WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

from scratch


WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting point in movement) (vertrekpunt)van vz
  (afstand)vanaf vz
 We walked from Ely to Eagle Mountain.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (distance) (verwijderd)van vz
 We live just three miles from the airport.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (place of origin)uit vz
  (afkomst)van
 I am from Norway.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: from ... to) (beginpunt in tijd)van vz
 The shop is open from Tuesdays to Saturdays.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting point in time)vanaf, sinds vz
 He was interested in planes from his early childhood. Starting from Monday, the cafeteria will no longer serve ice cream.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting point in number) (begin van reeks)van vz
 I drink from two to four beers every Friday night.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating raw material) (afkomstig)van, uit vz
 All the furniture is made from pine.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as a result of)aan vz
  als gevolg van vz
 He died from a tropical virus.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating separation)uit, van vz
 She removed the parts from the large box. She was separated from her children for days.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on behalf of)namens vz
  (Belg)vanwege
 From the Senator, I give you best wishes for success.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (distinction, exclusion) (gescheiden)van vz
 She was separated from her children for days.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (oppression) (onderdrukking)van vz
 They were freed from slavery in 1865.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (point of observer)vanuit vz
 From my point of view, they're making a mistake.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (against)tegen vz
 The coat will protect you from the cold.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (among)uit vz
 She was chosen from thirty candidates.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (place: live currently)in vz
 I am from New York, although I grew up in Connecticut.
 Ik woon in New York maar ik kom oorspronkelijk uit Connecticut.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (place: previous location) (vorige locatie)vanuit, van
 I came from Chicago yesterday.
From preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." written (used to sign off a letter) (in brief)van vz
 The letter ended, "Write back soon! From, John."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
vandaan bw (afkomstig vanuit)from advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
vanaf vz (met ingang van)from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
van vz (verwijderd)from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
 Het is een eindje wandelen van hier.
van vz (beginpunt)from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
 Hij gaat van A naar B.
van vz (herkomst)from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
 Hij is van Amsterdam
van vz (bestaansmiddelen)of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
  from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
 Hij kan leven van de rente.
van vz (tijdsaanduiding)from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
 Hij is van de vorige eeuw.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
afbreuk doen aan overg. uitdr. (schade berokkenen)prejudice vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  detract from vi + prep
afdwalen van onovegr. ww+vz figuurlijk (niet bij de zaak blijven) (figurative)stray from vi + prep
  (figurative)swerve from vi + prep
afdwalen van onovegr. ww+vz letterlijk (niet op de juiste weg blijven)stray from vi phrasal + prep
  swerve from vi + prep
afgeleid zijn van bn/bw (gededuceerd van)be derived from v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
afgeleid zijn van bn/bw (wiskunde: diferentiaal)be derived from v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
afkerig staan van overg. uitdr. (er niet voor zijn)shy away from v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  averse from vi + prep
afkerig worden van overg. uitdr. (er niet voor zijn)shy away from v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  averse from vi + prep
afkomstig zijn uit overg. uitdr. (land/dorp/streek van oorsprong)come from vi + prep
  originate from vi + prep
afkomstig zijn van overg. uitdr. (land/dorp/streek van oorsprong)come from vi + prep
  originate from vi + prep
afleiden uit ww+vz (deduceren uit)derive from vi + prep
  lead back to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
afstammen van ww+vz (als voorouder hebben)descend from vi + prep
afwijken van ww+vz (uit koers)deviate from vi + prep
  depart from vi + prep
afwijken van ww+vz (niet volgens de norm)deviate from vi + prep
  differ from vi + prep
Amsterdams bn (afkomstig uit Amsterdam)from Amsterdam adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
Antwerps bn (afkomstig van Antwerpen)from Antwerp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
Brabants bn (afkomstig uit Brabant) (region)from Brabant, of Brabant adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
Brugs bn (afkomstig uit Brugge) (city in Belgium)from Bruges, of Bruges adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
