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (avoid getting to the point) (przenośny)owijać w bawełnę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Stop beating around the bush and give me the real reason!
beef about [sth] vi + prep mainly US, slang (complain)narzekać na coś ndk. + przyim.
  skarżyć się na coś zwr. ndk. + przyim.
 He's always beefing about work.
bitch about [sth] vi + prep vulgar, slang (complain about [sth](potoczny)psioczyć na coś ndk. + przyim.
  narzekać na coś ndk. + przyim.
 The employees stood at the coffee machine and bitched about their pay.
blabber about [sth] vi + prep informal (talk incessantly about)wygadywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wygadać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Mrs Wilson is always blabbering about what her neighbours are up to.
boast about [sth] vi + prep (speak proudly)przechwalać się, chwalić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pochwalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Jillian is boasting about her children again.
boast about doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak proudly about achieving [sth])przechwalać się, chwalić się, chełpić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pochwalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Marcus often boasts about running the Boston Marathon last year.
brag about [sth/sb] vi + prep (talk boastfully)przechwalać się, chwalić się, chełpić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 He is always bragging about his wealth.
brief [sb] on [sth],
brief [sb] about [sth]
vtr + prep
(apprise of)informować kogoś o czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poinformować kogoś o czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The chief briefed his agents on the recent developments of the case.
bring about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause)powodować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spowodować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He promised that he would bring about change.
brood over [sth],
brood about [sth]
vi + prep
(think too much about)rozpamiętywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przemyśleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
care about [sth] vi + prep (think is important)troszczyć się o coś zwr. ndk. + przyim.
  przejmować się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I care about the issue of global warming.
care about [sb] vi + prep (feel affection)zależeć komuś na kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zainteresować się kimś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Of course I want to spend more time with you. I care about you.
careful to do [sth],
careful about doing [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(making sure to do [sth])upewniać się, że coś się robi zwrot zwr. ndk.
 He is careful about locking the doors before he goes out.
 Przed wyjściem z domu upewnia się, że zamknął drzwi.
cast about viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (search)poszukiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  szukać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm casting about for some really good example sentences.
combine to bring about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the joint cause of)wspólnie przyczyniają się do
 Republicans and Democrats combined their vote to bring about changes to the Banking industry.
comment,
comment about [sth]
vi + prep
(make remarks)komentować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skomentować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He commented about the parking problems.
 Skomentował problemy z parkowaniem.
concerned about [sth] adj + prep (worried about [sth])zaniepokojony czymś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tina is concerned about her weight and has decided to join a gym.
couldn't care less about v (feel completely apathetic towards)nie obchodzi mnie
 I couldn't care less about the tabloid headlines.
crab about [sth] vi + prep informal (complain about)narzekać na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You don't make the weather any better by crabbing about it.
crazy for [sb],
crazy about [sb]
adj + prep
slang (infatuated) (potoczny)szaleć za kimś ndk. + przyim.
 She thinks about him all the time because she is crazy for him.
crazy about [sth],
crazy for [sth]
adj + prep
slang (enthusiastic) (potoczny)szaleć na punkcie czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oszaleć na punkcie czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My youngest boy's just crazy about basketball.
crow about [sth],
crow over [sth]
vi + prep
figurative, informal (brag about)przechwalać się czymś, chełpić się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Steve is crowing about his perfect test score.
cry about [sth/sb] vi + prep (shed tears for)płakać z powodu czegoś/kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The little boy was crying about being punished. What on earth are you crying about?
cry about [sth/sb],
cry over [sth/sb]
vi + prep
figurative (mourn, lament) (przenośny)płakać z powodu czegoś/kogoś, płakać nad czymś/kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 There is no point in crying about a situation you cannot change.
curious about [sth] adj + prep (interested in [sth])ciekaw czegoś, ciekawy czegoś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Small children are curious about everything.
daft about [sth/sb] adj + prep mainly UK, informal (person: infatuated) (potoczny)mieć bzika na punkcie czegoś/kogoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny)być w kimś zadurzonym zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Becca is totally daft about her new teacher.
daydream about [sth/sb] vi + prep (fantasize about)marzyć o czymś/kimś ndk. + przyim.
  śnić na jawie o czymś/kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I frequently daydream about living in a warmer climate.
disagree with [sb] about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not agree)nie zgadzać się z kimś w jakiejś sprawie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Alison disagreed with Mike about the best way to discipline their daughter.
discourse about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discuss: [sth])rozmawiać o ndk. + przyim.
  porozmawiać o dk. + przyim.
doubtful,
doubtful about [sth],
doubtful that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unconvinced, not sure)mający wątpliwości im. czyn. + ż, l.mn.
