abandoned

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbændənd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbændənd/ ,USA pronunciation: respelling(ə bandənd)


Na tej stronie: abandoned, abandon

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (left forever)porzucony, opuszczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There are several abandoned farms in the area.
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: deserted by others)porzucony, opuszczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The abandoned child was taken in by a nearby family.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
abandoned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained)niepohamowany, nieskrępowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She heard the joyful, abandoned laughter of children at play.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, pet: leave forever)opuszczać, porzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opuścić, porzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jack abandoned his girlfriend and never spoke to her again.
abandon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop work on)zaniechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect) (miejsce)opuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (miejsce)opuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The family abandoned their house and fled the country.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave)zostawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zostawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Susan abandoned her book on the train.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of moderation)zapamiętanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  całkowite oddanie się przym. + n
 The hungry diners tucked into the meal with abandon.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)oddać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'abandoned' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the [house] is now abandoned, has been abandoned for [five years], has been abandoned since [1989], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "abandoned" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'abandoned'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.