WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

not dry behind the ears


WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (negation)niet bw
 This apple is not green; it's red. "Has the boss arrived?" "Not yet."
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (denial)niet bw
 I am not guilty.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (refusal)niet bw
 I do not want any sugar, thank you.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
niet vn (niet iets)not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
achterwege bw (laten uitblijven)omitted v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
  not forthcoming adv + adj
afweten overg. ww enkel in "het laten afweten" (niet opdagen)not show up exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
anders bn (verschillend)different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  not alike adv + adj
  diverse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  odd adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
evenmin bw (ook niet)no more than, not anymore than, as little as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
geenszins bw (helemaal niet)not at all, by no means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in de verste verte niet frase informeel (absoluut niet)not remotely advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
je bent toch geen kind! uitdr. (doe niet kinderachtig)You're not a child! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
nergens op slaan onoverg. uitdr. figuurlijk (niet logisch zijn)not make sense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet betrokken zijn bij overg. uitdr. (geen aandeel hebben in)not be involved in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have nothing to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet de moeite waard frase (onbelangrijk, niet van belang)not worth it exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
niet genoeg bw+bw (te weinig)not enough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  insufficient adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  insufficiently advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet goed wijs bw+bw+bn informeel (niet slim, onverstandig) (informal)not all there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet het minste beetje uitdr. informeel (helemaal niet)not the least bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet hoog hebben zitten overg. uitdr. figuurlijk (iemand niet hoogachten)not hold in high esteem, not hold in high regard v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet houden van onoverg. uitdr. (v. voedsel: niet lusten)not like adv + vtr
  dislike vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
niet houden van overg. uitdr. (m.b.t. persoon)not love adv + vtr
niet in de stemming zijn onoverg. uitdr. (geen zin hebben in)not be in the mood v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet in het minst bw (helemaal niet)not in the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet in staat zijn onoverg. uitdr. (niet kunnen)not be capable v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  not be able v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet kunnen opschieten met overg. uitdr. (niet overweg kunnen met)not get along with, not get on with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet kunnen wachten om overg. uitdr. (zeer graag willen)can not wait v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  impatient adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
niet kwalijk nemen overg. uitdr. (niet aanrekenen)not blame adv + vtr
niet lekker bw+bn (m.b.t. eten: vies)not tasty, not nice, not good adv + adj
niet lekker bw+bn informeel (persoon: niet goed snik) (informal)not right in the head advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet om te lachen uitdr. (niet leuk, ernstig)not funny adv + adj
  serious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
niet onder de indruk uitdr. (niet geïmponeerd)not impressed adv + adj
  unimpressed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
niet onderdoen voor elkaar onoverg. uitdr. (even goed zijn als)not be inferior to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet op zijn gemak uitdr. (niet ontspannen)not at ease advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  uncomfortably advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet overweg kunnen met overg. uitdr. (niet goed om kunnen gaan met)not get along with, not get on with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet passen bw+overg. ww (v. kleding: niet goed zitten)not fit adv + vi
niet passen bw+overg. ww (ongepast zijn)not be suitable v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  not be appropriate v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet raadzaam bw+bn (niet aanbevolen)not advisable adv + adj
niet slecht bw+bn (redelijk, voldoende)not bad adv + adj
  okay advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niet stil kunnen zitten onoverg. uitdr. (v. kind: zeer bewegelijk)not be able to sit still v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  fidgety adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
niet storen bw+overg. ww (op deur v. hotelkamer)do not disturb v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet terugdeinzen voor overg. uitdr. (niet bang zijn voor)not shrink from adv + vi + prep
  not recoil from adv + vi + prep
niet uit het oog verliezen overg. uitdr. (bewaken, observeren)not lose sight of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet uitmaken bw+onoverg. ww (voorval: niet erg zijn)not matter adv + vi
niet van gisteren uitdr. figuurlijk (bijdehand zijn, pienter zijn) (figurative)not born yesterday exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
niet van plan zijn onoverg. uitdr. (niet voorhebben)not planning to, not planning on adv + vtr + prep
  not intend adv + vtr
niet vatbaar zijn voor overg. uitdr. (niet ontvankelijk zijn voor)not be susceptible to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niet veel soeps bw figuurlijk, informeel (niet best, weinig waard)not much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  not worthy adv + adj
  not good adv + adj
niet voorhanden bw (niet beschikbaar)not available adv + adj
niet voorradig bw (niet beschikbaar)not available adv + adj
Niet weer! tw (uitroep van ergernis)Not again! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
niet wetende bw (zonder te weten)unaware adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  not knowing adv + adj
niet zo lekker bw+bw+bn (eten: niet smakelijk)not tasty, not nice, not good adv + adj
niets geven om overg. uitdr. (onbelangrijk vinden)not care about adv + vi + prep
  not worry about adv + vi + prep
niets kunnen doen aan overg. uitdr. (niet kunnen verhelpen)not be able to do anything about v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
not blink,
not blink an eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be shocked or disapprove) (figuurlijk)niet met z'n ogen knipperen, geen spier vertrekken uitdr.
