WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

middle name


WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (halfway)halverwege bw
 He stopped to rest at the middle point of his journey.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intermediate)middelst bn
  tussen-
 This project has five phases. We are currently working on one of the middle phases.
middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (period of a language) (taal)Middel- bn
 Many people don't realise that Chaucer wrote "The Canterbury Tales" in Middle English.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (centre)midden, centrum nw het
  (cirkel)middelpunt nw het
 There is a dot in the middle of the circle.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (halfway point)midden nw het
  tussen vz
 Put the coffee pot in the middle of them, so they can both reach it.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (waist)middel nw het
  taille nw de
 His middle kept expanding, so he had to buy new, bigger clothes.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a syllogism)middenterm nw de
 In a syllogism, the middle is excluded from the conclusion.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
middelbaar bn (tussen twee uitersten)middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  (school)secondary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
center nw de (middelpunt) (UK)centre nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (US)center nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
midden nw het, ont. (plaats, punt)middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (US)center nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (UK)centre nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
burgerlijk bn/bw (behorend tot de stand der burgers)bourgeois, middle-class adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  civil, civic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
gulden middenweg bn+nw de (het juiste midden) (figurative)golden mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (figurative)middle course nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
halverwege bw (halfweg)halfway advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in de roos bw figuurlijk (precies goed, raak)bull's eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  bang in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in het midden bw letterlijk (plaatsaanduiding: centraal)in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
in het midden bw figuurlijk (tussen twee uiterste standpunten) (figurative)in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
m.l. afkorting (middelbare leeftijd)middle age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  middle-aged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
middelbare leeftijd bn+nw de (leeftijdscategorie)middle age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
middeleeuwen nw mvMiddle Ages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
Middeleeuwen nw mv (geschiedenis: 476-1492)Middle Ages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
midden van de dag frase (noen)noon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  middle of the day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
middenklasse nw de (klasse tussen hoog en laag)middle class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
Midden-Oosten nw het, ont. (politieke regio)Middle East nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
pal in het midden bw (precies in het midden) (informal)smack in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
uithoek van de wereld nw de figuurlijk (afgelegen plek op aarde)remote corner of the world nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  middle of nowhere nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
in the middle of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (among)te midden van vz
 In the middle of the skyscrapers stood one tiny house.
 Te midden van alle wolkenkrabbers stond een klein huisje.
in the middle of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the centre)in het midden van frase
  (figuurlijk)in het hart van frase
in the middle of (doing) [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (still doing)middenin vz
 I can't talk to you now. I'm in the middle of fixing dinner.
 Ik kan nu niet praten. Ik zit middenin het klaarmaken van het diner.
middle age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mature years: 50s)middelbare leeftijd bn + nw de
 When Ray reached middle age, he knew he needed to do something to get his body in shape.
the Middle Ages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (medieval period)middeleeuwen nw mv
 Most European societies were feudal during the Middle Ages.
middle finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (longest finger)middelvinger nw de
 The middle finger is between the index finger and the ring finger. To "give someone the bird" is to extend your middle finger in an obscene gesture.
middle school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (junior high)middenbouw, middenschool nw de
  onderbouw van de middelbare school nw de
 Parental support plays a vital role in helping preteens and teens succeed in middle school.
smack in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (right in the centre) (informeel)pal in het midden bw
 The golfer's shot landed smack in the middle of the lake.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "middle name" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'middle name'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.