WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
have v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (auxiliary used to form perfect tenses)hebben hulp ww
 I have lost my keys.
have,
have to,
have to do [sth]
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(must)moeten over. ww
 I have to finish my homework.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(own)hebben over. ww
 He has a big house and two cars.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be related to: child, etc.)hebben over. ww
 They have two daughters and a son.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(possess: feature)hebben over. ww
  beschikken over over. ww
 She has a very strong personality.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(suffer from)hebben over. ww
  lijden aan over. ww
 She has the flu right now.
have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (experience)beleven over. ww
  hebben over. ww
 She's on holiday and having a great time.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(mentally: have in mind)hebben over. ww
 She has a lot of plans.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(obtain)krijgen, verkrijgen over. ww
  hebben over. ww
 Could I have another cup of tea, please?
have,
have [sth] done
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(arrange or cause to be done)laten over. ww
 I need to have my car fixed.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
have,
haves
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(group with wealth)rijken nw mv
  (formeel)gegoeden nw de
 The gap between the haves and the have nots is growing.
have viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be wealthy)geld hebben, rijk zijn ww
 Those who have don't always understand those who have not.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(receive)hebben over. ww
  krijgen over. ww
 Have you had your exam results yet?
have,
have [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
slang (have sex with)naar bed gaan met ww
  (ouderwets)zijn met ww
  (NL slang, vulgair)doen over. ww
 He's never had a girl before.
have,
have [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(permit, allow)toestaan over. ww
  (meestal negatief)nemen
  (formeel)tolereren, dulden over. ww
 He won't have such behaviour in his presence.
have,
have it,
have it that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(declare, assert)volgens voorz.
 Legend has it that the lakes are the footprints of a giant.
have,
have [sb] over,
have [sb] to stay
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(invite, entertain)op bezoek krijgen over. ww
 We're having his parents over for the holidays.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
beschikken onoverg.ww (bezitten, hebben)dispose of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  have at one's disposal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
hebben overg.ww (bezitten)have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  possess vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
heb nw de, ont. informeel (het hebben)have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
bezitten overg.ww (in eigendom hebben)own, possess, have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
beschikken over ww+vz (bezitten, genieten)dispose of vtr + prep
  have vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
aan de diarree zijn onoverg. uitdr. (ziek zijn)have diarrhea vtr + n
aan de schijterij zijn onoverg. uitdr. vulgair (ziek zijn, diarree) (vulgar)have the s***s v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (slang)have the runs v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
alle geluk van de wereld hebben onoverg. uitdr. (heel veel geluk hebben)have all the luck in the world v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
alleen maar oog hebben voor overg. uitdr. (enkel aandacht hebben voor)only have eyes for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
als bijklank hebben overg. uitdr. (een nevenbetekenis impliceren)have the connotation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
bedrijven overg. ww (doen, seks: liefde)make love vtr+n
  have sex vtr+n
borrelen onoverg. ww (borrels drinken)have a drink v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
controleren overg. ww (beheersen)control vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  have command of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
dineren onoverg. ww (avondeten eten)have dinner vtr + n
  (dated)dine viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
eten overg./onoverg. ww (nuttigen van voedsel)eat, consume vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  eat, dine viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  have dinner v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (colloquial)grab a bite v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
iemand/iets geloven overg. ww (vertrouwen)believe viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  have faith v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
geloven onoverg. ww (religie)believe viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  have faith v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
genieten onoverg.ww (plezier beleven)enjoy viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  have a good time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
genieten overg.ww (in zijn voordeel ontvangen)enjoy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  have the advantage v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
hoeven onoverg.ww (nodig zijn, behoeven)need viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  have to vi + prep
iets lekker vinden overg. uitdr. (lusten, houden van)like vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  enjoy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  have a taste for something v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in de hand hebben overg. uitdr. figuurlijk (onder controle hebben)have something under control v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in de schuld staan onoverg. uitdr. (een negatief saldo hebben)have debts vtr + npl
  owe vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  be indebted vi + adj
in gedachten hebben overg. uitdr. (denken aan, beschouwen)have in mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in het assortiment hebben overg. uitdr. (een bepaald product verkopen)have in the assortment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have in stock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in petto hebben overg. uitdr. (van plan zijn) (figurative)have in store, have in hand, have in reserve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have planned vtr + adj