daarvan bw (van dat)from it, from that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  of it, of that advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
ervan bw (verwijdering)of it, from it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
hieruit bw (uit het genoemde)from this advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Hollands bn (uit Holland) (Dutch region)from Holland advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Hollands bn (met betrekking tot Holland) (Dutch region)from Holland advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  Dutch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
iets opmaken uit vn+ww+vz (iets afleiden uit)gather from vi + prep
iets uit het hoofd zetten overg. uitdr. figuurlijk (niet langer denken aan)banish something from your mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  forget about something v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in verwachting zijn van overg. uitdr. partner (zwanger gemaakt door) (partner)be pregnant from v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
knagen aan ww+vz (eten van)eat from vi + prep
  nibble on vi + prep
komen uit ww+vz (woonachtig zijn in)come from vi + prep
  be from vi + prep
komen van ww+vz (voortkomen uit)come from vi + prep
  stem from vi + prep
lijden aan ww+vz (ziekte: hebben)suffer from vi + prep
niet terugdeinzen voor overg. uitdr. (niet bang zijn voor)not shrink from adv + vi + prep
  not recoil from adv + vi + prep
nippen van ww+vz (slokjes nemen van)sip from vi + prep
onderuit bw (onder vandaan)out from under advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
ontheffen van ww+vz (vrijstellen van)exempt from vtr + prep
ontkomen aan ww+vz (ontsnappen aan)escape from vi + prep
  get away from vi phrasal + prep
ontlenen aan ww+vz (overnemen van)derive from vtr + prep
  take from vtr + prep
ontslaan van ww+vz (m.b.t. rechtsvervolging)relieve from vtr + prep
  discharge from vtr + prep
ontslaan van ww+vz (m.b.t. een verplichting)relieve from vtr + prep
  discharge from vtr + prep
stammen van/uit onoverg. ww (voortkomen)descend from, stem from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
vandaar bw (vanaf die plaats)from there advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
vanuit vz (uitgaande van)starting from vtr + prep
voortaan bw (vanaf nu)from now on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  (formal)henceforth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
waaruit bw (uit wat)from which advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
waarvan bw (betrekkelijk: van wat/wie)from which advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Vaste combinatie van werkwoord en voorzetsel
EngelsNederlands
come away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (leave)weggaan onoverg.ww
 Lucy came away from the interview feeling confident that she had got the job.
come away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (move further)weggaan bij, weggaan van ww + vz
 Come away from that cliff edge; it may crumble.
come away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (become detached)losraken, loskomen onoverg.ww
 The cupboard door had come away from one of its hinges.
come from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be born or raised in)komen uit ww + vz
 She comes from India. He comes from a very poor part of the country.
come from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have as its source)afkomstig zijn uit onoverg. uitdr.
  komen van ww+vz
 Three-quarters of our daily water supply comes from lakes, rivers, and streams.
descend from [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (living thing: have evolved from)afstammen van ww+vz
 All humans descend from a common ancestor.
descend from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (develop or evolve from) (figuurlijk)afstammen van ww + vz
  voortkomen uit ww+vz
desist from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (stop: doing [sth])ophouden met, stoppen met ww + vz
deviate from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not conform to)verschillen van ww + vz
deviate from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (stray from)afwijken van ww + vz
edge away from [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (distance yourself)voorzichtig afstand nemen van frase
  wegschuifelen onoverg.ww
 I tried to edge away from the drunk man on the bus.
flee from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (run away from, try to escape)vluchten voor ww + vz
 The criminals tried to flee from the police in a stolen car.
follow from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (follow logically)voortvloeien uit ww + vz
 This logically follows from the given evidence.
 Dit vloeit logisch voort uit de gepresenteerde bewijzen.
grow away from [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (lose attachment) (figuurlijk)uit elkaar groeien onoverg. uitdr.
 Children gradually grow away from their parents and form their own identities.
hail from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be from, come from)komen uit, afkomstig zijn uit ww+vz
 His grandfather hailed from Greece.
jut out from vtr phrasal 3-part (protrude or extend from)uitsteken onoverg.ww
keep [sb/sth] from doing [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (prevent)weerhouden van ww + vz
profit from [sth],
profit from doing [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(gain advantage from)baat hebben bij onoverg. uitdr.
