WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

West Bank


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "west" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: West | Bank

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
west nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (occident)zachód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The sun sets in the west.
 Słońce zachodzi na zachodzie.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
west adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the west, occidental)zachodni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The west side of the mountain gets sun in the evening.
west advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (westward)na zachód przyim. + m
 He drove west toward the sunset.
West,
the West
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(western USA)zachodnia część USA wyr.
 Seattle is in the West.
West,
the West
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(First World countries)Zachód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Energy consumption is much higher in the West.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
go west viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (travel towards the west)iść na zachód zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść na zachód zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The M4 motorway goes west from London.
go west viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (die) (potoczny)wykorkować, przekręcić się dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The old cowboy has finally gone west.
go west viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (be lost or broken) (potoczny)przepaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
northwest,
north west
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(compass point: NW)północny zachód przym. + m
northwest,
north-west
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(coming from the northwest)północno-zachodni przys. + przym.
southwest,
south west
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(south-western region)południowy zachód przym. + m
 The weather is typically very dry in the southwest.
southwest,
south west
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(compass point: SW)południowy zachód przym. + m
 Southwest is marked with the letters "SW."
southwest,
south-west
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(coming from the southwest)południowo-zachodni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
west coast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (land along western coastline)zachodnie wybrzeże przym. + n
 Phu Quac is a lovely island off the west coast of Vietnam.
West Coast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (area of US along Pacific coastline)zachodnie wybrzeże przym. + n
 Some major cities on the West Coast are Los Angeles, San Francisco, and Seattle.
West Indian adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from the West Indies)zachodnioindyjski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There's a large West Indian community in London.
West Indies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (islands in the Caribbean)Indie Zachodnie ż, l.mn. + przym.
  Karaiby ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The islands of the West Indies are routinely hit by hurricanes.
west wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wind blowing towards the east)zachodni wiatr przym. + m
 The west wind blows across the Atlantic Ocean carrying rain to the British Isles.
Wild West nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (early western US)Dziki Zachód przym. + m
 Our image of the Wild West has been largely shaped by Hollywood.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "West Bank" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'West Bank'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.