in petto hebben overg. uitdr. (achter de hand hebben) (figurative)have in store, have in hand, have in reserve v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
kinderen krijgen nw mv+ww (een kind nemen)have children vtr + npl
lol hebben nw de+ww (zich vermaken)have fun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
lol maken nw de+ww informeel (zich vermaken)have fun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
macht hebben over overg. uitdr. (heersen, overheersen)have control over v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have power over v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  rule vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
met elkaar samenhangen onoverg. uitdr. (correleren)have to do with each other v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be related vi + adj
  be connected, be linked vi + adj
niet betrokken zijn bij overg. uitdr. (geen aandeel hebben in)not be involved in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have nothing to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niets gemeen hebben onoverg. uitdr. (niets overeenkomstig hebben)have nothing in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niets gemeenschappelijk hebben onoverg. uitdr. (niets overeenkomstig hebben)have nothing in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niets te maken hebben met overg. uitdr. (niet in verband staan)have nothing to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
niets te zeggen hebben over overg. uitdr. (geen recht van spreken hebben)have no say in v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
onder controle hebben overg. uitdr. (controleren, beheersen)have under control v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
onder schot houden overg. uitdr. (het wapen gericht houden op)hold at gunpoint v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have within range v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
ontzag hebben voor nw het+ww+vz (respecteren)stand in awe of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have respect for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
op het oog hebben overg. uitdr. figuurlijk (geïnteresseerd zijn in) (figurative)have your eye on v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
plaats hebben,
Replace: plaats hebben voor
nw+ww
(de nodige ruimte hebben)have space for, have room for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
plezier hebben nw+overg. ww (zich vermaken)have fun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have a good time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
plezier maken nw+overg. ww (lol maken)have fun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have a good time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
pret maken nw+overg. ww (plezier maken)have fun v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have a good time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  (informal)have a blast v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
respect hebben voor overg. uitdr. (ontzag hebben voor)have respect for vtr + n + prep
  respect vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
ruzie hebben nw+overg. ww (onenigheid hebben)have a row, have a fight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  be at odds v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
ruzie maken met overg. uitdr. (onenigheid hebben met)quarrel with, fight with, argue with vi + prep
  be at odds with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have an argument with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slapen onoverg.ww (tintelen van ledemaat)be asleep, fall asleep vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  (figurative)have pins and needles v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
uitgaan onoverg. ww b.v. schouwburg, café (op stap gaan)go out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  have a night out v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
get,
have got to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (must)moeten overg.ww
 I have got to leave now.
have a baby v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth)bevallen onoverg.ww
 The Apollo Hospital is the safest and best place to have a baby.
 De Apollo Hospital is de veiligste en beste plek om te bevallen.
have a baby v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become parents)een kind krijgen nw + ww
 My good friend told me that he and his wife plan to have a baby soon.
 Mijn goede vriend vertelde me dat hij en zijn vrouw zijn van plan om binnenkort een baby te krijgen.
have a case v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (legal: have evidence)genoeg bewijs hebben voor frase
 The judge has to decide if the prosecution have a case.
have a case of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be ill)lijden aan ww + vz
 Sue has a case of mild pneumonia.
have a chance at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have opportunity)de mogelijkheid hebben om onoverg. uitdr.
 Johnson has a chance at another world title.
have a chance at doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have opportunity to do)een kans hebben om overg.uitdr.
 Audrey has a chance at getting into Harvard.
have a crush on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be attracted to: [sb])verliefd zijn op onoverg. uitdr.
 Wendy had a crush on a boy in her class.
have a feast v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (eat large meal) (informeel)banketteren, brassen onoverg.ww
 The family had a feast to celebrate Chinese New Year.
have a feast v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (eat a lot) (informeel)brassen overg.ww
  (Belg.)boefen overg.ww
 We had a feast of homemade pasta and meatballs.
have a fight with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (physically: with [sb])vechten met ww + vz
have a fight with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (argue)ruziën met, ruziemaken met ww + vz
 He's in a bad mood because he had a fight with his wife.
 Hij heeft een slecht humeur omdat hij ruzie heeft gemaakt met zijn vrouw.
have a flair for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be talented)talent hebben voor, feeling hebben voor onoverg. uitdr.
 Laura has a flair for garden design.
have a fondness for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (like [sth](informeel)gek zijn op, dol zijn op onoverg. uitdr.