 We can all profit from this information.
profit from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (take advantage of, exploit)profiteren van ww + vz
 Unscrupulous funeral directors may profit from the bereaved by offering only the most expensive options.
profit from [sth],
profit from doing [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(make money from)profijt hebben van onoverg. uitdr.
  verdienen aan ww+vz
 The company profited from selling licenses of its operating system to makers of mobile devices.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
be adapted from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (story, movie: be based on [sth](verhaal)bewerkt naar bn+vz
 The film "Invictus" is adapted from a book by John Carlin.
aged from [sth] to [sth],
aged between [sth] and [sth]
adj + prep
(in a given age range)in de leeftijd van ... tot frase
 This program is designed for young people aged from 18 to 25.
be descended from [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (human: have as ancestor)afstammen van ww+vz
 The family is descended from Prince Axel of Denmark and Princess Margaretha of Sweden.
be descended from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have evolved from)afstammen van, ontspringen uit ww+vz
 The domestic dog is descended from the wolves of Europe and Asia.
cadge [sth],
cadge [sth] from [sb],
cadge [sth] off [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (obtain by begging) (informeel)bietsen overg. ww
  bedelen overg. ww
cadge [sth] from [sb],
cadge [sth] off [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (obtain by begging) (informeel)bietsen van ww + vz
  bedelen bij ww+vz
 Grayson cadged a quarter from his neighbor to feed the parking meter.
choose,
choose from
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(select among)kiezen overg. ww
 He needs to choose from the three options.
coerce [sth],
coerce [sth] from [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(bring about by force)afdwingen overg. ww
 Authorities attempted to coerce cooperation from the residents.
confiscate [sth] from [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seize, take away)in beslag nemen, beslag leggen op frase
  afnemen overg. ww
 A customs officer confiscated the cheese from Rodney.
constrain [sb] from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hold [sb] back legally)verbieden, beperken overg.ww
 The contract constrained the author from hiring a new agent.
crush,
crush [sth] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(extract liquid)uitpersen overg.ww
 They crushed the juice from an orange to make a drink.
debar [sb],
debar [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(deny admission to)uitsluiten overg. ww
  de toegang ontzeggen frase
debar [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deny admission to)de toegang ontzeggen frase
 The underage college students were debarred from the club.
deliver [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (liberate, rescue)in veiligheid brengen overg.uitdr.
  bevrijden overg.ww
 The commandos delivered the hostages from captivity.
differ from [sth/sb] vi + prep (not be like)verschillen van ww + vz
 This candidate differs from all the others.
disentangle yourself from [sth] vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." figurative (end involvement in [sth](figuurlijk)zich terugtrekken uit, zich losmaken van wk.ww + vz
 Alan was unable to disentangle himself from his family's problems.
dissent from [sth] vi + prep (disagree with [sb])het niet eens zijn met onoverg. uitdr.
 The minority's opinion dissents from the majority's in several respects.
dissociate yourself from [sb],
disassociate
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(distance yourself from [sb])zich distantiëren van onoverg. uitdr.
  (figuurlijk)afstand nemen van onoverg. uitdr.
 Diane eventually dissociated herself from her troublemaker friends.
dissociate yourself from [sth],
disassociate
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(distance yourself from [sth])zich distantiëren van onoverg. uitdr.
  (figuurlijk)afstand nemen van onoverg. uitdr.
 The nominee tried to dissociate himself from the racist remarks of his former friends.
distance yourself from [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep away)afstand nemen overg.ww
  zich distantiëren van wk. ww
 Preferring solitude, I distanced myself from the group.
distinct from [sth] adj + prep (different from)verschillend van
 Ornithologists decided the Cackling Goose was distinct from the Canada goose, so they split them into two species.
distract attention (from [sth]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (create a diversion)de aandacht afleiden van frase
 Magicians need to know how to distract attention from what they are doing. The gaudy packaging is just an attempt to distract attention from the shoddy product inside.
emanate from [sth/sb] vi + prep (be emitted) (figuurlijk)opstijgen uit ww+vz
  komen uit, komen van ww+vz
 An unpleasant smell emanated from the food cupboard.
emanate from [sth/sb] vi + prep figurative (arise) (figuurlijk)uitstralen overg.ww
  een uitstraling geven, een aanblik geven overg. uitdr.
