WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

no worries


Op deze pagina: no, no.
Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek

WordReference English-Dutch Dictionary © 2019:

Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
het geeft niet uitdr. (het is niet erg)it's all right exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  don't worry about it exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  no worries exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
geen dank! tw (beleefdheidsformule)You're welcome! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)No worries! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  (informal)No problem! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
het stelt niets voor uitdr. (het is niet erg)It's okay! Don't worry! No worries interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
Maak je geen zorgen! tw (uitroep ter geruststelling)Don't worry! No worries! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek

WordReference English-Dutch Dictionary © 2019:

Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
nr. afkorting (nummer) (number)no. abbr
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
als geen ander bw (uniek)like no other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
echt niet! uitroep (uitroep: dat is niet waar)No way! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
er niet inzitten onoverg. uitdr. (behoort niet tot de mogelijkheden)no be an option, not be a possibility v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
evenmin bw (ook niet)no more than, not anymore than, as little as advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
geen aandacht besteden aan overg. uitdr. (negeren)pay no attention to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  ignore vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
geen aandacht schenken aan overg. uitdr. (negeren)pay no attention to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  ignore vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
geen acht slaan op overg. uitdr. (niet opmerken)pay no attention to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen andere keuze hebben onoverg. uitdr. (de enige mogelijkheid)have no other choice, have no choice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen banden hebben met overg. uitdr. (niet gelieerd met)not be related, not be connected, have no ties with, not be linked to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen bezwaar hebben tegen overg. uitdr. (akkoord zijn met)have no objection to, have no objection against v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen bezwaren hebben onoverg. uitdr. (akkoord zijn)have no objections v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen denken aan! tw (Uitgesloten!) (informal)No way! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
  Don't even think about it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
geen enkel bn (helemaal geen)none pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
  no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
geen enkele moeite sparen onoverg. uitdr. (zijn uiterste best doen)spare no effort v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen gelijkenis vertonen met overg. uitdr. (helemaal verschillend zijn van)bear no resemblance to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen gemaar! tw (geen tegenspraak!) (informal)No buts! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
geen idee hebben onoverg. uitdr. (helemaal niet weten)have no idea v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen kans maken onoverg. uitdr. (kansloos zijn)stand no chance, not stand a chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen keus hebben onoverg. uitdr. (niet anders kunnen)have no choice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen keuze hebben onoverg. uitdr. (niet anders kunnen)have no choice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geen mitsen en maren! tw (niet tegenstribbelen!) (informal)no ifs ands or buts interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
geen probleem! tw (Oké!)No problem! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
geen recht doen aan overg. uitdr. (miskennen)do no justice to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
Geen schijn van kans! tw (helemaal geen kans)No chance! Not the slightest chance! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
geen spoor van nv+nw+vz (helemaal niets van)no trace of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
geen sprake van! tw (Uitgesloten!)No way! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
geen sterveling vn+nw (niemand) (nobody)not a soul, no soul exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
geenszins bw (helemaal niet)not at all, by no means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
hallo tw informeel (uitroep v. verbazing) (informal)Wow! No way! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
hooguit bw (hoogstens)at the most advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  no more than advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in een mum van tijd bw (zeer vlug) (informal)in a jiffy, in a trice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  in no time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in een oogwenk bw figuurlijk (zeer vlug) (figurative)in a flash advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  in no time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in geen geval bw (zeer zeker niet)by no means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  under no circumstances advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  in no case advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
nee bw (ontkenning)no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
neen bw (ontkenning)no advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
niemand onbepaald vn (geen enkel persoon)nobody, no one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
niet meer en niet minder uitdr. (even, precies zo, gelijk)no more and no less exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
niet veel ophebben met overg. uitdr. (niet zeer gesteld zijn op)hold no brief for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niets te zeggen hebben over overg. uitdr. (geen recht van spreken hebben)have no say in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niets uitmaken bw+onoverg. ww (onbelangrijk zijn)make no difference v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  not matter adv + vi
niets van dien aard uitdr. (niets soortgelijks)no such thing advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
om het even zijn overg. uitdr. (geen verschil maken)be of no significance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  not matter adv + vi
onder geen beding,
Replace: onder geen enkel beding
bw
(in geen geval)under no circumstances advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  (informal)no way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
ongetwijfeld bw (zonder twijfel)undoubtedly, without a doubt, no doubt advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
oost west thuis best uitdr. figuurlijk (thuis is het fijnst)east, west, home's best exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  no place like home exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
zomaar bw (eenvoudigweg, gewoon)just like that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  for no reason advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2019:

