you

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈjuː/, weak: /ju/ /jə/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/yu; unstressed yʊ, yə/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(yo̅o̅; unstressed yŏŏ, yə)WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person singular: subject) (informeel, zonder nadruk)je vnw
  (informeel, met nadruk)jij vnw
  (formeel)u vnw
  (Belg.)ge, gij vnw
 You should eat your green beans.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person plural: subject) (mv)jullie vnw
 Children, you should eat your green beans.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person singular: object) (informeel, zonder nadruk)je vnw
  (informeel, nadruk)jou vnw
  (formeel of Belg.)u vnw
 I love you.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (second person plural: object)jullie vnw
  (formeel of Belg.)u vnw
 Thank you for coming. Everyone please exit on your right.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." informal (one, everyone)je vnw
  (Belg.)ge
 You should never swim after eating.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (anyone)je, men vnw
  (Belg.)ge
 Some insects are so small you can't see them, but they still bite.
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (emphatic address to more than one person) (mv)jullie vnw
 You boys can't run very fast, can you?
you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (direct address to one person) (informeel)jij vnw
  (formeel)u vnw
  (Belg.)gij vnw
 You, Mister Rogers, come over here right now!
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
gij pers. vnw formeel (u) (archaic)thou pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
  you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
jij persoonlijk vn (tweede persoon enkelvoud)you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
ge persoonlijk vn vooral België (je)you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
  (poetic)thee pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
jullie persoonlijk vn (tweede persoon mv.) (plural)you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
jou pers. vnw (jij)you pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
aangenaam kennis te maken uitdr. (groet)Pleased to meet you!, It was a pleasure meeting you!, It was nice to meet you! tw
aangenaam met u kennis te maken uitdr. formeel (groet)Pleased to meet you!, It was a pleasure meeting you!, It was nice to meet you! tw
alles doen wat je kan onoverg. uitdr. (zijn uiterste best doen)do everything you can, do all you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
als ik jou was uitdr. (in jouw plaats)if I were you exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
als ik u was uitdr. (in uw plaats)if I were you exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
dank je uitroep (bedanking)Thank you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)Thanks! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
dank je wel uitroep (bedanking)Thank you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)Thanks! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
dank u wel uitroep (bedanking)Thank you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
dat kun je wel zeggen uitdr. (daar heb je gelijk in)you can say that again exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
dat kun je wel zeggen uitdr. (is het wel waar?)that's what you say exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
dat mag je wel zeggen ja uitdr. (daarin heb je gelijk)you can say that again exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
Doe wat je wilt! uitroep figuurlijk (het is mij eender)Do whatever you want! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
en wat al niet (enzovoort)and whatnot exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  and what have you exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
ga vooral je gang uitdr. (Doe maar: de gevolgen draag je zelf.)go right ahead v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  do as you wish, do as you like v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen dank! tw (beleefdheidsformule)You're welcome! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)No worries! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)No problem! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
gezondheid tw (uitroep bij niezen)God bless you! Bless you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  Gesundheit! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
God zegene u! tw (religieuze uitroep)God bless you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
goed voor je bn+vz+vnw (gezond)good for you exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  healthy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
graag gedaan! tw (uitroep als dankbetuiging)You're welcome! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
het staat je vrij om overg. uitdr. (je mag)you are free to, you are at liberty to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
hoe gaat het met je? uitdr. (vraag naar hoe iemand zich voelt)How are you? How are you doing? How are you feeling? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
hoe is het met je? uitdr. (vraag naar hoe iemand zich voelt)How are you? How are you doing? How are you feeling? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
ik ga je zien uitdr. informeel (afscheidsgroet) (informal)See you! See you later! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
je bent toch geen kind! uitdr. (doe niet kinderachtig)You're not a child! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
je kunt er op bouwen uitdr. (erg betrouwbaar)you can rely on it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
krijg nou wat! tw informeel (uitroep van ontsteltenis)What do you know! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)What the hell! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
lekker voor je tw informeel (net goed)Good for you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
Let wel! tw (nota bene, let op)Mind you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
Maak je borst maar nat! tw figuurlijk, informeel (bereid je maar goed voor!)You better be prepared! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
Maak 'm nou! tw (uitroep van ongeloof)You're joking! You're kidding! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
naar believen vz+nw het (voor zoveel je wilt)as much as you want advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  as you please, as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
op je gezondheid!,
Replace: op jullie gezondheid
uitroep
(bij drinken: proost!)To your health interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  To you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
op je tanden bijten onoverg. uitdr. figuurlijk (doorzetten, volhouden) (figurative)grit you teeth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  persevere viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
op uw eigen manier bw (zoals u zelf wenst)as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  in your own way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
proost tw (na niezen)Bless you! God bless you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
reken maar! tw informeel (je mag er zeker van zijn)You bet! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  Count on it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
tegen zich in het harnas jagen overg. uitdr. figuurlijk (tot vijand maken) (UK)antagonise vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (US)antagonize vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (figurative)put someone's back up, get someone's back up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  turn someone against you v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
tot binnenkort! tw (afscheidsgroet)See you soon! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
tot gauw! tw (afscheidsgroet)See you soon! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
tot snel! tw (afscheidsgroet)See you soon! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
tot straks! tw (afscheidsgroet: tot later!)See you in a bit! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  See you later! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
tot ziens! tw (afscheidsgroet)See you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  Bye! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
Tot ziens! uitroep (afscheidsgroet) (informal)See you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
as often as you like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (whenever you wish)zo vaak je wilt, zo vaak je maar wilt frase
 Come and visit me as often as you like.
as you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (certainly, of course) (formeel)zoals u wilt, zoals u wenst frase
 We will be sure to arrange everything as you wish.