 A melancholy air seemed to emanate from Mary that day.
evacuate [sb],
evacuate [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make people exit from)evacueren overg.ww
  in veiligheid brengen frase
evacuate [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make people exit from)evacueren overg. ww
  ontruimen overg. ww
 Police evacuated everyone from the office building because of the bomb threat.
exempt from [sth] adj + prep (excused from)vrijgesteld van bn+vz
 This student is exempt from the school's uniform policy, because of her religious belief.
exempt,
exempt [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(excuse or exclude)vrijstellen, ontheffen overg.ww
finagle [sth] from [sb] vtr + prep informal (obtain from [sb] by deceit)ontfutselen overg. ww
  afhandig maken overg. uitdr.
free [sb] from [sth] vtr + prep figurative (exempt [sb] from duty) (figuurlijk)bevrijden van ww+vz
 Household appliances have freed us from many of the time-consuming chores our grandparents had to do.
from here on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from now into future)van nu af aan, vanaf nu bw
 From here on, Gina was determined not to repeat her past mistakes.
from side to side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (movement: back and forth)heen en weer bw
 The boat was rocking from side to side in the rough sea.
from side to side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (measurement: sideways)van links naar rechts bw
 The room was square, and measured about two metres from side to side.
from top to bottom advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (highest point to lowest)van boven tot onder bw
 You should apply paint from top to bottom.
 Je moet de verf van boven tot onder aanbrengen.
from top to bottom advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (completely) (fig., informeel)van top tot teen bw
  helemaal bw
  (Belg.)van kop tot teen bw
 The current owners are ruining the football club from top to bottom.
from where,
where from
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(from what place?)waarvandaan bw
  waar bw
 Where did you come from?
from whom pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal, written ([sb] who is source of)van wie vz + vnw
 Please return the book to the person from whom you borrowed it.
go from bad to worse v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (worsen)van kwaad tot erger gaan frase
  verslechteren onoverg.ww
  (Belg.)van kwaad naar erger frase
 Just as things seemed to get better, they went from bad to worse!
 Net als dingen leken beter te worden, gingen ze van kwaad tot erger!
impede [sb] from doing [sth] vtr + prep (hinder: [sb])beletten overg.ww
  weerhouden van ww+vz
 The basketball player impeded his opponent from scoring.
indistinguishable,
indistinguishable from
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(identical)niet te onderscheiden bn
  identiek bn
 That kitten is indistinguishable from her sister.
insulate [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (protect: [sb](figuurlijk)isoleren, afsluiten, afschermen overg.ww
  afzonderen, uitsluiten overg.ww
  beschermen overg.ww
 They're trying to insulate their children from all the public attention.
issue from [sth] vi + prep (be emitted)uitkomen onoverg. ww
 Smoke issued from the chimney.
issue from [sth] vi + prep (arise due to [sth])resulteren, voortkomen, voortvloeien onoverg.ww
 Many problems issued from that decision.
issue from [sth] vi + prep (be accrued)voortkomen uit, voortvloeien uit ww + vz
 A lot of profits issued from the investment.
keep from doing [sth] vi + prep (refrain)zich onthouden van wk.ww + vz
  afzien van ww+vz
 I can't keep from eating ice cream.
keep from laughing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not laugh)zijn lach inhouden onoverg. uitdr.
 During that horrible performance, I could hardly keep from laughing.
leach out of [sth],
leach from [sth]
vi + prep
(drain from [sth])lekken uit ww+vz
 Shampoo is leaching out of the bottle.
leak from [sth],
leak out of [sth]
vi + prep
(fluid: escape)lekken uit ww+vz
 Oil leaked out of the engine, and after a while it seized.
made of,
made from,
made out of
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(built out of)gemaakt van bn+vz
 Those cabinets are made of oak while these cabinets over here are made of pine.
manna from heaven nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Bible: food from heaven) (religieus)manna nw de, ont.
  hemels voedsel nw het, ont.
 God sent down manna from heaven to the faithful people, and they were able to survive their trials.
manna from heaven nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (spiritual nourishment) (figuurlijk)hemelse gave nw de
manna from heaven nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] good, unexpected) (figuurlijk)geschenk uit de hemel nw het
 The inheritance I received from my great-great-aunt was like manna from heaven.
nip [sth] from [sth] vtr + prep US (steal) (slang)jatten, klauwen overg.ww
  (informeel)pikken, gappen overg.ww
  stelen overg.ww
not shrink from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (face bravely)niet terugdeinzen voor onoverg. uitdr.
