WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

one o'clock


WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first cardinal number)een nw de
 She can already count from one to ten.
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 in number)één tw
 I only need one onion for this recipe.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (I, we: impersonal)men, je vnw
 One doesn't like to criticize, but it's rather unattractive.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth], [sb] unspecified)een lidw
 One car looks pretty much like another to me.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique)enig bn
 She's the one person who can operate this system.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the same)één bn
 There should be one law for everyone in the land.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single unit)een nw de
 The odds are ten to one against him.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 1 pip)een nw de
 I rolled a one and a two and lost the game.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banknote: £1, $1)munt of briefje van een valuta
  (NL, slang)piek nw de
 I have a ten and three ones.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single group member)een vnw
 One of us will have to walk.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (a thing)een lw
 One of the books costs twice as much as the other.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
enkelvoudig bn (slechts uit één deel)one, single, singular adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
een nw de (cijfer: 1)one num
eentje onbep. vnw (een van genoemde soort)one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
men onbep. vnw (iemand of meerdere mensen)one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  people nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
ene onbep. vnw (een zekere)a, an indef artindefinite article: a, an
  one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
aan de aandacht ontsnappen onoverg. uitdr. (vergeten worden)go unnoticed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  escape one's attention v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
achter elkaar bn/bw (de een na de ander)one after another advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  on end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  consecutively advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
alles op één kaart zetten onoverg. uitdr. figuurlijk (geen alternatieven voorzien) (figurative)put all eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (figurative)stake everything on one card v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
als één man optreden onoverg. uitdr. (solidair handelen)act as one, stand as one v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
anderhalf telwoord (1,5)one and a half num
banen overg. ww (doorgang maken)work one's way through v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
beschikken onoverg.ww (bezitten, hebben)dispose of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  have at one's disposal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
de één na de ander bw (met velen na mekaar)one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
 Door de epidemie stierf de één na de ander.
de enige echte lidw+bn+nw (uniek in zijn soort)the one and only exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
de keel schrapen onoverg. uitdr. letterlijk (kuchen)clear one's throat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
de laatste eer bewijzen aan overg. uitdr. (eerbewijs aan een overledene)pay one's last respects to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
de ware lidw+nw (liefde: de enige juiste/geschikte)the one exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
een van beiden vnw+vz+telw (een van de twee)one of the two exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
een zestiende telw. (1/16)one-sixteenth num
eenmaal bw (één keer)once, one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
eenmalig bn (eenmalig voorkomend)once-only, one-off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
eenzijdig bn (met/aan één zijde)one-sided, unilateral adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
elkaar wed. vnw (zonder voorzetsel)each other pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
  one another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
enerzijds bw (aan de ene kant)on the one hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
enkel bn (enkel heenreis) (UK)single ticket, single nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (US, Canada)one-way ticket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
in één adem bw figuurlijk (heel snel) (figurative)in the same breath, in one breath advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in één keer bw (ineens, in één maal)in one go advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in één woord bw (simpelweg)in one word, in a word advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
kleintje nw het (baby)baby nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  little one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
medeleven betuigen nw het+ww (bij overlijden: condoleren)express one's sympathy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  offer one's condolences v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
mekaar pers. vnw informeel (elkaar)each other, one another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
niemand onbepaald vn (geen enkel persoon)nobody, no one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
op de een of andere manier bw (op enigerlei wijze)in one way or another advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
op een dag bw (ooit, eens)one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  once upon a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
op één paard wedden onoverg. uitdr. figuurlijk, altijd met ontkenning (meer mogelijkheden openlaten) (figurative)put all your eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
opgeheven bn (trots)with one's head held high exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  proud adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
opzij bw (aan de zijde)at one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
overslaande stem bn+nw de (v. opwinding/ontzetting)with a catch in one's voice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
proosten onoverg.wwtoast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  raise one's glass v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
proosten op ww+vz (toasten op)raise one's glass to, make a toast to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
smakken met de lippen onoverg. uitdr. (een smakkend geluid maken met de lippen)smack one's lips v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
ten einde raad zijn onoverg. uitdr. (wanhopig zijn, wanhopen)be at one's wit's end v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be desperate vi + adj
terugkomen op onoverg. ww (van gedacht veranderen)reconsider viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  change one's mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
tot zijn beschikking hebben,
Replace: tot je beschikking hebben,
tot de beschikking hebben
overg. uitdr.