between you and me advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (confidentially, in confidence)tussen ons gezegd bw
  tussen ons gezegd en gezwegen frase
 Between you and me, I think Stella has fallen in love with him.
bless you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (said when [sb] sneezes) (na niezen)gezondheid tw
bless you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing gratitude or affection) (form., ouderwets)God zegene u tw
  bedankt, dank je tw
did you ever interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I am astonished) (informeel)asjemenou, wel heb je ooit tw
do all you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try hard)zich geen moeite besparen, zijn / haar uiterste best doen, doen wat hij/zij kan frase
 I did all I could to catch the train, but it was too late.
do as you please v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do whatever you wish to do)doen zoals je wilt, doen wat je wilt frase
 After you've finished that task you may do as you please.
do everything you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest)je uiterste best doen, alles doen wat je kan frase
 Choosing a university is an important decision, so make sure you do everything you can to get it right.
do the best you can v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try your hardest)zijn uiterste best doen frase
 Just do the best you can. That's all anybody could ask for.
do what you like v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do whatever you wish to do)doen zoals je wilt frase
 Since you've finished your work, do what you like for the rest of the day.
F*** you!,
F*ck you!,
F**k you!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
slang, vulgar, offensive (expressing anger or contempt)vertaling niet beschikbaar
Opmerking: "Fuck" can be spelled "f***" when someone wants to avoid writing out a profane word.
get what you deserve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (for good actions)beloond worden bw + ww
 If you follow the rules and obey all guidelines, you will get what you deserve.
 Als je de regels en richtlijnen volgt, word je beloond.
get what you deserve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (for bad actions)zijn verdiende loon krijgen frase
 If you deliberately break the rules and disregard authority, you will get what you deserve.
 Als je bewust de regels overtreedt en het gezag negeert, krijg je je verdiende loon.
good day (to you) interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (greeting) (verouderd)goeiendag tw
good for you adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthful)goed voor je bn
  gezond bn
 Eating plenty of fruits and vegetables is good for you.
 Veel fruit en groenten eten is good voor je.
good for you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (well done!)good gedaan, goed zo tw
 You have lost 10 pounds already? Good for you!
here's to you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (toast)op je gezondheid, proost tw
  (Belg.)schol tw
How are you doing? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (greeting) (informeel)hoe gaat het?, hoe gaat het ermee?, hoe is het? hoe gaat het met je?, hoe is het met je? frase
 "How are you doing?" "Not too bad, how about you?"
how are you? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (greeting) (informeel)hoe gaat het?, hoe gaat het met je? frase
  hoe gaat het met u? frase
How do you do? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (Pleased to meet you.)aangenaam bn
  (formeel)aangenaam met u kennis te maken, aangenaam kennis te maken frase
 How do you do? I'm delighted to meet you.
 Aangenaam. Fijn je te ontmoeten.
if you wish advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as you please, it's your choice) (formeel)zoals u wilt bw
  zoals je wilt
 We can always postpone the meet-up for another time, if you wish - it's up to you.
It's high time you did it. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (You should do it now.) (informeel)het is hoog tijd dat je, het wordt hoog tijd dat je frase
  het is hoog tijd dat u, het wordt hoog tijd dat u frase
 It's high time I went to the doctor; I've postponed it four times.
 Het wordt hoog tijd dat ik naar de dokter ga, ik heb het al vier keer uitgesteld.
keep you guessing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unpredictable)in het ongewisse laten frase
 The novel is a murder mystery that will keep you guessing until the very end.
mean what you say v (speak sincerely)menen wat je zegt frase
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
off with you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (leave, go now) (informeel)Maak dat je wegkomt! Ophoepelen! Opgehoepeld! tw
 Off with you, children! It's time for you all to go home!
play the hand you are dealt,
play the hand that you are dealt,
play the hand you're dealt
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (work with what you have) (figuurlijk)roeien met de riemen die je hebt onoverg.uitdr.
See you soon,
See you soon!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (goodbye for now) (informeel)tot gauw! tot binnenkort! tot zo! tot snel! tw
 See you soon, Edna!
thank you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expression of gratitude)dank je wel, dank u wel
 Thank you! I liked the gift.
thank-you nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (message of thanks)bedankje nw het
  dankzegging, dankbetuiging nw de
 She sent a thank-you for the wedding gifts.
thank you kindly interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing sincere thanks)vriendelijk bedankt tw
 Thank you kindly for shoveling the snow from my walkway.
what have you nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (the rest, et cetera) (informeel)en noem maar op, en ga zo maar door frase
 My junk drawer's full of paper clips, old photos, sunglasses, and what have you.
you betcha interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (emphatic yes) (informeel)Reken maar!, Zeker weten! tw
 "Do you want to come with me?" "You betcha!"
you can bet on it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (that is certain) (informeel, fig.)daar kan je gif op innemen tw
 Whatever the government does will cost us money -- you can bet on it!
you can say that again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (yes: emphatically) (informeel)dat kun je wel zeggen, dat mag je wel zeggen ja tw
 “This new gadget's just brilliant.” “You can say that again!”
you said a mouthful nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (expressing agreement)Je hebt groot gelijk, Gelijk heb je tw
  Zo is het maar net tw
you'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (you will)je zal, jij zal pers. vnw + ww
  jullie zullen pers. vnw+ww
you're contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (you are)je bent, jij bent pers. vnw + ww
  jullie zijn pers. vnw+ww
 You're not likely to find a parking space in front.
you're telling me interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I know, I'm well aware) (informeel)vertel mij wat! tw
 “Petrol's so expensive these days!” “You're telling me!”
you've contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial (you have)je hebt, jij hebt pers. vnw + ww
  jullie hebben pers. vnw+ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "you" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'you'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.