WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

put it on


WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place)zetten overg.ww
 He put his glass on the edge of the table.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (place)plaatsen overg.ww
 He put all his affairs in order before leaving for Australia.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (state)zeggen, formuleren, verwoorden, brengen overg.ww
 When I tell her, I'll put it in a way that won't upset her.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
put nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: option) (financiën)put nw de
 He placed a put on the stock as insurance against a fall in price.
put viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (vessel, craft: go, move)gaan onoverg.ww
  (scheepvaart)uitvaren onoverg.ww
 The aircraft carrier put to sea with eighty aircraft aboard.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert)stoppen, steken overg.ww
 Please put the mail in the slot of the mailbox.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expose to)blootstellen aan ww + vz
  brengen in ww + vz
 We were put at risk of severe sunburn, working outdoors at midday.
 In gevaar brengen
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add)toevoegen overg.ww
 The shopkeeper put an additional shipping charge on the purchase.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place in the custody of)plaatsen, onderbrengen overg.ww
 The social workers put the child with a foster family.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drive, force)dwingen, aanzetten overg.ww
 The tank corps put the enemy infantry to flight.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (translate, re-state)omzetten, vertalen overg.ww
 Can you put that in plain English for me? I don't understand your technical words.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign, attribute)aanstellen overg.ww
  zetten overg. ww
 Let's put John to work on this task.
 aan het werk zetten
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (estimate)schatten, inschatten overg.ww
 I would put the cost at around five hundred dollars.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wager)inzetten, wedden overg.ww
  zetten/plaatsen op ww+vz
 I think I'll put twenty dollars on this horse. I think she'll win.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply)inzetten, aanwenden overg.ww
 You should put your language skills to use in translating or interpreting.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make)maken overg.ww
 Let's put an end to this argument.
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a question)vragen, stellen, voorleggen overg.ww
 Let me put this to you: How did birds evolve?
put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (impose)opleggen overg.ww
 The government put a charge on applying for a driving licence.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
iets neerleggen overg. ww (op de grond, tafel)put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  lay vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
plaatsen,
zich plaatsen
overg.ww
(een plaats geven, zetten)place, put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
zetten overg.ww (plaatsen)set, put vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
aan de grond brengen overg. uitdr. (neerzetten)put down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
aan de kant zetten overg. uitdr. (opzij zetten)put aside, set aside vtr + prep
aan het werk zetten overg. uitdr. (doen werken)put to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
iets aanbrengen overg. ww (monteren)install vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put on vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
iets aanbrengen overg. ww (plaatsen)apply vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put in vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
  put on vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
iets aandoen overg. ww (kleren: aantrekken)put on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
aangetrokken bn (van kleding)put on v past p + prep
iets aantrekken overg. ww (kleding)put on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
alles op één kaart zetten onoverg. uitdr. figuurlijk (geen alternatieven voorzien) (figurative)put all eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (figurative)stake everything on one card v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
blussen overg. ww (vuur doven)extinguish vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
brand blussen onoverg. ww (doven)put out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  extinguish vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
iets voor zich/haar uitschuiven overg. uitdr. figuurlijk (iets uitstellen)put off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  postpone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
in bed stoppen overg. uitdr. (in bed leggen)put to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in contact brengen overg. uitdr. (in aanraking brengen)bring in contact. put in contact v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in de praktijk brengen overg. uitdr. (toepassen, uitvoeren)put into practice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in de stemming brengen overg. uitdr. (een bepaalde sfeer scheppen)put in the mood v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in de wacht zetten overg. uitdr. (v. telefoongesprek)put on hold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in elkaar zetten overg. uitdr. (samenstellen, assembleren)put together v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (formal)assemble vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
in omloop brengen overg. uitdr. (beschikbaar maken voor het publiek)put into circulation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in omvang toenemen onoverg. uitdr. (dikker worden)gain weight, put on weight vi + adj
in werking stellen overg. uitdr. (van kracht maken)put into effect, put into force v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
koud maken bn+ww figuurlijk, informeel (vermoorden, doden)kill vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  murder vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (fig, informal)put on ice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
laten inslapen ww+ww eufemisme (euthanasie plegen) (euphemism)put to sleep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
moeite doen nw de+ww (zich inspannen)take pains, take trouble v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  put yourself out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  bother viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
naar bed brengen overg. uitdr. (v. kinderen: in bed stoppen)put to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