 I have a fondness for chocolate chip ice cream.
 Ik ben dol op chocolade-ijs.
have a go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try [sth])proberen, uitproberen overg.ww
 I'd never been water skiing before so I decided to have a go.
have a good chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be likely to succeed) (een goede kans hebben, een goede kans maken)frase
 I have a good chance of winning the race.
 Ik maak een goede kans om de race te winnen.
have a good chat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (converse at length)een goed gesprek hebben frase
 I had a good chat with an old friend down at the market yesterday. They hadn't seen each other for years and welcomed the chance to have a good chat.
 Ik had gisteren op de markt een goed gesprek met een oude vriend. Ze hadden elkaar in geen jaren gezien en waren blij dat ze een goed gesprek konden hebben.
have a good head on your shoulders v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be sensible)verstandig zijn bn + ww
 I don't mind him dating my daughter. That boy has a good head on his shoulders.
 Ik vind het niet erg dat hij uitgaat met mijn dochter. Die jongen is verstandig.
have a good knowledge of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be familiar with, informed about)een goede kennis hebben van, goed bekend zijn met frase
 Taxi drivers have to have a good knowledge of all the local streets.
 Taxichauffeurs moeten een goede kennis hebben van alle straten.
have a hand in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be involved) (informeel)de hand hebben in onoverg. uitdr.
  betrokken zijn in onoverg. uitdr.
 Wilson scored one goal and had a hand in two others.
have a hangover v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (suffer after-effects of too much alcohol) (figuurlijk)een kater hebben onoverg. uitdr.
 Please don't breathe so loudly; I have a hangover.
 Wees eens wat stiller, ik heb een kater.
have a hard time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience difficulties)het moeilijk hebben frase
 Be kind to her - she's having a really hard time right now.
 Wees lief voor haar. Ze heeft het nogal moeilijk.
have a hard time doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (find difficult)iets moeilijk vinden, moeite hebben met frase
 We're having a hard time picking a suitable slogan for our marketing campaign.
 We hebben nogal moeite met het kiezen van een geschikte slogan voor onze marketingcampagne.
have a heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be compassionate)medelijden hebben met onoverg. uitdr.
 Have a heart and consider making a donation to this worthwhile charity.
have a heart interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (be more compassionate) (figuurlijk)strijk eens over je hart tw
  (infomeel)wees eens wat liever tw
 Have a heart! Timmy's only a child and didn't mean any harm.
have a hold on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (grasp firmly)vastpakken, grijpen overg.ww
 Sally had a hold on the horse's reins.
have a hold on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (account: be blocked) (financieel)in de wacht zetten onoverg. uitdr.
 Any check I deposit has a hold on it for 7 days.
 Die cheque wordt voor 7 dagen in de wacht gezet.
have a hold on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (exert control)beheersen overg.ww
  macht hebben over onoverg. uitdr.
 In New Jersey, Democrats have had a hold on the Senate seats for many years.
have a hunch (that) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (suspect, sense)een voorgevoel hebben, het vermoeden hebben nw + ww
 I have a hunch that the show will be cancelled; they haven't sold many tickets.
 Ik heb een vermoeden dat de show afgelast zal worden, ze hebben niet genoeg tickets verkocht.
have a knack for doing [sth],
have the knack for doing [sth],
have a knack of doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have a talent, skill for [sth])de gave hebben overg.uitdr.
  talent hebben overg.uitdr.
 Carly has a knack for solving impossible problems.
have a knack of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." ironic (have a tendency to do [sth](figuurlijk, ironisch)er een handje van hebben overg.uitdr.
 My brother has a knack of annoying people.
have a little talk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss [sth] sensitive) (informeel)eens een gesprekje voeren, een babbeltje hebben frase
 Young lady, I think it's time you and I had a little talk.
 Het wordt tijd dat wij eens een gesprekje voeren, jongedame.
have a look at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine)bekijken overg.ww
  kijken naar ww+vz
 Could you have a look at this letter I've written to see if there are any mistakes? Let the doctor have a look at your rash.
 Kun je deze brief die ik geschreven heb eens bekijken om te zien of ik geen fouten gemaakt heb? Laat de dokter jouw uitslag eens bekijken.
have a lot to do with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be due to)nauw samenhangen met onoverg. uitdr.
  veel te maken hebben met onoverg. uitdr.
