WordReference kan deze exacte zin niet vertalen, maar als je op de afzonderlijke woorden klikt zie je de betekenis van deze woorden.

break your neck


Op deze pagina: break, recess

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (into parts, smash)kapot maken, stuk maken over. ww
 If you play ball in the house, you will break something.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (end)beëindigen,, verbreken over. ww
 The home team broke the champions' winning streak.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rest)pauze nw de
 The football players took a break from their practice.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school)vakantie nw de
 There will be no classes until after Christmas break.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop functioning)kapot gaan, stuk gaan ww
 Our old television finally broke.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (fortunate event)doorbraak nw de
 Miranda went to Hollywood, looking for her big break.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gap)gat nw het
 The children slipped through a break in the fence.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: fracture)breuk, fractuur, botbreuk nw de
 Will suffered a bad break when he went skiing.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather: change)onderbreking nw de
 They are waiting for a break in the storm.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (escape)ontsnapping, uitbraak nw de
 There was a prison break this week.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rush) (informeel)sprintje nw het
 The prisoners made a break for the door.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relationship rupture)breuk nw de
 Sam is heading for a break with his girlfriend.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (suspension)pauze nw de
 We should take a break from discussions until we have more information.
break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice change)overslaande stem nw de
 The break in his voice is a sign of puberty, as he goes from bass to alto with no control.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burst)breken, barsten ww
 The water balloon broke.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be disconnected)verbreken ww
 The long-distance connection broke.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop)stoppen, ophouden ww
 The meeting will break at noon.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dawn) (zon, dag)opkomen ww
 The dawn is about to break.
break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (health: fail) (gezondheid)achteruit gaan ww
 His health broke after years of toil.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (infringe)overtreden over. ww
 The drag racers broke the speed limit.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (annul)beëindigen over. ww
 The actor wants to break his contract.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (destroy)kapot maken over. ww
 The boxer threatened to break his opponent.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set: remove a piece)opbreken, uiteen halen over. ww
 The collector doesn't want to break the set.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (money: give change)wisselen over. ww
  terug hebben van ww
 Can you break a dollar?
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (penetrate)doorbreken over. ww
 The drill broke through the door of the safe.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decode)kraken, ontcijferen over. ww
 The army is trying to break the enemy code.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (escape)ontsnappen uit over. ww
 The convicts broke jail.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sports: better a score)verbeteren, breken over. ww
 Our team broke the record for number of games won.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bankrupt)bankroet maken over. ww
  kapot spelen over. ww
 The card shark broke the house.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (baseball: curveball)een curvebal gooien bij honkbal
 The pitcher broke a wicked curve that got the corner of the plate.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear down)breken over. ww
 The interrogation broke the soldier's spirit.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rupture)breken, scheuren over. ww
  boven water komen ww
 Bubbles broke the surface of the water.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (solve)oplossen, kraken over. ww
 No matter what I try, I can't break this problem.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: tame)dresseren, temmen over. ww
 The cowboy tried to break the new stallion.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (media: publish)bekend maken over. ww
 A newspaper broke the story.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pool: scatter balls)beginnen, afslaan ww
 When I play pool, I always like to break.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tennis)breken over. ww
 The challenger broke his opponent's serve.
break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disprove)onderuit halen over. ww
 The police broke his alibi.