 Soldiers need to not shrink from their duties even in the heat of battle.
oust [sb] from [sth] vtr + prep (remove, eject)ontzetten uit, ontheffen van ww + vz
 She was ousted from office for accepting bribes.
outsource [sth],
outsource [sth] from [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(goods: obtain externally)uitbesteden overg.ww
  (anglicisme)outsourcen overg.ww
 The company now outsources a lot of the items it used to make.
part from [sb] vi + prep (leave [sb]'s company)verlaten overg.ww
  weggaan van ww+vz
 The young woman parted from her parents and went out into the world. The lovers parted tearfully from one other.
prevent [sb] doing [sth],
prevent [sb] from doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(stop: [sb] doing [sth])voorkómen, beletten overg.ww
 The police officer prevented her from entering the building.
prize [sth] from [sth],
prize [sth] out of [sth] (US),
UK also: prise [sth] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(extract with difficulty)wegrukken, lostrekken overg.ww
 The thieves prized Bill's wallet from his grasp.
profit from [sth] vi + prep (make money from)zijn voordeel doen met onoverg. uitdr.
  wel varen bij onoverg. uitdr.
 The company stands to profit from the merger.
profiteer from [sth] vi + prep (sell goods at inflated prices)woekerwinst maken op frase
 He accused the drug company of profiteering from illness.
prohibit,
prohibit [sb] from doing [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(forbid)verbieden overg. ww
  beletten overg. ww
 The police prohibited me from entering the building.
pull [sth] from [sth] vtr + prep (take out)halen uit, pakken uit ww + vz
 The secretary pulled the file from the cabinet.
purge [sth] from [sth] vtr + prep (cleanse)zuiveren, louteren overg.ww
 A detox diet is supposed to purge the poisons from your body.
range from [sth] to [sth] vi + prep (vary)wisselen, variëren onoverg.ww
 His reactions ranged from anger to happiness.
reclaim [sth] from [sb/sth] vtr + prep (take back)terugvorderen, terugeisen overg. ww
rehabilitate [sb] from [sth] vtr + prep (help to recover)doen herstellen van overg.uitdr.
 The clinic was designed to rehabilitate patients from cancer.
release,
release [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(free from legal responsibility) (aansprakelijkheid)ontslaan van, ontheffen van ww + vz
 This contract releases us from liability in case of injury.
release,
release [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(free from: obligation)ontslaan van, verlossen van, vrijstellen van ww + vz
 His boss released him from the need to maintain the computers.
release,
release [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(free from: debt)vereffenen, doen vervallen overg.ww
  ontheffen van, vrijstellen van ww+vz
 The final payment will release you from this debt.
remove [sth] from [sth] vtr + prep (take away)weghalen uit ww + vz
  verwijderen overg. ww
 The cleaning firm removed all the rubbish from the house.
save [sb] from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rescue [sb] from [sth])redden van ww+vz
 The lifeguard saved the boy from drowning.
scrounge [sth] from [sb],
scrounge [sth] off [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (beg for, obtain from others) (informeel)bietsen overg.ww
  bedelen om frase
sculpt [sth] out of [sth],
sculpt [sth] from [sth]
vtr + prep
(shape, carve from [sth])bewerken tot, snijden uit overg. ww + vz
 Rodin sculpted beautiful figures out of marble.
sculpture [sth] out of [sth],
sculpture [sth] from [sth]
vtr + prep
(sculpt, carve)beeldhouwen overg. ww
 He sculptured a foot out of marble.
secede from [sth] vi + prep (withdraw membership)zich terugtrekken uit wkww+vz
  zich afscheiden van wk.ww+vz
 The conservative group decided to secede from the Republican Party.
separate,
separate [sb] from [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(divide, segregate)van elkaar scheiden
 We had to separate the boys from the girls in class.
separate,
separate [sb] from [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(force apart)uit elkaar halen overg.ww
 The referee separated the two fighting players.
separate,
separate [sth] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(extract)scheiden overg.ww
 The chemical process separates silver from its ore.
separate,
separate [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(employment: dismiss)ontslaan, verwijderen overg.ww
 He was separated from the navy.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
In lijsten: Bread, meer...

Forumdiscussies met de woorden "from scratch" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'from scratch'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.