neergelegd bn (op de grond)put down, laid down v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
neergezet bn (geplaatst)put down, laid down, set down v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
op de plaats zetten overg. uitdr. figuurlijk (persoon: terechtwijzen) (figurative)put in place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op de proef stellen overg. uitdr. (beproeven, testen)put to the test v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  test vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
op de rekening zetten overg. uitdr. (later betalen)put on the bill v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  put on the tab v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op de troon zetten overg. uitdr. (tronen)throne vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put on the throne v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op één paard wedden onoverg. uitdr. figuurlijk, altijd met ontkenning (meer mogelijkheden openlaten) (figurative)put all your eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op een rijtje zetten overg. uitdr. (naast elkaar plaatsen)put in a row v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  order, arrange vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
op een zijspoor zetten overg. uitdr. figuurlijk (marginaliseren, uitrangeren) (figurative)sidetrack, sideline vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (figurative)put on the sidelines v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op het verkeerde been zetten overg. uitdr. figuurlijk (misleiden) (figurative)put on the wrong track v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  misguide, mislead vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
op losse schroeven komen te staan onoverg. uitdr. figuurlijk (onzeker worden)be jeopardized vi + adj
  be put in jeopardy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op orde brengen overg. uitdr. (regelen, ordenen)put in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op papier zetten overg. uitdr. (opschrijven, redigeren)put down on paper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  write down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
op schrift stellen overg. uitdr. (opschrijven, redigeren)put in writing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
parkeren overg. ww figuurlijk (uitstellen)put off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  postpone vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
reserveren overg.ww (apart houden)reserve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put aside vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
samenstellen overg.ww (uit delen opbouwen)compose, compile vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put together vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  make up vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
schikken,
zich schikken
overg.ww
(ordelijk plaatsen)order, arrange vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
schrijven overg.ww (op papier zetten, noteren)write vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  note vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  put down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
uitmaken overg.ww (doven)put out, turn out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  extinguish vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
vervroegd bn/bw (eerder dan)moved forward, put forward v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
  early adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
vlaggen onoverg.ww (de vlag uitsteken)put the flag out, put the flags out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Vaste combinatie van werkwoord en voorzetsel
EngelsNederlands
put across vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (convey: message, point) (figuurlijk)overbrengen overg.ww
 He put his ideas across neatly and succinctly.
put [sth] aside,
put aside [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(place to one side)opzijzetten overg.ww
 Put aside what you are doing; it's time to have lunch.
put [sth] aside,
put aside [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (ignore, disregard) (figuurlijk)terzijde schuiven overg.uitdr.
  (figuurlijk)opzijzetten overg.ww
 Let's put aside our differences, so we can come up with a solution to our common problem.
put [sth] on,
put on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(switch on) (televisie, radio)aanzetten overg.ww
  (licht)aandoen overg.ww
 Put the lights on, will you? It's getting dark.
put [sth] on,
put on [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(music: set going) (muziek)opzetten, aanzetten overg.ww
 Could you put a CD on? I fancy some music.
put [sb] under vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (anaesthetize)onder narcose brengen frase
 Local anesthetics don't work on me, so the dentist has to put me under.
put upon [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (impose)misbruiken overg.ww
  misbruik maken van onoverg. uitdr.
 The head of the department put upon Roger the responsibility for checking all the figures in the report.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
gain weight (US),
put on weight (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(get fatter, heavier) (in gewicht)aankomen overg.ww
 Most college students gain weight during their first year of school. I've put on so much weight, my trousers won't do up!
put a curb on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (restrict [sth](figuurlijk)in toom houden overg.uitdr.
  (figuurlijk)beteugelen overg.ww
put a stop to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (end, curtail)een einde maken aan frase
 The students are cheating; we'll put a stop to that right away. Prohibition did not put a stop to people drinking alcohol, in fact the reverse was true.
put all your eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." proverb (rely on a single plan) (figuurlijk)alles op één kaart zetten, op één paard wedden frase
 If you put all your eggs in one basket you risk losing them all.
put an end to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop, curtail)een einde maken aan frase
 The fall put an end to her skiing career. I'll put an end to this nonsense right away!
put [sb] at ease v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make comfortable)op zijn gemak stellen frase
  geruststellen overg. ww
 Gillian put us at ease before the test by making a joke.
put [sb/sth] at risk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (endanger)in gevaar brengen overg. uitdr.
 You have put our lives at risk by driving so carelessly.
put faith in [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trust, believe in)vertrouwen stellen in onoverg. uitdr.