 John is doubtful about whether he made the right choice.
 John ma wątpliwości, czy dokonał dobrego wyboru.
dream of [sth],
dream about [sth]
vi + prep
(daydream)marzyć o czymś ndk. + przyim.
 All day long, she dreamed of their honeymoon.
dream of [sth],
dream about [sth]
vi + prep
(fantasize)marzyć o czymś ndk. + przyim.
 She dreams about becoming an astronaut.
enlighten [sb] about [sth] vtr + prep figurative (explain or clarify to)wyjaśniać komuś coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyjaśnić komuś coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  powiedzieć komuś coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Would somebody please enlighten me about whatever is going on here!
enlighten [sb] about [sth] vtr + prep figurative (inform)wyjaśniać komuś coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyjaśnić komuś coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Ray is an expert on French existentialism, so he can enlighten you about that branch of philosophy.
Enough about ... interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Let's not talk about … anymore) (potoczny)Dość już o... wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny)Wystarczy już o... wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  (potoczny)Starczy już o... wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Enough about you, let's talk about me.
enthuse over [sth],
enthuse about [sth]
vi + prep
(show enthusiasm)zachwycać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zachwycić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Arthur came home from the science museum enthusing about the new mineral exhibit.
enthusiastic about [sth] adj + prep (keen, hopeful)przekonany do czegoś wyr.
 I'm not enthusiastic about the new tax system.
enthusiastic about doing [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (excited at the prospect of doing [sth])podekscytowany perspektywą robienia czegoś wyr.
 Tony's very enthusiastic about starting college.
eulogize about [sth],
also UK: eulogise about [sth]
vi + prep
(speak in praise of)wychwalać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Brent eulogized at length about the benefits of a vegan diet.
fantasize about [sth],
also UK: fantasise about [sth]
vi + prep
(imagine, daydream about [sth])fantazjować o czymś ndk. + przyim.
 As a child, I fantasized about living in a boarding school.
feel guilty about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (feel regretful about [sth])czuć się winnym zwr. ndk. + przym.
  poczuć się winnym zwr. dk. + przym.
 I feel guilty about my bad behaviour.
find out about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain information about)dowiadywać się o zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dowiedzieć się o zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I read his biography to find out about his life.
flail,
flail around,
UK: flail about
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(thrash about)młócić powietrze ndk. + n
 Chuck flails and kicks in his sleep.
flutter about viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flap)machać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  machnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The butterfly fluttered about the flower garden.
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't mention it, you're welcome)nie ma sprawy
 A: You have done so much for me! B: Forget about it!
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (don't worry, it's not important)nie ma sprawy
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
forget about it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop thinking about it)nie martw się
generalize about [sth],
also UK: generalise about [sth]
vi + prep
(be unspecific)wypowiadać się o czymś ogólnie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Sam would only generalize about the situation; he gave no specific details.
get excited about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look forward)eksytować się ndk. + zaim.
  podekscytować się dk. + zaim.
 The children are getting excited about tomorrow's trip to the zoo.
get excited about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be enthused)eksytować się ndk. + zaim.
  podekscytować się dk. + zaim.
 The research team got excited about their latest discovery.
go on about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (talk incessantly about)ciągle gadać o
 The teacher went on about the topic he had chosen regardless of the fact that many students were asleep.
go on about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (talk unintelligibly about)bełkotać o
 An elderly person may go on about the past.
go on and on about vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (talk incessantly about) (potoczny)nawijać o ndk. + przyim.
 She went on and on about the various celebrities she had met.
good feeling about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: positive evaluation of)dobre wrażenie przym. + n
 I've got a good feeling about you. I think you'll go far in this company.
grouse about [sth] vi + prep informal (complain about)narzekać na coś ndk. + przyim.
  psioczyć na coś ndk. + przyim.
 Jackson is always grousing about his wife nagging him.
hang about interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (stop, wait a moment)poczekaj
 Hang about, do you mean to say you knew about that the whole time and just didn't tell me?!
happy about [sth] adj + prep (pleased about)szczęśliwy z powodu czegoś wyr.
 I have so many things in my life to be happy about.
happy about [sth] adj + prep (content with)zadowolony z czegoś przym. + przyim.
Uwaga: Often used in negative sentences.
 Emily was far from happy about the changes at work.
 Emily nie była zadowolona ze zmian w pracy.
have information about [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (know [sth] important about)mieć informację o zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Anybody who has information about the accident should report it to the police.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'about' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [book, movie, show] about [space], about to [be, have, get, play, go, make, do, leave], a [movie] about [space, love, childhood, the future], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "about" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'about'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.