(beschikken over)have at one's disposal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
twee vliegen in één klap slaan onoverg. uitdr. figuurlijk (een dubbel resultaat behalen) (figurative)hit two birds with one stone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
uit vrije wil bw (vrijwillig, ongedwongen)voluntarily advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  of one's own free will exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
uit zijn concentratie raken onoverg. uitdr. (zijn concentratie verliezen)lose one's concentration v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be distracted vi + adj
uniek bn/bw (enig)unique adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  uniquely advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  (UK, informal)one-off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
zijn uiterste best doen onoverg. uitdr. (zich erg inspannen)do one's utmost v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
zwijgen onoverg.ww (niet spreken)be silent, be quiet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  hold one's tongue v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
at one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (once, at some point in the past)eens, ooit bw
 At one time you were allowed to buy milk straight from the farmer.
at one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously)tegelijk, tegelijkertijd bw
 I was trying to do three things at one time, and failed the three.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: thousand million)miljard nw het
Opmerking: "a billion" is used generally; "one billion" is used to emphasize the precise amount
 The profits last year topped one billion.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (sum: thousand million pounds or dollars) (geld)miljard nw het
 The government has pledged two billion pounds to finance a new sports stadium.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (one thousand million in number)miljard bn
 One celebrity donated one billion dollars to charity last year. There are seven billion people in the world.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: thousand million of them)miljard vnw
do one's best to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try one's hardest to do [sth])zijn / haar best doen om te frase
 Fred did his best to give up smoking, but couldn't keep it up.
draw one's gun v (pull out a firearm)zijn wapen trekken, zijn pistool trekken frase
 The insistent sound of the snake's rattle caused him to draw his gun as a precaution.
each and every one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (all)allemaal, iedereen onbep.vn
 Each and every one filed in and sat down.
each one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (every individual one)ieder, elk onbep.vn
  stuk voor stuk bw
 Each one of them is different. Examine each one in turn.
fifty-one,
51
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 51)eenenvijftig telw.
 He counted to fifty-one, and then suddenly stopped. Fifty-one is a prime number.
fifty-one,
51
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(51: of [sth])eenenvijftig telw.
 I have fifty-one pairs of shoes.
fifty-one,
51
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(51 years old)eenenvijftigjarig bn
 My mother is fifty-one years old.
get to know one another v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become better acquainted)elkaar leren kennen onoverg. uitdr.
 The two men got to know each other while they were both at college.
go one step further v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do [sth] more extreme) (figuurlijk)een stap verder gaan, een stapje verder gaan frase
 This year the team went one step further and won both domestic cup competitions.
groom each other,
groom one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(animals: clean each other)vlooien overg.ww
  (dieren)schoonlikken overg.ww
 Kate's cats groom each other often, and produce a lot of hairballs.
hole in one,
hole-in-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(golf: one stroke) (golfsport)hole-in-one nw de
 At 103 years old, Gus Andreone is the oldest golfer to ever record a hole in one.
hundred,
a hundred,
one hundred,
100
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (100 in number)honderdtal bn
 There were a hundred singers in the choir.
in one fell swoop,
at one fell swoop
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(in a single fast action)in één keer bw
  (figuurlijk)in één klap bw
 Pests or disease can wipe out the entire crop in one fell swoop.
in one way or another advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow, by some means)op de één of andere manier bw
kick up one's heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (have a good time)zich amuseren, zich vermaken wk.ww
kill two birds with one stone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (achieve 2 things at once) (figuurlijk)twee vliegen in één klap slaan frase
 I can stop by your house on the way to the grocery store, so I'll kill two birds with one stone.
leave one's mark v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make an impact) (figuurlijk)een stempel drukken nw het + ww
 Parents leave their mark on their children.
be made for each other,
be made for one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (be ideally suited to each other) (figuurlijk)gemaakt zijn voor, geschapen zijn voor onoverg.uitdr.
