WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I just want a little salt on my potatoes.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a little bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)troszkę, niewiele przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Add a little bit of vanilla to the batter.
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm just a little bit dizzy.
a little more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small additional quantity)trochę więcej przys. + przys.
  jeszcze trochę part. + przys.
 I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short while longer)trochę dłużej przys. + przys.
  jeszcze trochę part. + przys.
 The girls asked her mother if she could continue playing outside a little more.
 Dziewczynki spytały się mamy, czy mogłyby trochę dłużej pobawić się na dworze.
 Dziewczynki spytały się mamy, czy mogłyby jeszcze trochę pobawić się na dworze.
a little thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] trivial)drobiazg mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I know it's just a little thing, but I find the constant tapping of your foot annoying.
for a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short time)przez chwilę przyim. + ż
 I'll stay for a little while.
have a little talk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss [sth] sensitive)mieć rozmowę dk. + ż
 Young lady, I think it's time you and I had a little talk.
in a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (soon)za moment przyim. + m
 Please set the table because dinner will be ready in a little bit.
in a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za chwilę przyim. + ż
 Olivia said that she would be there in a little while.
not a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot, a great deal)dużo, sporo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I was not a little upset by his remarks.
quite a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (striking, outstanding)sporo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Jackie was quite a little dancer when she was young.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'a little' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a little (bit) scared, [have, like] a little [brandy, coffee, cake], can I have a little more?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "a little" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'a little'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.