 We need to do something now; we can't put faith in their promises of a future solution. As an atheist, I put my faith in the power of the human mind.
put in a good word for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (say [sth] in support of)een goed woordje doen voor frase
 Dad's angry at my big sister; Grandpa's going to put in a good word for her.
put [sth] in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange correctly)rangschikken, schikken overg.ww
 The pages of the manuscript were muddled up so I had to put them in order.
put [sth] in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make correct)in orde brengen overg.uitdr.
  regelen overg.ww
 Before he died, my father was careful to put all his affairs in order.
put [sth] in practice,
put [sth] into practice
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(carry [sth] out)in de praktijk brengen overg.uitdr.,
  uitvoeren overg.ww
 The new regulations have still to be put into practice. We have worked out the plan, and now it's time to put it into practice.
put [sb] in touch,
put [sb] and [sb] in touch
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (connect: with [sb] else)doorverbinden, verbinden overg.ww
  in contact brengen overg. uitdr.
 You've never met Jeff before, but I can put you in touch.
put [sth] in writing vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make official or binding)op schrift stellen overg. uitdr.
 Contracts for the sale of land must be put in writing to be valid.
put [sth] into effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (law, rule: enforce) (wet, regel)uitvoeren overg.ww
  in werking laten treden frase
 The government should move immediately to put the law into effect.
put [sth] on paper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make official)op papier zetten frase
 Now we've all agreed on the terms, let's put them on paper.
put on the market vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (offer for sale)op de markt brengen, op de markt zetten frase
 They put their house on the market a year ago, but it hasn't sold yet.
put [sb] on the spot v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (challenge, embarrass)in het nauw drijven, voor het blok zetten frase
 My teacher put me on the spot with a difficult question.
put [sb] on trial v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make appear in court) (juridisch)laten voorkomen ww + ww
 Sometimes innocent people are put on trial for murder.
put [sth] right (with [sb]) vtr + adj (rectify)in orde brengen frase
  rechtzetten overg.ww
 He attempted to put things right with her by bringing her roses.
put [sb] in an awkward position v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause [sb] social embarrassment) (figuurlijk)iemand in een lastig parket brengen frase
 Her thoughtless remarks about Janet put us all in an awkward position.
put the mockers on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal (stop, thwart)dwarsbomen overg.ww
put [sb] through [sth] vtr + prep (fund [sb]'s studies)laten studeren overg.uitdr,
 My parents are both working full time in order to put me through college.
put [sb] to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (tuck into bed)naar bed brengen, in bed stoppen overg. uitdr.
 I read my daughter a story every night when I put her to bed.
put [sth] to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (stop, end)een einde maken aan onoverg. uitdr.
 It's time we put all these vicious rumours to bed.
put [sth] to bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (prepare for printing) (voor publicatie)inleveren overg.ww
 It's always a race to put the latest magazine issue to bed.
put to sea v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (ship: leave land)uitvaren onoverg.ww
 We'll put to sea again once the sails have been repaired.
put to the test vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try out, make a trial)uitproberen, uittesten overg.ww
  op de proef stellen frase
 The new safety procedures were put to the test when there was a fire in the basement.
put upon,
put-upon
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (burdened) (informeel)gesold bn
  misbruikt, gebruikt bn
 The boss asks me to do extra work so often that I really feel put upon.
put your best foot forward v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do your best) (figuurlijk)zijn beste beentje voorzetten frase
 I'm not really much good at it but I'll put my best foot forward,
put your best foot forward v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make good impression) (figuurlijk)zijn beste beentje voorzetten frase
 Put your best foot forward at the job interview.
put your foot down v (accelerate, drive faster) (figuurlijk)'m flink op zijn staart trappen frase
 If you put your foot down, we can get through the lights before they turn red.
put your foot down v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (insist on [sth])voet bij stuk houden frase
 I had to put my foot down and tell him I wouldn't lie for him again.
put your thinking cap on v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (think hard or creatively) (figuurlijk)je denkpet opzetten overg.uitdr.
  brainstormen onoverg.ww
 We need to put our thinking caps on to solve this problem.
put your trust in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have faith in)zijn vertrouwen stellen in frase
 You can put your trust in me.
put yourself out (for [sb]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (inconvenience yourself)de moeite nemen nw + ww
 As he's let me down over and over again, I'm not going to put myself out for him.
put yourself out (to do [sth]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (take trouble)de moeite nemen nw + ww
  zich inspannen wk.ww
 She never puts herself out to help me.
put yourself through [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (force yourself to endure [sth])zichzelf iets aandoen overg.uitdr.
 I can't imagine voluntarily putting myself through cosmetic surgery.
put yourself through [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (college, etc.: fund your studies)financieren, bekostigen overg.ww
 James worked at a burger restaurant two days a week to put himself through college.
take out the trash (US),
put the dustbin out,
put the rubbish out (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(take refuse can outdoors)het vuilnis buiten zetten overg.uitdr.
 Remember to put the dustbin out tonight; the rubbish is collected early tomorrow morning.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "put it on" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'put it on'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.