not be called for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inappropriate)ongepast zijn onoverg.uitdr.
 Your comment about your neighbor's wife was not called for.
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing refusal)onder geen beding, zeker niet tw
 "Could I borrow your car?" "Certainly not!"
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing denial)nee tw
 "Did you drink the bottle of beer I left in the fridge?" "Certainly not!"
contract not to compete nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: anti-competition agreement) (juridisch)non-concurrentiebeding nw het
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)ik weet niet frase
 I do not know the answer to that complicated math problem!
if not conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if this is not the case)zo niet, anders bw
 Let's see if Pete is free this evening. If not, we can always go without him.
not a big deal,
no big deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (a matter of little importance)kleinigheid nw de
  niet zo'n probleem frase
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)helemaal niet bw
  (informeel)geen bal bw
 Am I bothered about missing the show? Not a bit.
not a bit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not at all)helemaal niet bw
  (informeel)in de verste verte niet bw
 I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
not a chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no possibility)geen kans, geen mogelijkheid vn + nw de
 There is not a chance he would ever win a foot race.
not a chance,
no chance
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(impossible)vergeet het, geen denken aan tw
 "Do you think Phil will lend us the money?" "Not a chance!"
not a few adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quite a lot)nogal wat, aardig wat bw
 There were not a few vegetarians among us.
not a hint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign, no indication)geen spoor vn + nw
 There was not a hint of any sugar in that sour pie.
not a soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nobody)geen sterveling vn + nw de
  (fig., informeel)geen kip vn+nw de
 It was two o'clock in the morning and not a soul was on the streets. They got married and not a soul knew until a year later.
not a trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign, no indication)geen spoor vn + nw het
 Come April, there is not a trace left of the snow. There is not a trace of any sugar in this tea.
not again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing exasperation)niet weer! tw
 Not again! I told you tomato sauce is hard to remove from white shirts!
not bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reasonably good)niet slecht bw + bn
 That sauce isn't very good, but it's not bad, either.
not be moved v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not change opinion)niet toegeven bw + ww
 Anne is completely against the idea, and will not be moved from her position.
not by any means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in no way, by no method)geenszins bw
  onder geen enkel beding frase
 I will not by any means allow you to borrow my car.
not cricket adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, slang (unfair, not sporting)oneerlijk bn
  (spreektaal, informeel)nep bn
 Well, I say! That simply isn't cricket!
not do justice to [sth/sb],
not do [sth/sb] justice
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not show well)geen recht doen aan onoverg. uitdr.
 That photograph does not do justice to her beauty.
not get along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be friends)niet kunnen opschieten, niet overweg kunnen frase
 My sister and I never really got along when we were growing up.
not give a fig about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not care, be unconcerned) (figuurlijk, informeel)koud laten bn + ww
  (informeel)geen moer kunnen schelen frase
  niets uitmaken vnw+ww
not give up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (persevere, persist)niet opgeven bw + ww
 John got tired in the middle of the race, but he did not give up.
not have a care v (not worry about anything)zich geen zorgen maken frase
 He strolls through life as though he does not have a care.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unrelated to)niets te maken hebben met, niet in verband staan met frase
 Baking a cake does not have anything to do with repairing a car. Being smart doesn't have anything to do with being strong.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (avoid contact with)niets te maken willen hebben met frase
 Since she stole my earings, I do not have anything to do with her anymore. I'll not have anything to do with my ex-wife's new husband.
