Orient

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'Orient': /ˈɔːriənt/; 'orient': /ˈɔːriɛnt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n. ˈɔriənt, -iˌɛnt; v. ˈɔriˌɛnt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n., adj. ôrē ənt, -ē ent′, ōr-; v. ôrē ent′, ōr-)


Na tej stronie: Orient, orient

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
Orient nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (East Asia)Wschód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
orient nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eastern regions)wschód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
orient [sb] (US),
orientate [sb] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(familiarize [sb] with [sth])zapoznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapoznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  wprowadzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wprowadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Martin's job was to orient new students during their first week on the campus.
orient [sth] to [sth],
orient [sth] toward [sth] (US),
orientate [sth] towards [sth] (UK)
vtr + prep
(adjust, position [sth])orientować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zorientować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Sally oriented her plants to the south for the best sunlight.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
Orient | orient
AngielskiPolski
orient yourself,
also UK: orientate yourself
vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves."
mainly US (get bearings)orientować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zorientować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'Orient' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "Orient" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'Orient'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.