Samengestelde woorden:
no | no.
EngelsNederlands
at no time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (never, not at any point)nooit, op geen enkel moment bw
 At no time did Bob leave the house that evening.
bear no resemblance to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be totally unlike)niet lijken op ww + vz
  geen gelijkenis vertonen met frase
 The boy bears no resemblance to his father or his other brother.
by no means advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all, not in any way)in geen geval bw
 This handbag costs £300, but it's by no means the most expensive one in the shop.
have no stomach for [sth],
have little stomach for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lack appetite, courage for [sth](figuurlijk, informeel)weinig trek hebben in onoverg.uitdr.
 John had little stomach for the task at hand.
have no alternative v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have any other choice)geen alternatief hebben, geen keuze hebben onoverg. uitdr.
 With a crime this serious we have no alternative but to prosecute.
 Met een misdrijf zo erg als deze hebben we geen andere keuze dan te vervolgen.
have no association with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be connected, involved)geen banden hebben met, niet betrokken zijn bij frase
 Type 1 diabetes has no association with obesity or other lifestyle factors, and is not preventable.
have no business doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (not have the right)niet het recht hebben frase
 You have no business spreading gossip about me!
 Je hebt het recht niet om roddels te verspreiden over mij.
have no chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be doomed)geen kans hebben, geen kans maken onoverg. uitdr.
 She had no chance, the disease had spread too far.
 Ze maakte geen kans, de ziekte had zich al te ver verspreid.
have no chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have opportunity)de kans niet krijgen, niet in de gelegenheid komen onoverg. uitdr.
 I saw this article last week and wanted to comment, but had no chance until now.
have no choice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be forced to do [sth])geen keus hebben onoverg. uitdr.
  gedwongen zijn onoverg. uitdr.
 I had to fire him. I had no choice.
 Ik moest hem wel ontslaan. Ik had geen keuze.
have no choice but to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have alternative)geen andere keuze hebben onoverg. uitdr.
  niet anders kunnen onoverg. uitdr.
 We have no choice but to think that you acted irresponsibly.
have no doubt (that) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be certain)ergens niet aan twijfelen frase
  zeker weten bw+ww
 I have no doubt that he'll be back tomorrow with the same story. Have no doubt, we'll get in trouble for eating all the cake.
 Ik twijfel er niet aan dat hij hier morgen terug zal staan met hetzelfde verhaal.
have no idea v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not know)geen idee hebben onoverg. uitdr.
  niet weten overg. uitdr.
 I have no idea how I'm going to get home now my car's broken down. I have no idea how she found out.
 Nu mijn auto stilgevallen is, heb ik geen idee hoe ik nu ga thuisgeraken.
have no objection v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be opposed)geen bezwaar hebben tegen onoverg. uitdr.
 Shah said he had no objection if a former member of the armed forces took part in the peace talks.
 Ik heb geen bezwaar tegen jouw suggestie.
have no plan v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lack intent, organization)niet van plan zijn frase
 Bachmann said that she has no plan to launch another presidential campaign.
have no recollection of,
have no recollection of [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(remember nothing about)zich niet kunnen herinneren frase
 He was so drunk that he had no recollection of how he got back home.
 Hij was zo dronken dat hij zich niet kon herinneren hoe hij thuisgeraakt is.
have no right (to do [sth]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be entitled)geen recht hebben op, het recht niet hebben om frase
 You have no right to complain about the situation.
 Jij hebt het recht niet om over de situatie te klagen.
have no shame v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be embarrassed)zich niet schamen wk.ww
 Look at her in that short dress. Has she no shame?
 Zie haar is haar kort jurkje. Schaamt ze zich niet?
have no time for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not tolerate)geen tijd hebben voor, geen tijd hebben om frase
 James has no time for gossips. I have no time for children who won't do their homework.
 James heeft geen tijd voor roddels.
in no case advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not under any circumstances)onder geen beding, in geen geval bw
 In no case should lifts be considered as means of escape in the event of a fire.
leave no stone unturned v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (search thoroughly)grondig doorzoeken bn + ww
  (figuurlijk)elke steen omdraaien frase
 In the investigation to find the missing child, the police have left no stone unturned.
like no other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (incomparably)als geen ander bw