not in the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)niet het minste beetje frase
 Sure, you can borrow five dollars, I don't mind in the least.
not in the mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (disinclined, unwilling)niet in de stemming bw
  geen zin frase
 I'm not in the mood to listen to your lies.
not kosher adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not edible for Jews) (religieus)niet koosjer bw + bn
 Observant Jews do not eat pork because it is not kosher.
not kosher adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (legitimate) (informeel)niet koosjer bw + bn
  ongeoorloofd bn
 Hey! Hitting under the belt is not kosher.
not lose sight of [sth] or [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)niet uit het oog verliezen frase
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on) (figuurlijk)niet uit het oog verliezen frase
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
not make sense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be illogical)nergens op slaan frase
 It does not make sense to butter your bread with axle grease.
not make sense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be incomprehensible)onzinnig zijn, onbegrijpelijk zijn bn + ww
 Ainsley was drunk and what he was saying was not making sense.
not matter v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unimportant)niets uitmaken, niets geven, niet geven, niet uitmaken bw + ww
 It does not matter if you make a typing mistake; just back up and fix it. Don't be upset about what happened. It doesn't matter.
not mince words v figurative (express oneself plainly) (figuurlijk)ergens geen doekjes omwinden frase
not mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not upset)niet storen bw + ww
  geen bezwaren hebben onoverg. uitdr.
 I thought Dave might be upset that we didn't invite him, but he didn't mind.
not mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no preference)niets uitmaken, niet uitmaken onoverg. uitdr.
  om het even zijn onoverg. uitdr.
 I don't mind which day we go to the cinema as I'm free all week.
not much to look at adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unattractive or unimpressive)nogal lelijk bw + bn
  (informeel)niet veel soeps frase
 He's not much to look at, but he's got a good job and he's very nice. It's not much to look at, but it's home.
not nearly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nowhere near)verre van bw + vz
  bij lange na niet frase
 Two pounds of beef is not nearly enough to feed 50 people. The roast is not nearly cooked, so dinner will be delayed.
not of this world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (otherworldly)bovennatuurlijk bn
  niet van deze wereld frase
 Ghosts and goblins are not of this world.
not of this world adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]; engrossed by spiritual matters) (informeel)zweverig bn
 Ruth is not of this world, and refuses to compromise her religious convictions.
not quite right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly wrong)niet helemaal juist bn
 It is a good translation, but that word choice is not quite right.
not shrink from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (face bravely)niet terugdeinzen voor onoverg. uitdr.
 Soldiers need to not shrink from their duties even in the heat of battle.
not take kindly to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not welcome)niets moeten hebben van onoverg. uitdr.
  niet houden van onoverg. uitdr.
 I do not take kindly to people who don't know me calling me 'honey'.
not think much of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be unimpressed by)niets bijzonders vinden frase
  (personen)niet veel ophebben met, niet hoog hebben zitten frase
 I did not think much of that artist's new exhibit, I thought it was trite.
not too bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (OK, better than expected)niet zo heel slecht frase
not until conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (only when, only after)niet voordat frase
 Not until your homework and your chores are finished may you watch TV.
not up to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (not fit enough for)niet in staat bw
  onvoldoende, onbekwaam bn
 He tried hard, but he was not up to the challenge. Your performance is not up to par.
not well founded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not based on fact)ongegrond, ongefundeerd bn
 The evidence against John was not well founded, so he avoided prosecution. Your optimism about the stock market was clearly not well founded.
not worth having adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of no value)waardeloos bn
 The standard version is not worth having because it lacks the most-desired functions on the deluxe version.
not worth mentioning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (trivial, insignificant)het vermelden niet waard frase
  verwaarloosbaar, onbeduidend bn
 The slight inconvenience of having to wait is not worth mentioning. The tiny amount of sodium in grapefruit is not worth mentioning,.
would rather not v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (prefer not to)zou liever niet, zouden liever niet frase
 I'd rather not go to Spain again this year for our holidays. They would rather not have to make anyone redundant.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "not dry behind the ears" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'not dry behind the ears'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.