abandon

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈbændən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈbændən/ ,USA pronunciation: respelling(ə bandən)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abandon [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person, pet: leave forever)opuszczać, porzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opuścić, porzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jack abandoned his girlfriend and never spoke to her again.
abandon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop work on)zaniechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place: leave, neglect) (miejsce)opuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (miejsce)opuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The family abandoned their house and fled the country.
abandon [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: leave)zostawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zostawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Susan abandoned her book on the train.
abandon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of moderation)zapamiętanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  całkowite oddanie się przym. + n
 The hungry diners tucked into the meal with abandon.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)oddać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
abandon hope vtr + n (give up all hope forever)porzucać nadzieję ndk. + ż
  porzucić nadzieję dk. + ż
 Jim abandoned hope of seeing Sarah again.
abandon yourself to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (surrender to [sth]: desires, etc.)oddawać się czemuś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  oddać się czemuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'abandon' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [drink, sing, dance, play] with wild abandon, [drink] with careless abandon, [drink] with reckless abandon, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "abandon" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'abandon'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.