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enter by force)inbreken onoverg.ww
 Criminals broke into the house.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
kapot gaan bn+ww (stuk gaan)break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
kapot maken bn+ww (stuk maken)break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  destroy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
break nw de (pauze)break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
pauze nw de (periode van rust)break, pause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  interval, intermission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
stop,
mv. stops
nw de
(pauze, onderbreking)stop, break, pause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
time-out nw de (pauze)time out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  break, pause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
kans nw de (opportuniteit)chance, opportunity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  possibility nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (informal)break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
rust nw de, ont. (toestand na inspanning)break, rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
breken onoverg. ww (kapot gaan)break viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
iets breken overg. ww (kapotmaken)break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  fracture vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
breuk nw de (verbreking)break, breakage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
tam maken bn+overg. ww (temmen, domesticeren)tame, domesticate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (horses)break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
naar de maan helpen overg. uitdr. figuurlijk, informeel (kapotmaken)break vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  ruin, wreck, destroy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
begeven,
zich begeven
onoverg.ww
(stukgaan)break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  collapse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
breken met mekaar onoverg. uitdr. (liefde: relatie afbreken)break up, split up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
breken met mekaar onoverg. uitdr. (niet meer met mekaar omgaan)break off with vi phrasal + prep
breken van een staking onoverg. uitdr. (staking proberen te stoppen)break a strike v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
buiten de lijntjes kleuren onoverg. uitdr. figuurlijk (iets doen dat niet echt toegelaten is) (figurative)colour outside the lines v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  break the rules v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
de baard in de keel krijgen onoverg. uitdr. figuurlijk (stemverandering in de puberteit)have your voice break v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  have your voice change v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
de bons geven overg. uitdr. (liefde: relatie beëindigen) (fig., informal)give someone the push v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  break up with someone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
doorbreken overg.ww ook figuurlijk (een weg banen door)break through vi + prep
een belofte breken onoverg. uitdr. (een belofte niet nakomen)break a promise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
een belofte niet nakomen onoverg. uitdr. (niet doen wat men belooft)break a promise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  fail to keep a promise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
een pauze nemen onoverg. uitdr. (pauseren)take a break, have a break v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
het ijs breken onoverg. uitdr. figuurlijk (gespannen sfeer opheffen) (figurative)break the ice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
het ijs breken onoverg. uitdr. figuurlijk (de eerste stap zetten) (figurative)break the ice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
in elkaar storten onoverg. uitdr. figuurlijk (v. persoon, psychisch) (figurative)collapse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  (figurative)break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
inbraak nw de (diefstal)burglary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  break in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
inbreken in ww+vz letterlijk (van dief)break into vi + prep
  burgle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
maken of breken frase figuurlijk (stimuleren of tegenwerken) (figurative)make or break exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
quitte draaien onoverg. uitdr. (break-even draaien)break even vi + adv
scheiding nw de (verbreking van het huwelijk)divorce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  separation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  break-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uit elkaar gaan onoverg. uitdr. (relatie: scheiden) (relationship)break up, split up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  separate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
uit elkaar halen overg. uitdr. (personen: laten stoppen met vechten) (fight)break up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
uitbreken onoverg.ww (ontsnappen)break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  escape viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
vallen onoverg. ww (hinder)interrupt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  break in vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
 Hij viel hem in de rede.
zomervakantie nw de (lange vakantie in de zomer)summer holiday, summer vacation,summer break nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  summer holidays nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
recess,
UK: break,
breaktime,
playtime
n
US (school: pause from lessons)vakantie nw de
 Tim couldn't wait for recess and the chance to get out of this boring math class.
recess n (architecture: alcove) (architectuur)alkoof nw de
 There are three deep recesses in the wall.
recess n (court: break)reces nw het
  onderbreking nw de
 The defence asked for a short recess to examine the new evidence.
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
recess vi (court: break)op reces gaan onoverg.ww
 The court will recess for lunch.
recess vtr (lights)inbouwen overg. ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
op reces gaan onoverg. uitdr. (tijdelijk uiteengaan)go on recess v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Vaste combinatie van werkwoord en voorzetsel
break | recess
EngelsNederlands
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (collapse, become weak) (figuurlijk)instorten onoverg.ww
 The union called a strike after talks broke down over retirement benefits.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: cry)in huilen uitbarsten frase
 Stella broke down when the police told her about her husband's accident.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (machine: stop working)kapot gaan, stuk gaan onoverg.ww
 The car broke down on the way home.
break [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (door, wall: knock down) (deur)intrappen overg.ww
  slopen overg.ww
  (muur)neerhalen, afbreken overg.ww
 The police broke down the door when they raided the house.
break [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (substance: disintegrate) (v.e. stof)afbreken overg.ww
 Alcohol wordt voornamelijk afgebroken door de lever.
break [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (analyze) (figuurlijk)opsplitsen overg.ww
  analyseren overg.ww
 We can break down the process into a number of separate stages.
break in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (enter forcibly)inbreken onoverg.ww
Opmerking: hyphen used when term is a noun
break in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (interrupt)interrumperen overg.ww
  in de rede vallen frase
  onderbreken overg.ww
 Please excuse me for breaking in.
break [sth] in,
break in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(horse: tame, train) (paard)dresseren overg.ww
break [sth] in,
break in [sth] (US),
run [sth] in,
run in [sth] (UK)
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(car, engine: use when new) (auto)inrijden overg.ww
 It's best to break the engine in slowly.
break [sth] in,
break in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shoes: soften by wearing) (schoenen)inlopen overg.ww
 It sometimes takes time to break new shoes in.
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (building)binnen breken vz + ww
  forceren overg.ww
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (smile, song) (lied)plotseling beginnen overg.ww
  (fig., in lachen)uitbarsten onoverg.ww
 I was surprised when the old lady suddenly broke into song.
