ab

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌeɪˈbiː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈeɪˈbi/ ,USA pronunciation: respelling(äb, äv)


Na tej stronie: ab, abdominal
'ab' jest alternatywnym terminem dla 'abdominal'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal, abbreviation (abdominal muscles)mięśnie brzucha m, l.mn. + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
abdominal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of, in the abdomen)brzuszny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The patient is complaining of severe abdominal pain.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
ab | abdominal
AngielskiPolski
ab initio advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from the beginning)od początku przyim. + m
ab initio advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." Latin (from first principles)ab initio przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
abdominals nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (stomach muscles)mięśnie brzuszne m, l.mn. + przym.
 This exercise will work your abdominals.
type AB nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood group AB)grupa AB żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Blood type AB is the rarest of all the blood groups.
type AB adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blood: of group AB)z grupą AB
 My blood is type AB and that makes me a universal recipient.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'ab' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "ab" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ab'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.