WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a small amount)troszkę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I take just a bit of milk in my coffee.
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)troszkę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 It's a bit cold in here!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a bit thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (substance: not runny)trochę gruby przys. + przym.
 The gravy seems a bit thick; I can stand a spoon in it!
a bit thick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, pejorative, slang (person: not intelligent)trochę ciemny przys. + przym.
 He's a bit thick, but really nice all the same.
a bit thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (substance: too runny)trochę cienki przys. + przym.
 The gravy seems a bit thin, so I think I'll add some more flour to thicken it up.
a bit thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (resources: limited) (kolokwialny)trochę cienki przys. + przym.
 My budget is a bit thin, so I won't be going to Africa this year.
a bit too advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (slightly excessively)trochę zbyt przys. + przys.
 His hair was a bit too long for me.
in a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (a short while from now)za chwilę przyim. + ż
 I'm eating dinner now but I'll call you back in a bit.
just a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)troszeczkę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He has seemed to move just a bit to the left.
just a bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (a small amount)troszeczkę przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Please, just give me a bit of sugar.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)ani trochę przyim. + przys.
 Am I bothered about missing the show? Not a bit.
not a bit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not at all)ani trochę przyim. + przys.
 I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
quite a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a considerable length of time)całkiem długo przys. + przys.
  dość długo przys. + przys.
 I've been jogging quite a bit recently.
quite a bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a considerable amount)całkiem sporo przys. + przys.
 "How much rice do you think I should cook?" "You'll need quite a bit for six people."
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'a bit' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "a bit" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'a bit'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.