 His success has a lot to do with his father's business connections.
 Zijn succes hangt nauw samen met zijn vaders connecties.
have a lot to say about v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (openly share one's opinions on)veel te zeggen hebben over, het één en ander te vertellen hebben over frase
 As a working mother she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.
 Als werkende moeder heeft ze veel te zeggen over kinderopvang en onbetaald en ongepland overwerk.
have a mind to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (think about doing)veel zin hebben om onoverg. uitdr.
  geneigd zijn om onoverg. uitdr.
 I have a mind to tell your parents about what you've been doing.
 Ik heb veel zin om jouw ouders te vertellen met wat je bezig bent.
have a narrow escape v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience a brush with danger)ternauwernood ontsnappen onoverg.uitdr.
 Mary had a narrow escape when a car nearly hit her.
have a part in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be partly responsible) (figuurlijk)de hand hebben in, een rol spelen in onoverg. uitdr.
 Lewis denied having a part in the attempted murder.
have a picture of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (visualize)een beeld hebben van, een idee hebben van onoverg. uitdr.
 The architect had a picture in his mind of what the finished building would look like.
have a piece of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (have a share in) (figuurlijk)een rol spelen in, deel uitmaken van onoverg. uitdr.
 Everybody wants to have a piece of the action.
have a point v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be right about [sth](figuurlijk)een punt hebben overg.uitdr.
 Gudrun has a point; we should leave early tomorrow in order to avoid the traffic.
have a premonition (of [sth]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (foresee in a vision)een voorgevoel hebben nw + ww
have a quick dip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go for quick swim)een snelle duik nemen onoverg. uitdr.
 Joachim had a quick dip in the lake before lunch.
have a quick dip into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (experience briefly) (figuurlijk)blauwe maandag nw de
  kortstondige ervaring nw de
 I had a quick dip into Zen Buddhism when I was about eighteen years old.
 Ik heb me nog een blauwe maandag met het boeddhisme beziggehouden toen ik 18 was.
have a receding hairline v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have hair thinning at the front)terugwijkende haarlijn nw de
 Darren has a receding hairline; I expect he'll be completely bald by the time he's 50.
have a right to [sth],
have a right to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be entitled to)het recht hebben om, het recht hebben op onoverg. uitdr.
 You have a right to representation by a lawyer. I'm going to say what ever I want to. I have a right to free speech.
have a ringside seat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be near the action) (ook figuurlijk)plaats op de eerste rij frase
 The water boy has a ringside seat to the football game.
 Die jongen heeft een plaats op de eerste rij voor de voetbalmatch.
have a row v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK (quarrel)ruzie maken nw + ww
  ruziën onoverg.ww
 They had a row about his staying out all night.
 Ze maakten ruzie over het feit dat hij de hele nacht weg was.
have a shot at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try)eens proberen, eens uitproberen bw + ww
 I'd never even seen snow but I thought I´d have a shot at snowboading on the easy slopes.
 Ik had nog nooit sneeuw gezien, maar ik dacht de makkelijke pistes eens uit te proberen bij het snowboarden.
have a shot at doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have chance)een gokje wagen nw + ww
 You have a shot at winning the lottery.
have a stake in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be affected by outcome)belang hebben bij onoverg. uitdr.
 We all have a stake in the future of our country.
 We hebben allen belang in de toekomst van ons land.
have a strong effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a big impact)een sterke invloed hebben op, van grote invloed zijn op frase
 Bright colors have a strong effect on mood.
 Felle kleuren hebben een sterke invloed op gemoedstoestand.
have a talent for [sth],
have a talent for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be naturally good at)een talent hebben om onoverg. uitdr.
 Steve has a talent for drawing; his portraits are particularly good.
 Ze heeft een echt talent om in de problemen te geraken.
have a talk with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (discuss)spreken met ww + vz
 If you want to renovate your kitchen, you should have a talk with my brother: he did it last year.
 Ik wil dat je je keuken renoveert, je moet eens spreken met mijn broer, hij heeft dat vorig jaar gedaan.
have a taste for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (like) (figuurlijk)voorliefde hebben voor onoverg. uitdr.
 I've always had a taste for the high life.
 Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor het goede leven.
have a thorough knowledge of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be an expert in)een grondige kennis hebben van frase
 I have a thorough knowledge of the subject.
 Ik heb een grondige kennis over dat onderwerp.
have a voice in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have opinion heard) (figuurlijk)stem hebben in onoverg. uitdr.
  zeggenschap hebben in onoverg. uitdr.
 Everyone had a voice in the decision-making process.
have a weakness for [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be fond of)een zwak hebben voor onoverg. uitdr.
 Jill has a weakness for chocolate. That's why she has trouble dieting.
 Jill heeft een zwak voor chocolade. Daarom heeft ze een probleem met diëten.
have a word with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss)iemand aanspreken over overg. uitdr.
  (figuurlijk)een woordje wisselen met onoverg. uitdr.
 The boss had a word with Bill about his chronic tardiness.
 De baas sprak Bill aan over zijn chronische traagheid.
have all the luck v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be lucky) (informeel)altijd boffen bw + ww
  alle geluk van de wereld hebben frase
 You won the lottery? Some people have all the luck.
 Je won de loterij? Sommige mensen boffen altijd.
have an ax to grind (US),
have an axe to grind (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (have a complaint) (figuurlijk)een appeltje te schillen hebben overg.uitdr.
have an edge v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be better)een voorsprong hebben nw + ww
 He always uses superior materials in order to have an edge on the competition.
 Hij gebruikt altijd superieur materiaal zodat hij een voorsprong heeft op de concurrentie.
have an effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make an impact)effect hebben nw + ww
  werken onoverg.ww
 Advertising takes a lot of money to have an effect.
 Adverteren kost veel geld als je een effect wil hebben.
have an inkling that,
have an inkling [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(suspect, sense)een flauw vermoeden hebben onoverg. uitdr.
 We had an inkling that the film might be a success, but we weren't sure.
have another go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try again)nog eens proberen overg. uitdr.
 Gary wasn't happy with his first attempt so he decided to have another go.
 Die poging had geen succes, dus ik zal het nog eens proberen.
have another go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK: informal (game: take further turn) (in spellen)opnieuw aan de beurt zijn onoverg. uitdr.
 If you throw a six, you move six squares and then have another go.
 Als je een zes gooit, ga je zes stappen vooruit en ben je opnieuw aan de beurt.
have at it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (attempt [sth](informeel)je gang gaan onoverg. uitdr.
 If you think you can do a better job, just have at it!
 Als je denkt dat je het beter kan ga dan je gang maar.
have [sth] at your disposal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have available)tot je beschikking hebben frase
  beschikken over ww+vz
 If you don't have a car at your disposal, getting a job is very difficult.
 Het is moeilijk om een job te vinden wanneer je geen auto tot je beschikking hebt.
have been around v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be experienced)ervaren bn
 He's been around and knows what to expect.
have better things to do v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (find [sth] a waste of time)betere dingen te doen hebben frase
 I have better things to do than play golf all day. I have better things to do than to argue with you.
 Ik heb wel betere dingen te doen dan de hele dag golf te spelen.
have dealings with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do business with)zaken doen met onoverg. uitdr.
 He has dealings with representatives of foreign companies.
 Hij doet zaken met buitenlandse vertegenwoordigers.
have dealings with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (associate with)zich met iemand inlaten onoverg. uitdr.
 Parker had dealings with known gangsters.
have difficulty vtr + n (find [sth] hard)moeilijkheden hebben overg.uitdr.
have difficulty with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (find [sth] hard)moeilijkheden hebben met overg.uitdr.
 The students have difficulty with English grammar.
have difficulty doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (find it hard to do [sth])iets moeilijk vinden overg.uitdr.
 I have difficulty understanding algebra.
have doubts vtr + npl (not be convinced)zijn twijfels hebben onoverg. uitdr.
  (figuurlijk)vraagtekens zetten bij onoverg. uitdr.
 She explained where she was last night but I still have my doubts.
 Ze vertelde me waar ze vorige nacht was, maar ik heb mijn twijfels.
have doubts vtr + npl (not trust)zijn twijfels hebben onoverg. uitdr.
  niet overtuigen overg. uitdr.
 Although people told Paula that Jenkinson was trustworthy, she still had doubts.
