descend

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈsɛnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈsɛnd/ ,USA pronunciation: respelling(di send)

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
descend viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (physically: go down)afdalen, naar beneden gaan onoverg.ww
 The snow began falling and we decided we had better descend.
descend viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (numbers: get lower) (van nummers)aflopen onoverg.ww
descend vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (physically: go down)laten afdalen, naar beneden doen/laten gaan overg.ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
dalen onoverg. ww (naar beneden gaan)go down vi + prep
  descend viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
naar beneden gaan onoverg. uitdr. (persoon: afdalen)go down vi + prep
  descend viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
afstammen van ww+vz (als voorouder hebben)descend from vi + prep
stammen van/uit onoverg. ww (voortkomen)descend from, stem from vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
stammen uit ww+vz (afkomstig zijn uit)descend from vi + prep
  stem from vi + prep
sterk dalen bw+onoverg. ww (m.b.t. helling)descend sharply vi + adv
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Vaste combinatie van werkwoord en voorzetsel
EngelsNederlands
descend from [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (living thing: have evolved from)afstammen van ww+vz
 All humans descend from a common ancestor.
descend from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (develop or evolve from) (figuurlijk)afstammen van ww + vz
  voortkomen uit ww+vz
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "descend" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'descend'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties
Meld een ongepaste advertentie.