French

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'French', 'french': /ˈfrɛntʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/frɛntʃ/ ,USA pronunciation: respelling(french)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
French nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (French language)francuski mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  język francuski m + przym.
 She speaks French fluently.
 Mówi płynnie po francusku.
French adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from France)francuski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That shop has a good choice of French wine. He's French but his wife's from Spain.
 Ten sklep ma szeroki asortyment francuskich win.
French adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to the French language)francuski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Entrepreneur was originally a French word.
the French nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (people of France)Francuzi m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 The French are known for their wine.
 Francuzi są znani ze swojego wina.
French adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lesson, teacher: of French)francuski mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Solange gives my children private French lessons.
 Solange udziela moim dzieciom prywatnych lekcji francuskiego.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
French [sth],
french [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
mainly US (culinary: cut into slivers)siekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posiekać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It is a good idea to French the beans before cooking them.
French [sth],
french [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
mainly US (culinary: separate meat from bone)oddzielać mięso od kości zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oddzielić mięso od kości zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You can usually buy the lamb already Frenched.
French [sb],
french [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US, slang (kiss with tongues)całować z języczkiem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pocałować z języczkiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 A teacher found Susie and Jimmy Frenching each other behind the bleachers!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
anti-French adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hostile to the French)antyfrancuski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The cyclist denied making anti-French comments about other riders in the race.
franc,
French franc
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical (pre-euro currency of France)frank mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It's been so long since I last went to France; actually, I still have some francs!
French bean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (green vegetable)zielona fasolka przym. + ż
 One of my favorite meals is a simple plate piled high with freshly steamed French beans.
French Canadian nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Canadian person of French ancestry)francusko kanadyjski przys. + przym.
French Canadian adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of French-Canadian origin)francusko kanadyjski przys. + przym.
 Céline Dion is a French-Canadian singer.
French door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door with floor-length window)tłumaczenie niedostępne
 The French doors bring a lot of light into the room.
French dressing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vinaigrette)sos vinaigrette m + n
 Could I have a mixed salad with French dressing on the side please?
French fries,
french fries
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
mainly US (thin fried sticks of potato)frytki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
Uwaga: Rarely used in the singular.
 I'll take my hamburger with a side of french fries, please.
French horn nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brass wind instrument)waltornia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The French horn is a difficult instrument to play well.
French kiss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (kiss with tongues)pocałunek francuski m + przym.
 What kind of kiss was it? A French kiss?
French kiss viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (kiss with tongues)całować się po francusku
  pocałować się po francusku
 The couple argued about whether it was appropriate to French kiss at a wedding.
French loaf nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baguette, long stick of bread)bułka paryska ż + przym.
French pastry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (patisserie, sweet baked goods)ciastka francuskie n, l.mn. + przym.
 I love to have French pastry with a hot cup of chocolate.
French Revolution nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (France: 1789 overthrow of monarchy)rewolucja francuska ż + przym.
  Wielka Rewolucja Francuska wyr.
 The French Revolution was inspried by the success of the American Revolution, so they say.
French toast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bread slices cooked in egg)tłumaczenie niedostępne
 As a treat for breakfast I'll make you French toast sprinkled with cinnamon.
French window nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (floor-length window)tłumaczenie niedostępne
fries nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (serving of french fries)frytki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 That place serves the best steak and fries in town.
pardon my French interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (excuse me for swearing)tłumaczenie niedostępne
 That guy's a real bastard, if you'll pardon my French.
Riviera,
French Riviera
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Côte d'Azur)Riviera żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 My family vacationed on the Riviera this year.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'French' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [fluent, basic, broken, Canadian] French, the French [language, Civil War, Revolution, King], is [learning, studying] French, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "French" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'French'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.