Wed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈwɛd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/wɛd/ ,USA pronunciation: respelling(wed)

Inflections of 'wed' (v): (⇒ conjugate)
weds
v 3rd person singular
wedding
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
wedded
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
wedded
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
wed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: Wed, wed

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
Wed,
Weds,
Wed.,
Weds.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (Wednesday) (skrót)śr.
 Maria made a note: Wed, 12.30, meet Jean for lunch.
 Maria zapisała sobie: śr., 12:30, pójść na obiad z Jean.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
wed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal or dialect (get married)pobierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pobrać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The two young people plan to wed on Saturday.
wed vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (marry another person)poślubiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poślubić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
wed vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (unite, attach things)łączyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  połączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'Wed' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "Wed" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'Wed'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.