 What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.
millionth,
a millionth,
one millionth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 1,000,000th part) (deel)miljoenste nw het
Opmerking: "a millionth" is used generally; "one millionth" is used to emphasize the precise amount
My little one. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (affectionate term for a child) (informeel)kleintje nw het
  (inf., mannelijk)mannetje, kereltje nw het
  (inf., vrouwelijk)meiske, meissie nw het
 Come here, my little one, and I'll tell you a story.
ninth,
a ninth,
one ninth,
1/9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 9th part) (breukgetal)een negende, 1/9 nw
Opmerking: "a ninth" is used generally; "one ninth" is used to emphasize the precise amount
 Can you cut a pie into ninths?
nobody,
no one,
UK: also no-one
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(not one person)niemand vnw
Opmerking: "Nobody" is slightly more informal than "no one"
 Peter threw a party, but nobody showed up. I thought I heard someone, but there was no one there.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)helemaal niet bw
  (informeel)geen bal bw
 Am I bothered about missing the show? Not a bit.
on the one hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (from one point of view)aan de ene kant bw
  enerzijds bw
 On the one hand, it would be quicker to fly to Manchester; on the other, it would be more expensive than the train.
one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time)de één na de ander, het ene na het andere frase
 I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!
one and the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (same person or thing)één en dezelfde zaak, één en de zelfde persoon frase
 At the end of the story, the boy and his twin were revealed to be one and the same!
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)zo'n honderd frase
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
one in a million nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: unique) (inf., figuurlijk)uit duizenden bw
 I love you so much! You are one in a million.
one in a million adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1 out of 1,000,000)één op een miljoen frase
 Sue suffers from a rare condition that is seen in perhaps one in a million people.
one in a thousand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1 out of 1000)één op duizend frase
 One in a thousand births have some sort of birth defect.
one minute advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a given moment)het ene moment bw
 One minute I was walking down the street, the next I found myself waking up on the pavement.
one thing leads to another exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one action begins a series)van het één komt het ander frase
 One thing led to another, and now she's pregnant.
one-armed bandit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (gambling: fruit machine)fruitautomaat nw de
 He lost all his money trying to win on the one-armed bandit.
one-two punch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative (double impact)dubbel effect bn + nw het
one-two punch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: two blows) (bokssport)dubbele slag bn + nw de
 Joe knocked John down with a one-two punch to the head and stomach.
one-way ticket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transport: single-journey fare)enkeltje nw het
  enkele reis bn+nw de
 I didn't know when I would be coming back, so I bought a one-way ticket.
one's pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (impersonal possessive pronoun)zijn vnw
onetime,
one-time
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(former)vroeger, voormalig bn
  (in samenstelling)oud- bn
onetime,
one-time
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(done only once)eenmalig bn
open one's heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find or show compassion) (figuurlijk)zijn hart openen frase
 Open your heart and your wallet. Donate today to the Haiti relief effort!
paralyzed on one side,
also UK: paralysed on one side
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(hemiplegic)half verlamd bn
 Ever since my uncle had his stroke, he's been paralyzed on one side.
put all your eggs in one basket v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." proverb (rely on a single plan) (figuurlijk)alles op één kaart zetten, op één paard wedden frase
 If you put all your eggs in one basket you risk losing them all.
seventh,
a seventh,
one seventh,
1/7
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 7th part) (breukgetal)een zevende, 1/7 nw
Opmerking: "a seventh" is used generally; "one seventh" is used to emphasize the precise amount
 One seventh of 49 is 7.
shout one's head off v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rant, shout at length) (fig., informeel)de longen uit je lijf schreeuwen frase
 He was shouting his head off but nobody heard him over the noise of the crowd. OK, I heard you - you don't have to shout your head off!
sixth,
a sixth,
one sixth,
1/6
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 6th part)zesde deel rangtelw.+nw het
Opmerking: "a sixth" is used generally; "one sixth" is used to emphasize the precise amount
 A sixth of a pie is a very big piece!
thousand,
a thousand,
one thousand,
1000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (cardinal number: 1000)duizend nw de
Opmerking: "a thousand" is used generally; "one thousand" is used to emphasize the precise amount
 Three thousand came to the concert.
thousand,
a thousand,
one thousand,
1000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (amounting to 1000)duizend hoofdtelw.
 Three thousand people came to the concert.
to one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (put [sth]: aside)opzij bw
 She set her book to one side and picked up the newspaper.
to one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (movement: to the side)aan de kant bw
 The cars all moved to one side of the road so the ambulance could pass.
toot,
toot one's horn
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(sound one's car horn)toeteren, claxonneren onoverg. ww
 Someone tooted at me when I made a right turn, but I didn't do anything wrong.
with one voice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (unanimously)eenstemmig, unaniem bw
 When asked to vote for the resolution, we responded in favor with one voice.
with one voice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in unison) (figuurlijk)als één man bw
  in koor bw
 The crowd shouted with one voice, "Long live the king!"
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "one o'clock" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'one o'clock'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.