 Her love for him was like no other.
like no other adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incomparable, unique)uniek, onvergelijkelijk bn
 The Mona Lisa's smile is like no other.
lose no time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act without delay)geen tijd verliezen onoverg. uitdr.
 You should lose no time in reporting a stolen credit card.
no charge exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." ([sth] is provided free)kosteloos, gratis bn
 There is no charge for fresh towels; they come with the hotel room. The manufacturer will send you product samples at no charge.
no contest interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (there is no comparison) (informeel)duidelijke zaak tw
 When it comes to cars, I'll take a Porche, no contest.
no contest (legal: plea not to contest charge) (juridisch)geen bezwaar lidw + nw
no dice interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (expressing refusal) (informeel)vergeet het maar, geen sprake van tw
 No dice, Joe, you aren't going to borrow my car.
no doubt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total certainty)geen twijfel lidw + nw de
 I have no doubt that heaven exists. It is better to be quiet and be thought a fool than to open your mouth and leave no doubt.
no doubt advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (undoubtedly)ongetwijfeld bw
 No doubt you have more experience in this field than I do.
no end of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)talloos bn
 He has had no end of troubles in his short life.
no end of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (continuous)de één na de ander, het ene na het andere frase
  voortdurend bn
 My teenage daughters cause me no end of trouble.
no end to [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (continuous)geen einde aan frase
  grenzeloos bn
 There's no end to the fun you can have in New York City!
no fear interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (certainly not, never)beslist niet, geen sprake van tw
 Me, take up ski jumping? No fear of that happening!
no go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete failure)er niet inzitten frase
 It's a no go for skiing today; there's no snow on the mountain.
 Skiën zit er vandaag niet in; er ligt geen sneeuw op de berg.
no ifs,
ands,
or buts
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (no excuses are permitted) (informeel)geen mitsen en maren, zonder gemaar, geen gemaar frase
 I need you to finish that report today, no ifs, ands or buts.
no joke nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] serious) (informeel)geen grap vn + nw de
 It's no joke when you trap your fingers in a car door.
no joke interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I'm serious) (informeel)zonder gekheid, zonder dollen tw
 No joke, John, she's really angry with you.
no laughing matter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a serious situation)een serieuze aangelegenheid bn + nw de
  niet om te lachen frase
 Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.
no love lost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mutual dislike)wederzijdse afkeer bn + nw de
 There's no love lost between those two. They've always hated each other.
no man's land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (war: unoccupied area) (leger)niemandsland nw het, ont.
 During the war, he wandered into no man's land and was very nearly shot by his own troops.
no man's land nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wasteland)woestenij nw de
  onbewoond gebied bn+nw het
 The Sahara Desert is mostly a no man's land.
no matter what advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever)het maakt niet uit wat, ongeacht wat frase
  hoe dan ook bw
 We need to get that money, no matter what!
no matter when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whenever)het maakt niet uit wanneer frase
 No matter when I go, there always seems to be a long queue.
no matter when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at whatever time)hoe laat het ook is frase
 You can always phone me, no matter when.
no matter which exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (whichever)het maakt niet uit welke frase
 No matter which lighter you buy, they all burn gas. No matter which route we take, we will still be late.
no matter who advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whoever)het maakt niet uit wie frase
 No matter who says that the sky is green, they are still wrong.
no more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not greater than this)niet meer bw
 No more sausages for me, thank you; I've eaten enough.
no more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to no greater an amount or degree)niet meer bw
 Please pour in no more than one liter of water.
no more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not now) (tijd)niet meer bw
 Vroeger zag ik John vaak maar nu zie ik hem niet meer.
no more and no less nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an equal amount or degree)niet meer en niet minder frase
 Put in one pint of oil, no more and no less.
no more and no less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)niet meer en niet minder frase