 Ik heb haar nieuwe vriend ontmoet en ik heb zo mijn twijfels over hem.
have doubts about [sth] vtr + npl (not be certain)niet zeker zijn onoverg. uitdr.
  twijfelen onoverg.ww
 Dave had doubts about his ability to complete the work on time.
have [sth] down cold,
also US: have [sth] down pat
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, informal (know, understand [sth] completely) (figuurlijk, informeel)iets onder de knie hebben overg.uitdr.
 She scored 100% on her Spanish test because she had the conjugations down cold.
have [sb] down cold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, informal (understand [sb]'s character)iem. doorzien overg.uitdr.
  (figuurlijk, informeel)dwars door iem. heen kijken onoverg.uitdr.
have every intention of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fully intend to)vast van plan zijn om frase
 I had every intention of finishing the essay, but I just couldn't do it.
 Ik was vast van plan om mijn essay af te krijgen, maar ik kon het niet.
have fun at [sb]'s expense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (joke about [sb])zich vermaken ten koste van een ander frase
 The media is currently having a lot of fun at the disgraced politician's expense.
have got to (do [sth]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (must)moeten hulp ww
 I have got to get out of this place.
 Ik moet hier weg.
have had enough of [sb]/(doing) [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be fed up) (fig., informeel)ergens genoeg van hebben, ergens de buik van vol hebben frase
 I have had enough of that man's foul language.
 Ik heb genoeg van die man zijn vuile taal.
have had it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (have had enough) (informeel)het zat zijn frase
  genoeg hebben van frase
  het gehad hebben
 I am angry and have had it with his bad behavior.
 Ik ben kwaad en ben zijn slecht gedrag zat.
have in hand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have under control) (figuurlijk)in de hand hebben overg. uitdr.
  onder controle hebben overg. uitdr.
 We have the matter in hand.
 We hebben de zaak in handen.
have [sth] in store for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (reserve, promise)in petto hebben overg.uitdr.
 Let's wait and see what next year has in store for us.
have [sth] in view v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (visualize, envisage [sth](figuurlijk)op het oog hebben overg. uitdr.
 The bill has in view two types of sanctions.
have intercourse vtr + n (have sex)geslachtsgemeenschap hebben nw + ww
 At least three quarters of all men and women have had intercourse by their late teens.
have it easy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (face no problems)het makkelijk hebben onoverg. uitdr.
 People born into money are considered to have it easy.
 Mensen die in een rijke familie geboren worden hebben het makkelijk.
Have it your way,
Have it your own way
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, disapproving (resignation) (informeel, afkeurend)zoals je wil, wat je wil tw
 OK, have it your way; I'm through arguing with you. You don't want pepperoni on the pizza? Fine, have it your own way.
have its place v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be appropriate on occasion)zijn eigen plaats hebben frase
 Meat has its place in a healthy diet, but reducing the amount consumed has additional benefits.
have little in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have few similarities or shared interests)weinig gemeen hebben, weinig gemeenschappelijk hebben onoverg. uitdr.
 The rich have little in common with the poor.
 De rijken hebben weinig gemeenschappelijk met de armen.
have no stomach for [sth],
have little stomach for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lack appetite, courage for [sth](figuurlijk, informeel)weinig trek hebben in onoverg.uitdr.
 John had little stomach for the task at hand.
have little to say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak little)weinig te zeggen hebben onoverg. uitdr.
 His teacher had little to say about the incident.
 Zijn leraar had weinig te zeggen over het incident.
have mercy upon [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take pity on)medelijden hebben met onoverg. uitdr.
 God is willing to have mercy upon sinners.
have no alternative v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have any other choice)geen alternatief hebben, geen keuze hebben onoverg. uitdr.
 With a crime this serious we have no alternative but to prosecute.
 Met een misdrijf zo erg als deze hebben we geen andere keuze dan te vervolgen.
have no association with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be connected, involved)geen banden hebben met, niet betrokken zijn bij frase
 Type 1 diabetes has no association with obesity or other lifestyle factors, and is not preventable.
have no business doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (not have the right)niet het recht hebben frase
 You have no business spreading gossip about me!
 Je hebt het recht niet om roddels te verspreiden over mij.
have no chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be doomed)geen kans hebben, geen kans maken onoverg. uitdr.
 She had no chance, the disease had spread too far.
 Ze maakte geen kans, de ziekte had zich al te ver verspreid.
Volgende 100 Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "have over" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'have over'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.