begun

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/bɪˈgʌn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/bɪˈgʌn/ ,USA pronunciation: respelling(bi gun)

From the verb begin: (⇒ conjugate)
begun is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Op deze pagina: begun, begin

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
begun v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (begin)begonnen volt. deelw.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
begin vtr (start an activity)beginnen aan, beginnen met ww + vz
 Liz begins her homework as soon as she gets home.
begin to do [sth] vi + prep (start: to do)beginnen met, aanvangen met ww+vz
 The water began to boil in the pan.
begin vi (event: start)beginnen, starten onoverg.ww
 The crowd was waiting for the concert to begin.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
begin vi (come into being)beginnen onoverg.ww
  aanvangen onoverg.ww
  aanbreken onoverg.ww
 A rooster crows as the day begins.
begin vi (start speaking)beginnen onoverg.ww
  starten onoverg.ww
 At his support group meeting, Alex is always the first to begin.
begin vtr (bring into being)beginnen overg.ww
  aanvangen overg.ww
  openen overg.ww
 The priest begins the church service with a song.
begin vtr (start speaking)beginnen overg.ww
  starten overg.ww
 In any discussion, Wendy is always first to begin disagreeing.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2020:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
inzetten,
zich inzetten
onoverg.ww
(beginnen)begin, start viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
iets aangaan overg. ww (beginnen, ondernemen)enter into vtr prasal insep
  start, begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (formal)commence vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
beginnen overg.ww (starten, openen)begin, start vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  open vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (formal)commence vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
starten overg.ww (beginnen, aanvangen)start, begin, commence, initiate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
beginnen aan ww+vz (gaan werken aan)start, begin vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  (formal)commence vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
beginnen met ww+vz (starten met)start with, begin with vi + prep
starten met ww+vz (beginnen met)start with, begin with vi + prep
  (formal)commence with vi + prep
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

Forumdiscussies met de woorden "begun" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'begun'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties
Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.