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (conversation)onderbreken overg.ww
  in de rede vallen frase
break into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (field of work) (fig., v. markt)openbreken, binnendringen overg.ww
 Joanna wants to break into digital marketing to advance her career.
break off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become detached)afbreken, losbreken onoverg.ww
 The door handle became loose and eventually broke off.
break [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (snap, detach)afbreken, losbreken overg.ww
 Olga broke off a large piece from the chocolate bar.
break [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (terminate) (figuurlijk)afbreken overg.ww
  beëindigen overg.ww
 Matt and Glenda have decided to break off their engagement.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (war, disease, chaos: begin) (oorlog, ziekte)uitbreken onoverg.ww
 The restaurant was calm until a thrown bottle caused a fight to break out.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (develop spots on skin)jeugdpuistjes krijgen, acne krijgen overg. uitdr.
 I ate too much sugar and now I'm breaking out. My face broke out right before my date with Steve!
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rash, etc.: develop on skin)huiduitslag krijgen overg. uitdr.
break out in [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (develop: a rash, spots) (ziekte)krijgen overg.ww
break through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (make sudden advance) (figuurlijk)doorbreken onoverg.ww
Opmerking: single-word form used when term is a noun or an adj before a noun
 The company succeeded in breaking through with these new ideas.
break up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (disintegrate)uit elkaar vallen onoverg.ww
 Rock gradually breaks up into sand.
break up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (couple: separate)uit elkaar gaan, scheiden onoverg.ww
 The couple broke up after a three-year relationship.
break up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (school: finish)sluiten voor de schoolvakanties frase
 School breaks up next week for the summer holidays.
break [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (split)afbreken overg.ww
break [sth] up,
break up [sth]
vtr phrasal
informal, figurative (argument: intervene) (ruzie)beëindigen overg.ww
break [sth] up,
break up [sth]
vtr phrasal
(crumble)uit elkaar laten vallen overg.ww
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Samengestelde woorden:
break | recess
EngelsNederlands
break down and cry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (burst into tears)in tranen uitbarsten, in huilen uitbarsten frase
 Helen broke down and cried when she heard the sad news.
break-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (burglary)inbraak nw de
break [sth] open vtr + adj (seal, lock) (zegel)verbreken overg.ww
  openbreken overg.ww
break [sth] open vtr + adj figurative (bottle)ontkurken overg.ww
break out in a cold sweat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perspire and have chills: with fear, etc)het koude zweet uitbreken onoverg.uitdr.
 Hij was bang. Het koude zweet brak hem uit.
break out in a sweat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (begin to perspire)beginnen te zweten onoverg.uitdr.
break the ice v figurative (start a conversation) (figuurlijk)het ijs breken frase
 Party games are an effective way to break the ice at a gathering.
break the news (to [sb]) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (announce [sth])het nieuws brengen frase
break through [sth] vtr + prep (demolish)breken door ww + vz
 The army used tanks to break through the barricades.
break-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (separation)scheiding, relatiebreuk nw de
 The celebrity couple's break-up was all over the tabloids.
break-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dissolution of company etc.)liquidatie nw de
 The CEO announced the company's break-up at year's end.
breakdancer,
break dancer,
break-dancer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] who dances in hip-hop style) (anglicisme)breakdancer nw de
breakout,
break-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(escape from jail)uitbraak, ontsnapping nw de
 The breakout at the jail was captured on video.
breakout,
break-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(successful) (in samenstellingen)doorbraak- bn
  succesvol, geslaagd bn
 Her first breakout hit came in 2006.
breakout,
break-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(disease: outbreak) (ziekte en epidemie)uitbarsting, losbarsting, uitbraak nw de
 Authorities have reported a breakout of cholera in the area.
make a break for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (run towards)snellen naar ww + vz
  (inf., figuurlijk)vliegen naar ww+vz
 Six monkeys jumped the electric fence and made a break for freedom.
make or break [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (cause success, failure)maken of breken, staan of vallen frase
 That critic's reviews can make or break a new restaurant.
make-or-break adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (success or failure)alles of niets, erop of eronder bw
 It is make or break time for the store after two years of declining sales.
take a break v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a rest)pauzeren onoverg.ww
  een pauze nemen nw+ww
 Take a break - we'll finish painting the door frames later.
windbreak,
wind-break
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] that protects from wind)windscherm nw het
without a break advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (incessantly, non stop)continu, onophoudelijk, aan één stuk door bw
  (informeel)non-stop bw
 I worked straight through from noon till 9 p.m. without a break.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Synoniemen: struggle, battle, meer...

Forumdiscussies met de woorden "break your neck" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'break your neck'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.