able

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈeɪbəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈeɪbəl/ ,USA pronunciation: respellingbəl)


Inflections of 'able' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
abler
adj comparative
ablest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
able adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (capable)zdolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The new employee is an able young woman.
 Nowy pracownik to młoda, zdolna kobieta.
able to do [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (capable of doing)móc coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  być w stanie coś zrobić zwrot posił.
 The only people able to afford to buy a house in this area are millionaires.
able adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (can, capable)w stanie przyim. + m
  móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Please help if you're able.
 Proszę pomóż, jeżeli jesteś w stanie.
 Proszę pomóż, jeżeli możesz.
able adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (talented)zdolny, utalentowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Lenny is the most able copywriter we have.
able,
ible
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(adjective: capable of, fit for [sth](Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 For example: teachable, irresistible
 Na przykład: pojętny, nieodparty
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
able seaman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, historical (navy: experienced sailor)starszy marynarz przym. + m
able seaman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who works on ship's deck)mat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
able to adapt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adaptable, not resistant to change)zdolny do przystosowania wyr.
 We are looking for an employee who is able to adapt to a variety of situations.
able-bodied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not physically disabled)sprawny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We need all able-bodied men in the village to help fill sand bags before the river crests.
best able to do [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (most capable of)najbardziej zdolny do wyr.
 The promotion should go to the one best able to handle the responsibility.
not be able viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be unable, be incapable)nie być w stanie
 If you have another beer you will not be able to drive home.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'able' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: able to [walk, attend, eat, talk, understand, work], [she, the baby, the patient] is able to [walk], will not be able to [walk] (again), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "able" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'able'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.