 The dental treatment hurt no more and no less than the last time.
no more and no less adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exactly)niet meer en niet minder frase
 I will accept the proper fee, no more and no less.
no room for error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accuracy required)fouten zijn uitgesloten frase
  fouten zijn onvergeeflijk frase
 When designing airplanes, there is no room for error.
no sir interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (expressing polite negation)nee meneer tw
 No sir, I will not polish your shoes. No sir, you can put me in jail, but I refuse to fight.
no sooner said than done exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (I will do it immediately)in een mum van tijd, in een oogwenk frase
 Your sandwich will be ready no sooner said than done.
no stranger to [sth] n phrase (familiar)vertrouwd met bn + vz
 He is no stranger to fussy cats.
no strings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (without conditions)zonder kleine lettertjes frase
  zonder voorwaarden frase
 Neil wants a relationship with someone, but with no strings.
no strings attached exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (without conditions)zonder voorwaarden frase
  zonder kleine lettertjes frase
 I will give you my old coat, no strings attached.
no sweat interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing that [sth] is easy) (informeel)geen probleem tw
 No sweat, John, we can just hide the broken glass under the sofa.
no time at all nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (briefest moment)geen tijd vn + nw de
 We'll see each other again in two weeks. That's no time at all.
it's no use doing [sth],
there's no use doing [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(it is pointless)het is nutteloos, het is zinloos onoverg.uitdr.
 It's no use calling out his name, he can't hear you any more.
there's no use in doing [sth],
there's no point doing [sth],
there's no point in doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(it is pointless)het is nutteloos, het is zinloos onoverg.uitdr.
 There's no point in asking Jake if you can borrow his car; he'll say no. There's no point crying over spilled milk.
no way interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (refusal) (informeel)geen sprake van!, vergeet het maar!, geen denken aan! tw
 You want me to go with you to the disco? No way! I hate dancing.
no way interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disbelief) (informeel)echt niet! kan niet! tw
 Jane is getting married? No way! I thought she would always be single.
no way (in which/that) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no possible means)geen manier, geen mogelijkheid lidw + nw de
 There's no way we can get there on time; our car broke down.
no-fault insurance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cover regardless of blame)all-risk verzekering nw de
 You can take out no-fault insurance where insurers pay the cost of all minor injuries resulting from an accident.
no.,
plural: nos.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (number)nr. afkorting
  nummer nw het
 For this test, you will need a no. 2 pencil.
nobody,
no one,
UK: also no-one
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(not one person)niemand vnw
Opmerking: "Nobody" is slightly more informal than "no one"
 Peter threw a party, but nobody showed up. I thought I heard someone, but there was no one there.
not a big deal,
no big deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (a matter of little importance)kleinigheid nw de
  niet zo'n probleem frase
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
not a chance,
no chance
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(impossible)vergeet het, geen denken aan tw
 "Do you think Phil will lend us the money?" "Not a chance!"
of no consequence adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not significant)van geen belang, zonder gevolgen bw
 The damage done to the car when it hit the lamp post was of no consequence.
pay no mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (ignore or disregard [sb])negeren overg.ww
  geen aandacht besteden frase
 The deer was a good distance away and paid us no mind.
spare no effort v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do all you can)geen enkele moeite sparen frase
 Please spare no effort to find my sister's killer.
take no notice of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay no attention to, disregard)geen aandacht besteden aan overg.uitdr.
 She took no notice of his antics.
take no part in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not participate)niet deelnemen aan, niet meedoen met onoverg. uitdr.
 Shirley hates dancing, and says she'll take no part in it.
take no prisoners v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have an aggressive style)een compromisloze lijn volgen overg.uitdr.
take-no-prisoners adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (aggressive, enthusiastic)compromisloos bn
Opmerking: Hyphens are used when the adjective precedes the noun.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "no worries" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'no worries'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.